De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbinden - vertrouwen – begrip – passie - netwerk Platform Eergerelateerd en Relationeel Geweld Kop van Noord Holland drs. MST Pfann.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbinden - vertrouwen – begrip – passie - netwerk Platform Eergerelateerd en Relationeel Geweld Kop van Noord Holland drs. MST Pfann."— Transcript van de presentatie:

1 verbinden - vertrouwen – begrip – passie - netwerk Platform Eergerelateerd en Relationeel Geweld Kop van Noord Holland drs. MST Pfann

2 De Aftrap Vanuit het Project Preventie Eergerelateerd Geweld voor jongeren en hun ouders (GGD) is in 2009 in Den Helder de organisatie en voortzetting van een onafhankelijk Platform Eergerelateerd en Relationeel Geweld gerealiseerd. Vertegenwoordigers van Stichting Sizin, de Eigen Kracht Centrale en het ACB Kenniscentrum hebben in het eerste jaar van de opzet van het platform een belangrijke rol gespeeld.

3 De opbouw van het platform

4 Het Platform EGRG bestaat uit een aantal cirkels. De eerste cirkel bestaat uit de oprichter van het platform die het initiatief neemt en aanstuurt. Voor de tweede cirkel is contact gezocht met de aanwezige zelforganisaties en kerken/moskeeën. Inmiddels participeren hierin alle vertegenwoordigers van de etnisch religieuze organisaties in de Kop in het platform, te weten: Stichting Belangenbehartiging Etnische Minderheden Den Helder, Raad van Kerken, Kerkelijke gemeenschap New Song, Sociaal Culturele Stichting Nida Ul Islam moslimgemeenschap, Vereniging Sri Varatharaja Selvavavinayagan, Turkse culturele stichting / de Turkse moskee Ayasofia Camii. Vertegenwoordigers van Sizin, van de Eigen Kracht Centrale en het ACB Kenniscentrum hebben in het eerste jaar van de opzet van het platform een belangrijke rol gespeeld. De derde cirkel bestaat uit de unit EGG van de politie en de regiomanager van Vluchtelingenwerk. Zij zijn gevraagd zitting te nemen in het platform door de tweede cirkel omdat zij zeer deskundig zijn en er over en weer vragen zijn. Ten slotte kan het platform vanuit de vierde cirkel rekenen op informatie en kennisuitwisseling vanuit wetenschappelijke hoek. Deze deskundigen geven desgewenst advies bij specifieke vragen of casuïstiek (prof. Dr. Aziz Azizi; dr. Rob Ermers midden Oosten Perspectief).

5 Platform EGRG in actie

6 Doel en Missie Doelstelling platform - Groepen die daadwerkelijk te maken hebben met eergerelateerd geweld input geven in de werkwijze rond de aanpak. - Minstens zo belangrijk is dat zij ketenpartners voorzien van de culturele achtergrond en betekenis van ‘eer’ en de gevaren en kansen die ’eerverlies’ en ‘herstel van eer’ met zich meebrengen. - Via het platform worden de achterliggende doelgroepen (de achterban) (de jongeren, de ouders en hun familieleden) bereikt en wordt door de doelgroep zelf voorlichting gegeven. Missie Door middel van voorlichting preventief op treden tegen eergerelateerd en relartioneel geweld. Deze voorlichting ontstaat uit een intensieve samenwerking van verschillende groepen, de schillen binnen het platform onderling, de achterban van de etnisch religieuze organisaties en voorlichting door het platform naar andere partijen als hulpverlenende instanties, scholen, politiek, gemeente(s) e.d. Door eer –en huiselijk geweld bespreekbaar te maken worden taboes doorbroken en kan er na een mogelijke schending van trots en / of eer gezocht worden naar een vreedzame uitweg.

7 Wat heeft het PEGRG te bieden

8

9 Wat is er al bereikt   Leden Platform EGG ontvingen een pluim voor hun inzet tijdens de regiobijeenkomst huiselijk geweld ‘Diner Pensant’.   Op de werkconferentie ‘Geraakt…en nu doorgaan!’ won de opzet en inzet van het Platform Eergerelateerd Geweld tijdens de pitch een prijs voor de beste samenwerking.   Helpen oplossen vastgelopen casussen   Discussies op gang brengen zowel binnen als buiten het platform   Informatie uitstroom naar achterban van de verschillende gemeenschappen   Wederzijds, onvoorwaardelijk vertrouwen (keukentafel / sleutelkaart)   Brede netwerk opbouw waarin passie voor werktijden gaat

10 PEGRG is:

11

12 Samenwerking ketenpartners met Internationaal Vrouwen Centrum als spin in het web


Download ppt "Verbinden - vertrouwen – begrip – passie - netwerk Platform Eergerelateerd en Relationeel Geweld Kop van Noord Holland drs. MST Pfann."

Verwante presentaties


Ads door Google