De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PTA VOORLICHTING KLAS 3BB / KB. PR0GRAMMA MENTOREN BEGELEIDING CONTACTEN INDIVIDUELE VRAGEN PLENAIR EXAMENPROGRAMMA PTA VOORBEELDEN VAN PTA VRAGEN RONDOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PTA VOORLICHTING KLAS 3BB / KB. PR0GRAMMA MENTOREN BEGELEIDING CONTACTEN INDIVIDUELE VRAGEN PLENAIR EXAMENPROGRAMMA PTA VOORBEELDEN VAN PTA VRAGEN RONDOM."— Transcript van de presentatie:

1 PTA VOORLICHTING KLAS 3BB / KB

2 PR0GRAMMA MENTOREN BEGELEIDING CONTACTEN INDIVIDUELE VRAGEN PLENAIR EXAMENPROGRAMMA PTA VOORBEELDEN VAN PTA VRAGEN RONDOM EXAMENPROGRAMMA

3 INDELING EXAMENPROGRAMMA WE BESCHOUWEN HET DERDE EN VIERDE LEERJAAR ALS ÉÉN DOORLOPEND GEHEEL HET GEHEEL BESTAAT UIT 10 PERIODEN; 6 IN KLAS 3 EN 4 IN KLAS 4 VOOR HET BEGIN VAN HET CENTRAAL SCHRIFTELIJK EINDEXAMEN WORDT HET SCHOOL-EXAMEN AFGESLOTEN

4 INDELING EXAMENPROGRAMMA HET WERKEN IN HET DERDE EN VIERDE LEERJAAR BESTAAT UIT TWEE DELEN TE WETEN: EEN SCHOOL-EXAMEN EEN CENTRAAL EXAMEN

5 VERHOUDING SCHOOL-EXAMEN EN C(SP)E KB BIJ KB TELT HET SCHOOLEXAMEN VOOR 1/2 EN HET CENTRAAL EXAMEN VOOR 1/2 MEE BIJ DE BEROEPSVOORBEREIDENDE VAKKEN SPREKEN WE NIET VAN CENTRAAL EXAMEN MAAR VAN CENTRAAL SCHRIFTELIJK PRAKTISCH EXAMEN (CSPE) DIT TELT OOK VOOR 1/2 MEE Bijvoorbeeld: nederlands schoolexamen 6,8 centraalexamen 6 Eindcijfer: 6,8 + 6 = 6,4 eindcijfer afgerond 6 2

6 VERHOUDING SCHOOL-EXAMEN EN CSPE BB BIJ BB TELT HET SCHOOLEXAMEN VOOR 2/3 EN HET CENTRAAL EXAMEN VOOR 1/3 MEE BIJ DE BEROEPSVOORBEREIDENDE VAKKEN SPREKEN WE NIET VAN CENTRAAL EXAMEN MAAR VAN CENTRAAL SCHRIFTELIJK PRAKTISCH EXAMEN (CSPE) DIT TELT OOK VOOR 1/3 MEE Bijvoorbeeld: nederlands schoolexamen6,8 centraalexamen 6 Eindcijfer: 6,8 x 2 + 6 x 1 = 6,5 eindcijfer afgerond 7 3

7 WAT IS EEN SCHOOL-EXAMEN? SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE TOETSEN PRAKTISCHE OPDRACHTEN HANDELINGSDELEN

8 WAT IS HET PTA? EEN BESCHRIJVING VAN DE INHOUD VAN ALLE TOETSEN PER VAK EEN VERMELDING VAN DE MANIER VAN TOETSEN EEN BESCHRIJVING VAN HET “GEWICHT”VAN DE TOETS KORTOM HET NASLAGWERK VOOR HET EXAMENJAAR 3

9 VOORBEELD NEDERLANDS Vak: Ned. Vakcode:011 Leerweg:BB Leerjaar:3 (2007-2008) 1234567 Volgnr.Soort toets OmschrijvingAfkorting uit het examenprogramma TijdsduurPeriodeWeging 1SCreatief schrijvenNe/K/8/2/3n.v.t.11 2STheorie Rep. H150 min21 3STheorie Rep. H250 min31 4SBoekverslag 1Domein D 26 t/m 30 Domein C 17 t/m 19 n.v.t.31 5STheorie Rep. H350 min41 6SBoekverslag 2Domein D 26 t/m 30 Domein C 17 t/m 19 n.v.t.41 7STheorie Rep. H450 min51 8SOpdracht schrijvenn.v.t.5Naar behoren 9SDeeltoets lezen 1 - 6NE/K/650 min61 10SGemiddelde so’sNE/K/1n.v.t. 2

