De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag Europees economisch bestuur Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag Europees economisch bestuur Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en."— Transcript van de presentatie:

1 1 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag Europees economisch bestuur Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en de positie van Nederland Seminar 9 september 2014 Kees Vendrik

2 2 kredietcrisis.rekenkamer.nlwww.rekenkamer.nl/eu-governance

3 3 De governance van de EU Verdrag van Maastricht, 1992 / SGP, 1997 Introductie Economische en Monetaire Unie (EMU). Gezamenlijk EU-beleid op macro-economisch en budgettair terrein, compromis tussen  bindende instrumenten, ‘top down’ toezicht.  ’zachte’ coördinatie en sturing. Financiële en economische crisis, vanaf 2008 Systeem onder druk. Snelle opeenvolging nieuw beleid en wetgeving: noodfondsen, bankenunie, macro-economisch en budgettair terrein.

4 4 Kernonderdelen Europees economisch bestuur

5 5 Bevindingen EU-niveau Opzet: de spelregels Lappendeken EU-regels Meer mogelijkheden coördinatie en toezicht EU Weinig aandacht controle- en verantwoording euro18 Financiële sancties beperkt tot euro18 Regels niet altijd juridisch bindend en afdwingbaar Ontbreken uniforme verslaggevingsregels Werking: uitvoering beleid Begrotingstoezicht: regels 1997-2012 niet volledig en consequent toegepast Macro-economisch toezicht 2011-2013: detectie en preventie Coördinatie structurele hervormingen (Europa-2020): aanjagend en agenderend Landenspecifieke aanbevelingen Europees Semester onduidelijk geformuleerd

6 6 Bevindingen Nederland Kwaliteit Nederlandse EMU-data (initiatief Financiën, CBS, decentrale overheden 2013). Nieuwe regels veranderen inhoudelijk relatief weinig. Middellange termijndoelstelling (structureel saldo) aangescherpt. Aantal ‘Europese momenten’ Nederlandse begrotingscyclus toegenomen.

7 7 Aandachtspunten Complexiteit- en handhavingsvraagstuk: Heldere en eenduidige processen; sluitende en stabiele verantwoording lidstaten omtrent naleving afspraken. Transparantie en vereenvoudiging om voorwaarden te creëren voor effectiever naleving en handhaving. Scorebord: MEOP, SGP (MLTD/BTP) en opvolging LSA’s. Harmonisatie verslaggevingsstelsels EU. Verbetering kwaliteit gebruikte begrotingscijfers en NL EMU-data. Democratische controle en verantwoording Eurogroep. Budgetrecht Nederlands parlement

8 8 Politiek, wat wilt u?


Download ppt "1 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag Europees economisch bestuur Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en."

Verwante presentaties


Ads door Google