De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgzwaartebekostiging Onderzoeken in de Gehandicaptenzorg 19 november 2009 bureau HHM Hinke van der Werf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgzwaartebekostiging Onderzoeken in de Gehandicaptenzorg 19 november 2009 bureau HHM Hinke van der Werf."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgzwaartebekostiging Onderzoeken in de Gehandicaptenzorg 19 november 2009 bureau HHM Hinke van der Werf

2 2 Onderzoeken in de Gehandicaptenzorg  Afgerond: tijdregistratie behandelaars  Afgerond: kinderen en jeugdigen in de ZZP-systematiek  Afgerond: dagbesteding in de sector LG  Loopt: zorgzwaartepakket VG5

3 3 Tijdregistratie behandelaars  Periode: januari tot en met mei 2009.  Aanleiding: onvoldoende draagvlak voor de omvang van de component behandeling in de ZZP’s voor de sector GZ.

4 4 Tijdregistratie behandelaars  Doelstelling: inzicht krijgen in de cliëntgebonden tijdbesteding van behandelaars in de sector GZ.  Doelgroep: instellingen uit alle subsectoren van de GZ die zorg met verblijf leveren.

5 5 Resultaten tijdregistratie behandelaars  Enige differentiatie tussen ZZP’s.  Omvang behandeling in huidige situatie < omvang behandelcomponent in meeste ZZP’s.  Behandeling geleverd aan cliënten met een ZZP zonder behandelcomponent.  GVT’s leveren behandeling aan deel cliënten.  Omvang behandeling kinderen en jeugdigen > omvang behandeling volwassenen.

6 6 Kinderen en jeugdigen in de ZZP- systematiek  Periode: januari tot en met mei 2009.  Aanleiding: tijd voor het ontwikkelings- gerichte karakter van begeleiding, de opvoedingsaspecten en de contacten met het cliëntsysteem zijn onvoldoende verankerd in de ZZP’s.

7 7 Kinderen en jeugdigen in de ZZP- systematiek  Doelstelling: beeld creëren van de mate waarin, ten aanzien van de component woonzorg in de ZZP’s, een verschil bestaat tussen de tijdsbesteding voor kinderen/ jeugdigen en volwassenen.  Doelgroep: instellingen die zorg met verblijf leveren in de VG, LG en ZG.

8 8 Resultaten kinderen en jeugdigen in de ZZP-systematiek  Voor kinderen/jeugdigen wordt gemiddeld 19% meer formatie ingezet dan voor volwassenen.  Formatie die wordt ingezet voor kinderen/jeugdigen is vrijwel gelijk aan inzet formatie op basis van ZZP’s.  Voor kinderen/jeugdigen wordt een hogere deskundigheid ingezet dan voor volwassenen.

9 9 Dagbesteding in de subsector LG  Periode: augustus tot en met oktober 2009.  Aanleiding: Met name aanbieders van dagbesteding aan extramurale en semimurale cliënten maken zich zorgen over de harmonisatie van de dagbestedingtarieven. Afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënten is er een wijziging van 20-30% in het tarief zichtbaar.

10 10 Dagbesteding in de subsector LG  Doelstelling: duidelijk maken welke knelpunten er zijn bij de wijziging in de financiering van dagbesteding in de subsector LG.  Doelgroep: (stand-alone) dagbesteding- centra uit de subsector LG.

11 11 Resultaten dagbesteding in de subsector LG  Inkomsten 2010 gemiddeld 25% lager dan in 2009.  Gemiddelde kosten per dagdeel in 2009 gemiddeld 15% hoger dan het tarief per dagdeel. Verschil wordt in 2010 groter.  % overhead deelnemers > % overhead NZa.  Kosten gemaakt voor voeding en hotelmatige diensten.  Overige kosten: niet-nacalculeerbare vervoerskosten.

12 12 Zorgzwaartepakket VG5  Periode: oktober tot en met december 2009.  Aanleiding: het ministerie van VWS heeft signalen ontvangen dat de omvang en het tarief voor VG5 ontoereikend zijn.

13 13 Zorgzwaartepakket VG5  Doelstelling: toetsen van de omvang en het tarief voor de woonzorgcomponent van ZZP VG5.  Doelgroep: instellingen die zorg leveren aan cliënten met ZZP VG5.

14 14 Resultaten zorgzwaartepakket VG5  Voorlopige analyse beperkingenscores cliënten met VG5 laat drie verschillende cliëntgroepen zien: - meervoudig gehandicapten; - mobiele cliënten zonder gedrags- problematiek; - mobiele cliënten met gedragsproblematiek.  In het vervolg van het onderzoek bekijken we of de inhoud, omvang en kosten van de zorg voor deze cliëntgroepen verschillen.

15 15 Vervolg De resultaten van alle onderzoeken worden als input gebruikt voor het onderhoud aan de ZZP’s van de Gehandicaptenzorg in 2010.

16 ?


Download ppt "Zorgzwaartebekostiging Onderzoeken in de Gehandicaptenzorg 19 november 2009 bureau HHM Hinke van der Werf."

Verwante presentaties


Ads door Google