De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actuele stuurinformatie over financiële positie, resultaat en relaties tussen productie en kosten Linze Dijkstra PricewaterhouseCoopers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actuele stuurinformatie over financiële positie, resultaat en relaties tussen productie en kosten Linze Dijkstra PricewaterhouseCoopers."— Transcript van de presentatie:

1 Actuele stuurinformatie over financiële positie, resultaat en relaties tussen productie en kosten Linze Dijkstra PricewaterhouseCoopers

2 Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006 Integraal benchmarkanalysemodel

3 Totaalscore financiële prestaties Nettoresultaat (AWBZ) zorg Financiële positie (budgetratio) Margeanalyse 20% 30% 50% verhouding eigen vermogen en risicobudget verhouding netto- resultaat t.o.v. netto-omzet relatie kosten en productie per dienstengroep gapanalyse intramurale zorg Identificeren good practices

4 Gapanalyse intramurale zorg Wonen Kosten Huidig budget intramurale zorg Dagbesteding Kosten Behandeling Kosten Cliënten per ZZP per grondslag CTG- tarief per ZZP X = Nieuw budget intramurale zorg Budgetverschil Referentie- groep Marge o.b.v. oude bekostiging Margeverschil o.b.v. nieuwe bekostiging

5 Planning  Gapanalyse intramurale zorg  Aanleveren voorlopige gegevens derde kwartaal 2006 in afstemming op planning project zorgzwaartebekostiging  Resultaten beschikbaar najaar 2006  Benchmarkresultaten  Aanleveren gegevens in periode januari tot en met april 2007  voor zomer 2007 eerste resultaten (jaardocument) en na zomer integraal rapport

6 Aanleveren gegevens  Voorlichtingsbijeenkomst voor controller/HEAD (invuller)  U ontvangt een invulinstructie en vragenlijst in de vorm van een Excelapplicatie  U vult de vragenlijst in, ondersteund door een supportdesk  U voert een ‘zelfcontrole’ uit met behulp van de geprogrammeerde redelijkheids- en verbandscontroles  Een PwC-accountant controleert de aangeleverde gegevens en valideert die samen met de instelling  De gevalideerde gegevens worden verwerkt in de benchmarkdatabase

7 Ten slotte  Het invullen van de vragenlijst kost 5 tot 7 dagen  We zorgen samen met een groep controllers voor herkenbare en uniforme definities  De definities sluiten aan op het jaardocument zorg  Analyse en daarmee ook gegevensuitvraag op het niveau van dienstengroep per deelsector


Download ppt "Actuele stuurinformatie over financiële positie, resultaat en relaties tussen productie en kosten Linze Dijkstra PricewaterhouseCoopers."

Verwante presentaties


Ads door Google