De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisartsgeneeskundig consortium IOH-R Mei 2016. Aanleiding O Voorbeeld: gynaecologisch consortium O Wens diversiteit onderzoekspopulatie O Wens vergroting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisartsgeneeskundig consortium IOH-R Mei 2016. Aanleiding O Voorbeeld: gynaecologisch consortium O Wens diversiteit onderzoekspopulatie O Wens vergroting."— Transcript van de presentatie:

1 Huisartsgeneeskundig consortium IOH-R Mei 2016

2 Aanleiding O Voorbeeld: gynaecologisch consortium O Wens diversiteit onderzoekspopulatie O Wens vergroting onderzoekspopulatie O Voorbereid door Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde-Research (IOH-R) O Intentie samenwerking

3 Waaruit bestaat het consortium? O Alle afdelingen huisartsgeneeskunde (AMC-UvA, VUmc, UMCG, UMCN, MUMC+, UMCU, LUMC, Erasmus MC) O Nivel

4 Mogelijkheden O Combineren databases van registratienetwerken O Praktijken werven in andere regio’s O Diversiteit en generaliseerbaarheid

5 Stand van zaken mei 2016 O Bij voorkeur vóór subsidieaanvraag O Via coördinator inbreng verzoek in IOH-R O IOH-R beoordeelt geschiktheid voor consortium O Bij akkoord, acties projectleider onderzoek: O Vermelden in subsidieaanvraag O Rekening mee houden in begroting (kosten veldwerk op andere lokaties) O Informeren coördinator over voortgang

6 Na honorering onderzoeksvoorstel - 1 O Projectleider informeert coördinator en ontvangt contactinformatie overige afdelingen O Projectleider benadert contactpersonen afdelingen O Medewerking geschiedt op vrijwillige basis O Deelnemende netwerken worden vanuit projectleider geïnformeerd en geïnstrueerd O Jaarlijkse voortgangsrapportage aan coördinator

7 Na honorering onderzoeksvoorstel - 2 O Deelnemende netwerken krijgen heldere informatie van projectleider over wat gevraagd wordt van netwerkstaf en/of huisartsenpraktijken O Procedure benadering praktijken wordt in onderling overleg bepaald O Indien nodig worden werkzaamheden vergoed vanuit het project O Afhankelijk van input afspraken over auteurschappen

8 Stand van zaken mei 2016 O 2014-2016 eerste testprojecten O Aan de hand van de ervaringen worden procedures zo nodig aangepast

9 Coördinator consortium Hans van der Wouden j.vanderwouden@vumc.nl 020 - 4448167


Download ppt "Huisartsgeneeskundig consortium IOH-R Mei 2016. Aanleiding O Voorbeeld: gynaecologisch consortium O Wens diversiteit onderzoekspopulatie O Wens vergroting."

Verwante presentaties


Ads door Google