10 VOORBEELD MAATSCHAPPIJLEER 1 Vak: Maatschappijleer Vakcode:322 Leerweg:BB/KB Leerjaar:2006-2007 1234567 Volgnr.Soort toets OmschrijvingAfkorting uit het examenprogramma TijdsduurPeriodeWeging 1SToets over het thema opvoeding (H1, H2 en H3) ML1/K/3 ML1/K/450 min12 2PoLeerlingen interviewen elkaar over hun opvoeding en geven een presentatie ML1/K/3 ML1/K/450 min11 3SToets over thema ongelijkheidML1/K/3 ML1/K/550 min22 4PoRap of lied over ongelijkheidML1/K/3 ML1/K/550 min21 5PoTheorie Rep. H2ML1/K/3 ML1/K/550 min31 6PoLeerlingen richten een eigen politieke partij op en geven een presentatie van hun partij ML1/K/3 ML1/K/650 min3 7SToets over het thema discriminatie( H10, H11 en H12) ML1/K/3 ML1/K/650 min42 8PoLeerlingen organiseren een campagne tegen discriminatie. ML1/K/3 ML1/K/650 min41 9SNieuwsquiz en opdrachten uit het boek (paragrafen uit H1 - H12) ML1/K/3n.v.t.51 10HStageopdrachtenML1/K/3n.v.t.6Naar behoren 11PoStageopdrachten GPOML1/K/3n.v.t.62

11 WEGING VAN DE CIJFERS ALLE BEHAALDE CIJFERS TELLEN MEE, VOLGENS DE IN HET PTA VERMELDE WEGING WE WERKEN MET EEN VOORTSCHRIJDEND GEMIDDELDE ALLE DERDE KLAS RESULTATEN GAAN DUS VOLLEDIG MEE NAAR KLAS 4

12 OVERGANGSNORMERING EEN LEERLING IS BEVORDERD INDIEN HIJ / ZIJ VOLDOET AAN MINIMAAL AANTAL PUNTEN VAN: (AANTAL VAKKEN * 6) – 1 DE GEKOZEN EXAMENVAKKEN (INCL.MAATSCHAPPIJLEER) MINIMAAL 41 PUNTEN één 5 en de rest 6 of hoger één 4 en de rest 6 of hoger, maar minimaal één 7 twee maal 5 en de rest 6 of hoger, maar minmaal één 7 ALLE PTA-HANDELINGSDELEN VOLDOENDE ZIJN AFGEROND

13 WAT IS EEN PRAKTISCHE OPDRACHT? EEN OPDRACHT OM BASISVAARDIGHEDEN MET VAKKENNIS TE KOPPELEN BIJ DE BEOORDELING WORDT GELET OP: VOORBEREIDING UITVOERING PRESENTATIE

14 WAT IS EEN HANDELINGSDEEL? EEN OPDRACHT DIE NIET MET EEN CIJFER WORDT AFGESLOTEN DE LEERLING MOET EEN VERSLAG MAKEN EN DAARBIJ EEN EIGEN MENING GEVEN HET HANDELINGSDEEL MOET NAAR BEHOREN ZIJN UITGEVOERD

15 HERKANSING-REGELING PTA-TOETSEN AAN HET EINDE VAN IEDERE PERIODE HEEFT EEN LEERLING RECHT OP EEN HERKANSING. IN OVERLEG MET DE MENTOR EN DE VAKDOCENTEN WORDT DE JUISTE KEUZE BEPAALD.

16 ROL VAN MAATSCHAPPIJLEER MAATSCHAPPIJLEER WORDT IN HET DERDE LEERJAAR AFGESLOTEN TELT ALS VOLWAARDIG ( 7E ) CIJFER MEE BIJ DE BEPALING VAN HET EINDEXAMEN

17 VRAGEN VAN OUDERS OVER PTA

18 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "PTA VOORLICHTING KLAS 3BB / KB. PR0GRAMMA MENTOREN BEGELEIDING CONTACTEN INDIVIDUELE VRAGEN PLENAIR EXAMENPROGRAMMA PTA VOORBEELDEN VAN PTA VRAGEN RONDOM."

Verwante presentaties


Ads door Google