De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 FEBRUARI 2016 Freddy Mathyssen. Een kleurrijke klas is een rijkdom aan ervaringen, opvattingen en gewoontes…

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 FEBRUARI 2016 Freddy Mathyssen. Een kleurrijke klas is een rijkdom aan ervaringen, opvattingen en gewoontes…"— Transcript van de presentatie:

1 3 FEBRUARI 2016 Freddy Mathyssen

2

3 Een kleurrijke klas is een rijkdom aan ervaringen, opvattingen en gewoontes…

4 … maar ook een bron van irritaties, conflicten en frustraties. Voortdurend spelen verschillende belangen en perspectieven een rol ( Dieleman)

5 Uitdagingen voor de SLO? BRUSSEL-LEERKRACHT

6 Hoofddoelstelling Studenten lerarenopleiding, (vak)mentoren en docenten verder professionaliseren in het omgaan met stedelijke diversiteit Via uitbouw van diversiteitsstages in Brusselse scholen met veel allochtone leerlingen Via lerend netwerk -> leerunits per school

7 indigo startdag vormings -dag inleef- activitei- ten leerunits stage- periode (15/2- 4/3) leerunits afsluit- dag Indigo-traject academiejaar 2015-16

8 TijdpadActiviteitInhoudelijke invulling eind september 2015 Voorafgesprek 10 oktober 2015 Startdag (Brussel)lesgeven in Brussel vanuit multi-actor-perspectief 28 november 2015 Vormingsdag (Leuven) meertaligheid/klasmanagement oktober 2015 februari 2016 Inleefactiviteiten - contextverkenning (ligging school, leefomgeving leerlingen, …) - relatie-opbouwende activiteiten met leerlingen - mesotaken (restaurantdag, speelplaatstoezicht, huiswerkbegeleiding, …) midden oktober begin december 2015 begin januari 2016 Leerunits: samenkomst 1, 2 en 3 (a) bepalen van de leervragen (individueel + in groep), IC-wijzer (b) uitwisselen van vormingen + gelezen literatuur (c) voorbereiden stage (bespreken lesvoorbereidingen, ….) februari-maart 2016 (15 februari-4 maart) stageperiode (m.i.v. leerunits samenkomst 4 en 5) a) geven van lessen (10 à 15u) b) samenkomst 4 met de leerunit tijdens stage c) samenkomst 5 met de leerunit tijdens stage opvolgen van de leervragen (individueel + in groep) uitwisselen van vormingen + gelezen literatuur verder voorbereiden stage (bespreken lesvoorbereidingen, …) april 2016 Leerunits: samenkomst 6 afronding 27 april Afsluitdag (1/2 dag, Leuven) dag van uitwisseling (presentaties van de leerunits) en bestendigen relaties voor toekomstige samenwerkingen (lerend netwerk)

9 INSTAP: Een portret van een multiculturele klas Klas 4 A (ASO) Sint-Guido-Instituut Anderlecht YuriLuis Nohely Tenzin Serine Leo Nicky Joris Mohammed Kim Soufrian Vlady Bryan Emelle Hakim Zahid Selena Nouhalia

10 Welke vraag zou je graag aan je leerling stellen? Welke vraag zou de leerling graag van jou krijgen? Welke uitdagingen zie je voor je vak? Welke uitdagingen ziet de leerling voor je vak?

11

12 Een expert aan het woord: Mouloud Raiss Leerkracht geschiedenis en lichamelijke opvoeding Sint-Guido-instituut te Anderlecht Kijken en handelen in een kleurrijke groep

13 DE CULTURELE BRIL van de LERAAR De benadering van HOFSTEDE machtsafstand collectivisme - individualisme onzekerheids- vermijding masculiniteit- feminiteit lange-korte termijngerichtheid

14 Valkuilen Interpersoonlijke verschillen worden gereduceerd tot groepsverschillen Ontmoeting ruimer zien Stereotypering: wij-zij denken Migranten ontwikkelen zich in een nieuwe context

15 Zelfreflectie: diversiteit binnen onderwijs een heel kwetsbaar thema  Hoe ervaar je een divers samengestelde klas: als de gewoonste zaak van de wereld, als uitdagend of als complex?  Hoe typeer je jouw strategie om met een diverse klas om te gaan?  Wat beschouw je als meest ingewikkeld in jouw relatie met allochtone studenten? Kun je ook aangeven waarom dat zo is?

16  Ik ben een lkr die allochtone studenten telkens weer nieuwe kansen geeft en blijft focussen op het positieve. Ik werk vanuit mijn overtuiging dat iedereen gelijk is en je elkaar met respect moet behandelen.  Ik vind het prettig om lln. bij groepswerk zelf in kleine groepen in te delen om te voorkomen dat deze groepen door de lln zelf voornamelijk op basis van etnische afkomst worden samengesteld  Een gemengde groep vind ik juist het meest leerzaam en inspirerend voor de lln.  Ik ben bang om beschuldigd te worden van discriminatie  Op welke wijze krijg ik respect van deze groep? Ik besteed veel aandacht aan het creëren van een veilige context.

17 Bronnen: de Jong, M., Diversiteit in het hoger onderwijs, Groningen, 2014. Haijer, M., Hansson, M., Hijlkema, B. en Riteco, A., Open ogen in de kleurrijke klas, 2011, Bussum Indigo, een kleurrijk verhaal, handboek voor interculturele competentie, door Simons,J., De Witte, N., Vertommen, T., Hoflack, V., Bogaerts, I., Foucart, C. en Mathyssen, F..


Download ppt "3 FEBRUARI 2016 Freddy Mathyssen. Een kleurrijke klas is een rijkdom aan ervaringen, opvattingen en gewoontes…"

Verwante presentaties


Ads door Google