De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Producten & diensten in vijf hoofdsoorten dr. D. Wienke (in opdracht van de MOgroep)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Producten & diensten in vijf hoofdsoorten dr. D. Wienke (in opdracht van de MOgroep)"— Transcript van de presentatie:

1 producten & diensten in vijf hoofdsoorten dr. D. Wienke (in opdracht van de MOgroep)

2

3 ingewikkelde plannings- en bewakingssystematiek

4 Complexe verantwoordingssystematiek

5 1. Oudercontactmedewerkers Social Sofa Workshop “Kom je bij me spelen ?” Ouderraadcursus Inspraakbijeenkomsten voorschool Fietslessen Zakgeldlessen Taallessen Verkiezingen 2010 “Lentekriebels” Speluitleen Digitale werkplaatsen NaSchoolse Activiteiten Ouderplan Externe contacten 5. Huiswerkbegeleiding en coaching (Vele trajecten bij scholen) 2. VVE Voorscholen Ouder- inspraakbijeenkomsten Oudercommissies Introductiebijeenkomsten voor ouders Triple P Contracten met ouders inzake inzet Oudergesprekken Warme overdracht Huisbezoek Speluitleen Themabijeenkomsten Samenwerking ketenpartners 6. Specifieke projecten uitgevoerd i.o.v. gemeente (Vele projecten, onder andere ‘leren door doen’ projecten) 3. Naschoolse Activiteiten NaschoolseActiviteiten voor 10 basisscholen Studieochtenden Sociale Competenties Cursussen en projecten Ketenbenadering 1 ste t/m 4 de niveau. Jeugdkrant Go! Website bredeschoolloket Huiswerk en mentorprojecten Presentatie van de Kidspas Deelorganisatie Onderwijsevenement Samenwerking met stedelijke organisaties Ketenaanbod per school, per aanbieder 7. Klussenhulp (diverse soorten activiteiten) 4.Maatschappelijke participatie Activiteiten in het kader van sociale activeringsplaatsen, zoals ten aanzien van Taal Themabijeenkomsten Creatieve activiteiten [waaronder naai, - en creatief atelier] Fietslessen Diverse educatieve activiteiten Diverse sportactiviteiten Speeluurtjes voor jonge kinderen; Turkse dans en muziek, groep van jong volwassenen; Koken voor weinig geld; Yoga; Klaverjas-groep voor ouderen; Dans en muziekgroep, groep van jong volwassenen; Netwerk creatieve moeders, ouderkindcafé; overzicht diensten & produkten instelling X

6  de beleidskaders zijn over het algemeen niet goed. De beleidsredeneringen zijn niet goed onderbouwd. Verantwoording van de keuzes voor bepaalde doelen en de inschatting van de effecten ontbreekt vrijwel altijd. Naar het oordeel van de stadsdelen en de instellingen is het beleidskader niet erg bruikbaar is voor het opstellen van opdrachten aan welzijnsinstellingen.  de opdrachtverlening schiet op bepaalde cruciale elementen tekort. Er worden meestal geen gerichte opdrachten gegeven aan instellingen. Doorgaans worden subsidies ongewijzigd gecontinueerd.  Instellingen zijn van mening dat de zakelijke opdrachtverlening eenzijdig uitgevoerd wordt en teveel onnodige administratieve belasting met zich meebrengt.  de verantwoording over prestaties en resultaten levert een te grote nadruk op de verantwoordingscijfers.

7 Hoe te komen tot een voor gemeente en instelling bruikbaar ‘standaardmenu’ -met een beperkt aantal gangen-, waarbij gebruik wordt gemaakt van werkzame ingrediënten in de vorm van onderbouwde methoden, werkwijzen en effectieve interventies?

8  variant 1 de instelling is dominant  variant 2 it takes two to tango   variant 3 de gemeente is dominant

9 1. leefbaarheid vergroten en overlast bestrijden (prestatieveld 1) 2. opgroei-/opvoedvraagstukken (prestatieveld 2) 3. wijk-/streekgebonden activiteiten die participatie bevorderen (prestatievelden 1t/m 5) 4. hulp en ondersteuning bij psychosociale problemen (prestatievelden 3 en 5) 5. ondersteuning ten behoeve van specifieke groepen burgers (prestatieveld 6);

10 bestaande uit onderbouwde methoden, werkwijzen, effectieve interventies.

11 Zie de projectnotitie op site Mogroep. Daarin:  een uitgebreid verslag naar de zoektocht en de onderbouwing  kanttekeningen bij ‘effectiviteit’  wijze van bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening

12 d.wienke@hetnet.nl Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Producten & diensten in vijf hoofdsoorten dr. D. Wienke (in opdracht van de MOgroep)"

Verwante presentaties


Ads door Google