De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Planontwikkeling “Hoogh Gullepe” Terrein voormalig Dr. Ackenshuis Woensdag 23 januari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Planontwikkeling “Hoogh Gullepe” Terrein voormalig Dr. Ackenshuis Woensdag 23 januari."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Planontwikkeling “Hoogh Gullepe” Terrein voormalig Dr. Ackenshuis Woensdag 23 januari

2 Informatieavond Planontwikkeling “Hoogh Gullepe” Terrein voormalig Dr. Ackenshuis Woensdag 23 januari 1.Introductie door de wethouder – Dhr. Bormans 2.Toelichting op het bouwplan door Almer Smink – A.H. Smink architecten 3.Toelichting op de bestemmingsplan procedure door Dhr. Defaux – gemeente Gulpen 4.Vragen en opmerkingen 5.Afsluiting door de Wethouder – Dhr. Bormans

3 Presentatie plan “Hoogh Gullepe” te Gulpen – terrein voormalig Dr. Ackenshuis

4

5

6

7 Plan 2007: uitgaande van 22 woningen en 28 appartementen Er moet een reductie van het aantal woningen plaatsvinden en de bouwmassa’s zijn te hoog naar de bestaande omgeving

8 1. visie op de ontwerpopgave 2. stedenbouwkundige inpassing 3. fasering 4. woning type A en B 5. impressie

9 1. Visie op de ontwerpopgave -gebruik maken van natuurlijke hoogtelijnen -aansluiting zoeken bij de massa en maat van de bestaande bebouwing en omgeving -variatie in type bebouwing: eigenbouw en projectmatig -gefaseerde bebouwing -reductie van het aantal woningen > kwaliteit ipv kwantiteit: van 48 naar 24 woningen

10 2. stedenbouwkundige inpassing en ontwerp krutzerveld

11 2. stedenbouwkundige inpassing en ontwerp krutzerveld Willembeekman straat

12 3. fasering Fase 1 Fase 2 krutzerveld

13 4. Woningtype A

14 Mog. vergroten stallingsruimte 4. Woningtype B

15 5. Impressie Willembeekmanstraat

16

17 5. Impressie van woonerf

18

19 5. Impressie vrije sectorwoningen aan de Oude Maastrichterweg

20

21

22 Procedure bestemmingsplan Hoogh Gullepe

23 Verleden Buiten gebruik raken van voormalig dr. Ackenshuis door bouw nieuw zorgcentrum Plan Sevagram voor de bouw van 48 woningen (22 appartementen en 26 patiowoningen) 11 maart 2008 bouwvergunning verleend voor plan Sevagram Bestemmingsplan kern Gulpen 19 april 2010 Woningmarktcrisis en financiele crisis

24 Verleden Overlast buurt wegens leegstaand gebouw en braakliggend terrein Sevagram verkoopt grond aan projectontwikkelaar VOC Vastgoedontwikkelingscentrum BV Sloop dr. Ackenshuis

25 Aanpassing vergund bouwplan In verband met de woningmarktcrisis wordt het vergunde bouwplan door VOC, in overleg met de gemeente, omgevormd tot een consumentgericht en marktconform bouwplan. Reductie van het woningaanbod van 48 woningen naar 24 woningen Aandacht voor starterswoningen i.p.v. seniorenwoningen, geen appartementengebouw Verdunning ter vergroting stedenbouwkundige kwaliteit

26 Voorbereidingsfase Onderzoeken opgestart door VOC (o.a. verkeer, parkeren, bodemonderzoek, water etc.) Exploitatie-overeenkomst afgesloten Informatiebijeenkomst / inspraakavond 23 januari 2013 Vooroverleg Bro-instanties

27 Exploitatie-overeenkomst Afspraken tussen gemeente en VOC over het bouw- en woonrijp maken van het terrein Afspraken tussen gemeente en VOC over de prijs van de 5 starterswoningen: 170.000 euro v.o.n. (prijspeil 2009, jaarlijkse indexering)

28 NU: Procedure ontwerp- bestemmingsplan Zienswijzenfase: -Reactie BRO-instanties en resultaten onderzoeken verwerkt -6 weken ter inzage (planning:14 februari 2013 t/m 27 maart 2013). Let op bekendmaking op de gemeentepagina in Heuvelland Aktueel -Mogelijkheid om zienswijzen in te dienen

29 Ontwerp-bestemmingsplan Straks: Vaststellen bestemmingsplan -Verwerken eventuele zienswijzen -Verwerken reacties Provincie, Waterschap -Raad stelt bestemmingsplan (gewijzigd) vast.

30 Beroepsfase -Vastgesteld bestemmingsplan 6 weken ter inzage -Beroep instellen bij Raad van State -Belanghebbenden -Alleen indieners zienswijzen

31 Planning bestemmingsplan Inspraakfase - Vooroverleg Bro-instanties - Voorlichtingsavond Zienswijzenfase -6 weken ter inzage -Vaststelling door de raad -Beroepsfase 10 januari t/m 7 februari 23 januari 14 februari t/m 27 maart (planning) 31 mei (planning) Juni / juli 2013

32 Omgevingsvergunning Na inwerkingtreding / onherroepelijk worden van het bestemmingsplan volgt de omgevingsvergunningprocedure

33 Bestemmingsplan inzien? Vanaf donderdag 14 februari t/m woensdag 27 maart 2013 (zie bekendmaking HA) Omgevingsloket in het gemeentehuis (op werkdagen tijdens openingstijden) Op het internet via www.gulpen-wittem.nl en www.ruimtelijkeplannen.nlwww.gulpen-wittem.nl

34 Reageren op bestemmingsplan? Zienswijze richten aan de gemeenteraad van Gulpen-Wittem, Postbus 56 6270 AB Gulpen

35 Vragen/opmerkingen

36 Afsluiting door de Wethouder – Dhr. Bormans


Download ppt "Informatieavond Planontwikkeling “Hoogh Gullepe” Terrein voormalig Dr. Ackenshuis Woensdag 23 januari."

Verwante presentaties


Ads door Google