De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden. 2 Dit zal u niet zo snel overkomen….

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden. 2 Dit zal u niet zo snel overkomen…."— Transcript van de presentatie:

1 1 Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden

2 2 Dit zal u niet zo snel overkomen….

3 3 ….maar dit…. ….of dit….

4 4 ….of dit wel.

5 5 Een ramp of crisis gaat ú aan, want het gaat de inwoners van uw gemeente aan!

6 6 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) Wvr van kracht sinds 1 oktober 2010 Wvr integreert voorgaande wetgeving op het gebied van veiligheid, zoals: –Brandweerwet 1985 –Wet rampen en zware ongevallen –Wet geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

7 7 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) 2 Wvr beoogt meer veiligheid voor de inwoners van uw gemeente door: –Betere bescherming burgers –Betere hulpverlening en nazorg bij rampen en crises –Alle hulpdiensten bij calamiteiten onder één regionale bestuurlijke regie –Versterken van bestuurlijke en operationele slagkracht Maar ook: –Vergroting democratische legitimering regionaal veiligheidsbeleid!

8 8 De raad en de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) 2 Rollen raad drieledig: –Kaders stellen –Controleren –Volksvertegenwoordiging De Wvr geeft aantal mogelijkheden voor raden –Vaststelling brandbeveiligingsverordening (art 3 Wvr) –Inbreng bij regionaal risicoprofiel (art 15 Wvr) –Inbreng bij vaststelling begroting VR (art 48 GR VRHM) –Vragen stellen aan voorzitter VR na afloop ramp/crisis (art 40 Wvr)

9 9 Risicoprofiel art. 15 6 mnd. na Wvr Crisisplan art. 16 12 mnd. na Wvr Beleidsplan art. 14 9 mnd. na Wvr Conform Wvr. Inventarisatie Risicoduiding Analyse en waardering Relatie risicoprofiel en regionaal beleids- crisisplan

10 10 Regionaal Risicoprofiel 1 Inventarisatie en analyse van aanwezige risico’s op grond van provinciale risicokaart Gemeenten leveren input voor provinciale risicokaart Regionaal risicoprofiel geeft antwoord op: –Wat kan ons overkomen? –Hoe erg is dat? –Wat doen we er al aan? –Wat kunnen we nog meer doen?

11 11 Regionaal Risicoprofiel 2 Sturingsmiddel van gewicht voor raden Wvr verplicht consultatieronden gemeenteraden –Raden kunnen profiel aanvullen met eigen onderkende risico’s –Raden kunnen beleidsprioriteiten en thema’s naar voren brengen Besprekingen lopen nu tot zomer 2011 Colleges geven advies aan raden Algemeen Bestuur VR stelt profiel vast, gehoord de raden Risicoprofiel is basis voor regionaal beleidsplan!

12 12


Download ppt "1 Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden. 2 Dit zal u niet zo snel overkomen…."

Verwante presentaties


Ads door Google