De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geletterdheid in CVO 20 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geletterdheid in CVO 20 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Geletterdheid in CVO an.bistmans@vocvo.be carolien.fuchs@vocvo.be 20 mei 2016

2 Inhoud 1.Brede geletterdheid 2.Rol van de lesgever 3.Geletterdheidsmodules 4.Visie 5.Geletterdheidsbeleid 6.Ondersteuningsvragen

3 Brede Geletterdheid Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving en nodig om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen en bij te kunnen leren.

4 Brede Geletterdheid Opdracht (5 min.): Heb jij in je centrum de ervaring dat cursisten deze geletterdheidscompetenties missen? (uitval/ faalervaringen/...) Geef een voorbeeld.

5 Rol van de lesgever Geletterdheidsdidactiek: –Informeren –Reflecteren –Handelen –Bijsturen

6 Geletterdheidsmodules Mogelijkheden -Individueel begeleiden van cursisten in leertraject (intake & tijdens leerproces) vb. Gerichter remediëren via een open module (*) -Aantrekken van (nieuwe) doelgroepen = KANSENVERHAAL Beperkingen -Beperkt tot competenties uit Matrix Nederlands en leren leren

7 Geletterdheidsmodules (*) Open module In functie van gerichte leervragen kan relevante selectie van doelen gemaakt worden en deze kunnen als open module worden georganiseerd Wijze van evalueren is duidelijk omschreven Clustering ET of BC uit matrix is relevant & consistent Duur (20, 40 of 60 lt) staat in verhouding tot de vooropgestelde doelen

8 Geletterdheidsmodules Vanaf 1 februari 2016 L-modules zijn betalend: €1,5/lestijd Onderwijsbevoegdheid – Elke cursist kan L- module volgen Deler = 10 L-modules zijn niet verplicht en staan los van het gewone traject

9 Geletterdheidsmodules Naast één of meerdere opleidingen Hand in hand met een opleiding: –Voortraject –Simultaan –Geïntegreerd Let op! Cst heeft recht op alle uren waarvoor hij zich inschrijft. 2 lesgevers voor 1 groep vraagt dus extra middelen.

10 Geletterdheidsmodules Koppelen aan één beroepsgerichte opleiding Op maat van de cursistengroep Functionele leerinhouden Inrichten op een vrij moment (een plaats binnen de opleiding) Afstemming opleiding – L-module(s)

11 Geletterdheidsbeleid L-modules zijn slechts onderdeel van de aanpak Geïntegreerde aanpak: trajectbegeleiding, zorg, taal,... G-didactiek => GEDRAGEN GELETTERDHEIDSBELEID

12 Informatie en sensibilisering Geletterdheid Geletterdheidsnoden van cursisten (knelpunten, uitdagingen, knipperlichten…) Mogelijkheden om geletterdheid te ondersteunen

13 Reflectie en visievorming Wat gebeurt er al? Wat kan gebeuren? (meer, anders, ….) Linken met andere beleidsdomeinen : zorg, taal, diversiteit, … Linken met bv. trajectbegeleiding

14 Bepalen van concrete initiatieven Vaststellen knipperlichten (lijst) Screening geletterdheid - vaststellen individuele noden (intake, cursistenopvolging…) Structurele interne en externe doorverwijzing (rollen, werkwijze, …) Keuze scenario’s ondersteuning geletterdheid Taakverdeling (+ tijd en ruimte om af te stemmen met lesgevers CVO, met CBE) - ook deskundigheidsbevordering Keuzes qua timing Communicatie en sensibilisering rond ondersteuningsaanbod...

15 Uitvoeren en opvolgen Geletterdheidsondersteuning (vaststellen noden, gesprek/advies, opvolgen deelname) Vinger aan de pols bij de initiatieven - drempels!

16 Evalueren, bijsturen en verder ontwikkelen Eventueel nieuwe keuzes maken Afstemmen met CBE Informeren, verder sensibiliseren rond geletterdheid in eigen centrum, deskundigheidsbevordering voor lesgevers...

17 Vraag naar ondersteuning? 1.Wat doen jullie nu al? 2.Wat zou je in de nabije toekomst willen doen? 3.Welke ondersteuning heb je hierbij nodig?

18 Nuttige links Stuurgroep VO. Geletterdheidsmodules SVWO - Servicedocument. Beschikbaar: http://www.stuurgroepvo.be/doc/curriculum/servicedocumentgeletterdheidsmodules-def- maart2016.pdf http://www.stuurgroepvo.be/doc/curriculum/servicedocumentgeletterdheidsmodules-def- maart2016.pdf Stuurgroep VO. Geletterdheidsmodules SVWO - Matrix Nederlands en Leren leren. Beschikbaar: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/volwassenenonderwijs/secundair- volwassenenonderwijs/geletterdheidsmodules-nederlands-en-leren-leren/files/Matrix-Nederlands-en-Leren- leren.pdf http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/volwassenenonderwijs/secundair- volwassenenonderwijs/geletterdheidsmodules-nederlands-en-leren-leren/files/Matrix-Nederlands-en-Leren- leren.pdf Stuurgroep VO. Geletterdheidsmodules SVWO - Uitgangspunten matrix. Beschikbaar: Http://www.stuurgroepvo.be/doc/curriculum/uitgangspuntenmatrixnederlandsenlerenleren.pdf Http://www.stuurgroepvo.be/doc/curriculum/uitgangspuntenmatrixnederlandsenlerenleren.pdf Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Geletterdheidsmodules Nederlands en leren leren. Beschikbaar: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/volwassenenonderwijs/secundair- volwassenenonderwijs/geletterdheidsmodules-nederlands-en-leren-leren/files/geletterdheidsmodules-Nederlands- en-Leren-leren.pdf http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/volwassenenonderwijs/secundair- volwassenenonderwijs/geletterdheidsmodules-nederlands-en-leren-leren/files/geletterdheidsmodules-Nederlands- en-Leren-leren.pdf Digitaal platform Geletterdheid. Beschikbaar: https://sites.google.com/a/vocvo.be/geletterdheidsbeleid-in-je-centrum/


Download ppt "Geletterdheid in CVO 20 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google