De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Penningmeester KBO 10 december 2013 KBO OVERIJSSEL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Penningmeester KBO 10 december 2013 KBO OVERIJSSEL."— Transcript van de presentatie:

1 Penningmeester KBO 10 december 2013 KBO OVERIJSSEL

2 Functie-taken penningmeester Van Dale: ontvangen en beheren van geld van een vereniging Beheren:administratie van en goed besturen Penningmeesterschap: ambt, waardigheid van een penningmeester

3 De rol van geld in de vereniging -Middel ter realisering van de doelstellingen -Activiteiten te kunnen ontplooien -Continuïteit waarborgen -Geen doel op zich -Moet niet sturend zijn

4 ₋ Beheren van geld - bankrekening en evt. spaarrekening (volmacht) - incasseren - betalen - reserveren

5 Organisatie KBO 12 provinciale verenigingen Samen de Unie opgericht. Leden zijn de 11 (12) provinciale verenigingen. KBO Overijssel kent alleen individuele rechtstreekse leden. Middels volmacht toch rechtshandelingen.

6 Volmacht I.v.m. continuïteit liefst aan 2 personen penningmeester en voorzitter Wordt jaarlijks opnieuw voor een jaar afgegeven Na het insturen van exploitatie overzicht en balans. Dit i.v.m. de aansprakelijkheid van de bond (=alle 40 afdelingen). Formeel alle (rechts)handelingen namens KBO

7 Incasseren Contant Nota Accept giro Automatisch met machtiging

8 Inkomsten Contributie Vaste subsidie o.a. gemeente, 8 v/d 10 afd. gemiddeld € 3 per lid. 50% v.d. afd. heeft overige subsidie € 2 per lid. overige inkomsten: eigen bijdrage activiteiten project/activiteiten spons.

9 Verantwoorden Begroten – uitgaven - inkomsten en reserve. Jaarverslag Kascontrole Recht op controle en waardering bij goed beheer

10 Reserveren Wat is nodig aan reserve……. Niet reserveren om te reserveren Situatie afdelingen Gemiddeld € 22 per lid. KBO Overijssel€ 180.000= € 12 per lid. Unie KBO € 1.750.000= € 9 per lid

11 Kascontrole Fraude en verduistering ook bij de Kbo Zo weinig mogelijk contant bescherm uzelf, u hebt recht op een goede kascontrole! En daarna waardering!!!


Download ppt "Penningmeester KBO 10 december 2013 KBO OVERIJSSEL."

Verwante presentaties


Ads door Google