De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken Werken in teams. Team In welke teams zit jij? In welke teams zit jij?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken Werken in teams. Team In welke teams zit jij? In welke teams zit jij?"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken Werken in teams

2 Team In welke teams zit jij? In welke teams zit jij?

3 Begrippen groepsvorming en functies van groepen externe functie van de groep externe functie van de groep sociale identiteit sociale identiteit referentiekader referentiekader socialisatie socialisatie subcultuur subcultuur -formele groep- informele groep- primaire groep- secundaire groep-formele groep- informele groep- primaire groep- secundaire groep

4 Werk = formele groep

5 Begrippen bij het lid worden van een groep Identiteit Identiteit waarden en normen waarden en normen omgangsvormen omgangsvormen Referentiekader Referentiekader machtsverhoudingen machtsverhoudingen gezag en macht gezag en macht Feedback Integratie Acceptatie open houding assertief

6 Opdracht in groepen 1 Je bent aan de opleiding begonnen en toen kwam je in een nieuwe groep. Heb je in de weken, maanden ervoor nagedacht over hoe je je zou presenteren op de nieuwe opleiding? Heb je in de weken, maanden ervoor nagedacht over hoe je je zou presenteren op de nieuwe opleiding? Hoe voelde je je na de eerste schooldag? Hoe voelde je je na de eerste schooldag? Ben je op deze school hetzelfde als op jouw vorige school? Licht toe. Ben je op deze school hetzelfde als op jouw vorige school? Licht toe. Voel je je geaccepteerd op deze school? Voel je je geaccepteerd op deze school? Stel deze vraag aan 5 medeleerlingen waar je niet zo veel mee om gaat. Stel deze vraag aan 5 medeleerlingen waar je niet zo veel mee om gaat.

7 2. Normen en waarden in een groep - Vind jij dat het belangrijk is hoe iemand zich kleedt? Licht toe. - Vind je dat kleding iets met macht of gezag te maken heeft?Leg uit. - Pas jij je kleding aan aan waar jij naar toe gaat? Waarom wel of niet?

8 Huiswerk Kijk naar een aflevering van een soap/serie als Friends, Grey’s anatomy, GTST, Married with children, Will and grace. Kijk naar een aflevering van een soap/serie als Friends, Grey’s anatomy, GTST, Married with children, Will and grace. Beschrijf: Beschrijf: wie er wel of niet bij de groep horen. Waarom dit zo is; wie er wel of niet bij de groep horen. Waarom dit zo is; wie zijn/haar identiteit steeds aanpast en hoe; wie zijn/haar identiteit steeds aanpast en hoe; wie de meeste macht en/of gezag heeft; wie de meeste macht en/of gezag heeft; hoe de groepsleden met elkaar omgaan; hoe de groepsleden met elkaar omgaan; wat de groep aan individuele leden biedt; wat de groep aan individuele leden biedt; wiens plaats in de groep je wel en wiens plaats je absoluut niet is willen innemen en waarom wel of niet. wiens plaats in de groep je wel en wiens plaats je absoluut niet is willen innemen en waarom wel of niet.

9 De waarde van werken in een team Je kan activiteiten uitvoeren die je niet alleen kan Samen heb je meer kennis; zogenaamde kennisdeling

10 Voorwaarden voor samenwerken: sociaal inzicht; begrijpen dat bepaald gedrag gevolgen heeft sociaal inzicht; begrijpen dat bepaald gedrag gevolgen heeft delen; soms pijnlijk/ ook belonend delen; soms pijnlijk/ ook belonend luisteren naar argumenten; leren beheersen eigen impulsen luisteren naar argumenten; leren beheersen eigen impulsen wachten; uitstellen van eigen behoeftebevrediging wachten; uitstellen van eigen behoeftebevrediging

11 Sociale vaardigheden: respectvol met anderen omgaan respectvol met anderen omgaan handelen naar algemeen geaccepteerde normen en waarden handelen naar algemeen geaccepteerde normen en waarden respecteren verschillen in cultuur/levensbeschouwing respecteren verschillen in cultuur/levensbeschouwing voor je eigen standpunt uit durven komen voor je eigen standpunt uit durven komen rekening houden met gevoelens/wensen van anderen rekening houden met gevoelens/wensen van anderen steun durven geven aan iemand met ander standpunt steun durven geven aan iemand met ander standpunt verantwoordelijkheid nemen voor de te verrichten taken verantwoordelijkheid nemen voor de te verrichten taken

12 Afspraken bij samenwerken; taakverdeling taakverdeling elkaar helpen elkaar helpen wie heeft de leiding wie heeft de leiding tijdsduur tijdsduur


Download ppt "Samenwerken Werken in teams. Team In welke teams zit jij? In welke teams zit jij?"

Verwante presentaties


Ads door Google