De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10-6-2016 Presentatie Stand van Zaken inkoop Wmo 2015 Stef van de Weerd 14 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10-6-2016 Presentatie Stand van Zaken inkoop Wmo 2015 Stef van de Weerd 14 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 10-6-2016 Presentatie Stand van Zaken inkoop Wmo 2015 Stef van de Weerd 14 mei 2014

2 Ondersteuningsmodel  Burgerkracht  1e lijn (gebied, dichtbij, kortdurend, beperkte kosten)  Kortdurende ondersteuning in het wijkteam (tot 6 maanden)  Inloop / ontmoeting / dagbesteding door een samenwerkingsverband (aanbieders zorg en welzijn èn bewonersinitiatieven) in het gebied  2 e lijn (individueel, langdurig, duurder, beperkte toegang)  Integraal arrangement (aanvullend op burgerkracht en eerstelijn, persoonsvolgend, beschikking nodig) (Zin & pgb) 10-6-2016 2

3 3 Toelichting model arrangementen

4 10-6-2016 4 Toelichting model arrangementen  Stap 1: Bepaling cliëntgroep 1.Ouderen en lichamelijk beperkten 2.Verstandelijk Beperkten 3.GGZ en Maatschappelijke Opvang extramuraal 4.GGZ en Maatschappelijke Opvang intramuraal 5.Zintuiglijk Beperkten

5 10-6-2016 5 Toelichting model arrangementen  Stap 2: Vaststellen Resultaatgebieden  Sociaal en persoonlijk functioneren cliënt  Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden  Financiën  Dagbesteding al dan niet arbeidsmatig  Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid (alleen voor dat deel van de PV dat naar Wmo gaat. Te weten de grondslagen VG, GGZ en ZG en daarmee de arrangementenpakketten 2, 3 en 5)  Huisvesting  Mantelzorgondersteuning waarbij verblijf aan de orde is (voor de pakketten 1 en 2)

6 10-6-2016 6 Toelichting model arrangementen  Stap 3: Indeling in treden Resultaatsgebieden Onderverdeling treden in inzet per week [1] [1] Link vanuit de ‘oude’ AWBZ Uren afkomstig van 1. Sociaal en persoonlijk functioneren - Beperkt: 0,50 uur - Midden: 2,50 uur - Intensief: 6,50 uur BGICaseload-benadering 2. Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden 7 budgettreden (o.b.v. uitkomsten huidige herindicaties HV) n.v.t., BGI Prognose op basis van herindicaties hulp bij het huishouden 3. Financiën - Beperkt; 0,50 uur - Midden: 1,00 uur - Intensief: tijdelijk intensief, maximaal 4 uur BGIBepaald in werksessies 4. Dagbesteding (al dan niet arbeidsmatig) - Beperkt: 2 dagdelen - Midden: 5 dagdelen - Intensief/volledig: 9 dagdelen BGGAnalyses bureau HHM 5. Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid - Beperkt: 1,00 uur - Midden: 4,00 uur - Intensief: 12,00 uur PV, BGIAnalyses bureau HHM 6. Huisvesting -Tijdelijk licht - Begeleid wonen - Beschermd wonen - Terugvalpreventie Huisvesting Hotelkosten Maaltijd Beleidsregels kapitaallasten NZa etc. Bepaald in werksessies Analyses bureau HHM 7. Mantelzorgondersteuning zodat de cliënt langer thuis kan wonen. - Beperkt: 1 etmaal - Midden: 2 etmalen - Intensief: 3 etmalen KVBAnalyses bureau HHM [1] [1] Bij alle categorieën geldt dat er een eerste ‘nultrede’ is, namelijk: er is geen inspanning nodig op dit resultaatsgebied.

7 10-6-2016 7 Toelichting model arrangementen  Uitkomst/Indicatie  Eén of meer geïndiceerde resultaatgebieden  Weekbudget in €  Uitvoering/Leveringsopdracht  Resultaatgericht werken  In overleg met cliënt afspraken maken over de manier(en) waarop de geïndiceerde resultaten worden bereikt

8 10-6-2016 8 Website gemeente Rotterdam Meer informatie over de transitie AWBZ-Wmo op: www.rotterdam.nl/denieuwewmo


Download ppt "10-6-2016 Presentatie Stand van Zaken inkoop Wmo 2015 Stef van de Weerd 14 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google