De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzilveren en toezicht op examinering Marita Oosterkamp Inspecteur bve-examens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzilveren en toezicht op examinering Marita Oosterkamp Inspecteur bve-examens."— Transcript van de presentatie:

1 Verzilveren en toezicht op examinering Marita Oosterkamp Inspecteur bve-examens

2 Inhoud 1.Toezicht op examinering 2. Standaard 5 3. Toezichtkader bve 2012 4. Onderzoek 5. Nederlands en rekenen

3 Toezicht op examinering Zeven standaarden: 1.Het beroepenveld heeft vertrouwen in de examinering. 2.De deskundigheid van de betrokkenen is geborgd. 3.Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen. 4.Het exameninstrumentarium voldoet aan de toetstechnische eisen. 5.De examenprocessen van afname, beoordeling en diplomering zijn deugdelijk. 6.De examenkwaliteit is voldoende geborgd. 7.de instelling voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering. Normering: vijf van de zeven voldoende waaronder 3, 4, 5 en 7.

4 Standaard 5 De examenprocessen van afname, beoordeling en diplomering zijn deugdelijk. Criterium 3: Diploma’s en certificaten worden op deugdelijke gronden afgegeven.

5 Toezichtkader bve 2012 Kwaliteitsgebied 2: examinering en diplomering Aspect 2.3: Diplomering (Examenstandaard 3: De diplomering is deugdelijk en geborgd.) 2.3.1 Besluitvorming diplomering De examencommissie besluit op basis van de examenresultaten van de student, afgezet tegen de exameneisen uit het kwalificatiedossier (of eindtermendocument) en het Examenbesluit, tot het verlenen van vrijstellingen voor delen van het examen en tot het verstrekken van diploma’s en (indien van toepassing) van certificaten. De examencommissie neemt deugdelijke besluiten op grond van de oordelen op de examenonderdelen en legt op basis van registratie van de besluitvorming verantwoording af. 2.3.2 Verantwoordelijkheid examencommissie De examencommissie vergewist zich met gepaste grondigheid en frequentie van de kwaliteit van het exameninstrumentarium, de afname, de beoordeling, de besluitvorming betreffende de diplomering en van de deskundigheid van bij de examinering betrokken personen. Normering: aspect 2.3 moet voldoende zijn.

6 Onderzoek Artikel 9 van het convenant “Een kwaliteitscode voor EVC” stelt: “De […] EVC-rapportage heeft een eigenstandige waarde voor het individu en kan leiden tot: […] v. het verkrijgen van een door de minister van OCW/LNV vastgesteld /erkend diploma of (deel)certificaat. [Het verstrekken van (deel)certificaten of diploma’s] valt onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de betreffende organisatie.”

7 Onderzoek (vervolg) Is er een duidelijke scheiding tussen de evc-procedure en het opleidingstraject? Heeft de examencommissie geverifieerd of de betreffende evc- aanbieder en de standaard (crebo) voorkomt in het evc-register? Op grond waarvan heeft de betreffende kandidaat een diploma/certificaat gekregen? Op grond van welke documenten heeft de examencommissie de beslissing genomen om te verzilveren (ervaringscertificaat, evt. portfolio of andere documenten)?

8 Ervaringscertificaat Deel 3 Kwaliteitscode EVC: Onderzoek Sub code 3.9 een EVC-procedure resulteert in een Ervaringscertificaat a een specifieke opgave voor welke onderdelen van de standaard erkenningen worden verstrekt, b op basis van welke bewijzen erkenning plaatsvindt, c de relatie tussen a en b: waarom leidt het bewijs dat de kandidaat aandraagt bij de assessor(en) per onderdeel van de landelijke standaard tot de overtuiging dat er reden is voor erkenning?

9 Nederlands en rekenen Matrix consequenties Nederlandse taal en rekenen voor evc- deelnemer. OCW, kenniscentrum EVC, Steunpunt taal en rekenen, MBO raad, Onderwijsinspectie. www.kenniscentrumevc.nlwww.kenniscentrumevc.nl of www.steunpunttaalenrekenenmbo.nlwww.steunpunttaalenrekenenmbo.nl


Download ppt "Verzilveren en toezicht op examinering Marita Oosterkamp Inspecteur bve-examens."

Verwante presentaties


Ads door Google