De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In de nesten werken Opleiden van leraren op de werkplek Dr. Paul Hennissen De Nieuwste Pabo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In de nesten werken Opleiden van leraren op de werkplek Dr. Paul Hennissen De Nieuwste Pabo."— Transcript van de presentatie:

1 In de nesten werken Opleiden van leraren op de werkplek Dr. Paul Hennissen De Nieuwste Pabo

2 Reactie TU/e: Of een regio slim is, heeft niet alleen te maken met techniek. Mensen maken een regio slim. Het is belangrijk dat innovatie gestimuleerd wordt door samenwerkende partijen.

3 Aantal studenten lerarenopleiding primair onderwijs per 1/10/2011: 22.000 (Limburg: ruim 800) Vierjarige lerarenopleiding: 40% van de tijd op de werkplek. Instroomtoetsen rekenen en taal. Enkele kerngegevens Aantal opleidingsscholen: 80 Aantal schoolopleiders: 60 Aantal mentoren: 800

4 Excellente leraren leren in leerwerkgemeenschappen Metafoor is leraarsnesten of ‘in de nesten werken’

5 Wat zijn het? Waarom? Hoe en wat leer je? Hoe vormgeven? 1 2 3 4 In de nesten werken Leraarsnesten

6 Een voorbeeld uit de praktijk: de mening van een schoolopleider, studenten, een schoolleider. 1. Wat zijn leraarsnesten?

7

8 Wat zegt de theorie? Containerbegrip Leerwerk- gemeenschap Daarbinnen samenwerkings- vormen:  Verbeterteam  Community of Practice (CoP)  Professionele leergemeenschap

9 2. Waarom leraarsnesten? Verandering professie Nieuwe vorm van professionalisme (op innovatie gericht) 1993: Vitaal Leraarschap

10 4 jaar65 jaarpabo Aanstaande & zittende leerkrachten

11 4 jaar65 jaarpabo Aanstaande & zittende leerkrachten

12  Meer handen  Praktijkonderzoek  Collegiaal leren  Feedback & intervisie  Stuwende kracht Kansen

13 Grapje: Wat is het verschil tussen theorie en praktijk !!!  Theorie is als iedereen weet hoe het moet, maar niks werkt.  Praktijk is als het werkt en niemand weet hoe dat komt. Centrale gedachte Hoe meer theorie ze kennen, des te beter kunnen ze handelen. Werkt niet Kloof theorie/praktijk

14 Sterke preconcepties Feed-forward probleem Ander soort kennis vereist Socialisatieprocessen Apart opgeslagen informatie Oplossingen -Meer werkplek, mits -Integratie Kloof theorie/praktijk

15 De beste toets aan het einde van een opleiding is het samen oplossen van problemen en ontwikkelen van nieuwe kennis. Kennis ontstaat door sociale interactie (Vygotsky) Sociaal culturele visie

16 Veranderingen in de professie Versterken innoverend vermogen Vitalisering beroep Continue ontwikkeling (LLL) Krimp Verkleinen kloof theorie – praktijk Visie gericht op leren in de praktijk Dus waarom?

17 3. Hoe en wat leer je in leraarsnesten?

18 Hoe wordt er geleerd? (Bolhuis & Simons, 2001) FormeelInformeel Intentioneel Impliciet ContextoverstijgendContextgebonden

19 Vanuit het water Praktijkkennis

20 v v v v v v Vanaf de kant Vanuit het water Praktijktheorie (Externaliseren) Praktijkkennis

21 v v v v v v Vanuit de lucht Vanaf de kant Vanuit het water Theorie (combineren) Praktijktheorie Praktijkkennis

22 Autonoom handelen Wat wordt geleerd? Wat welWat niet | nadeel Praktijkkennis Theorie, conceptuele ontwikkeling en analytisch vermogen Kennisbasis Te instrumenteel Werkplekspecifieke routines

23 Resultaten leerlingen Wanneer is ‘scholing’ effectief?  Feedback  Dissonantie Contextspecifiek Integratie theorie-praktijk

24 Actief eigen leerproces sturen:  Cyclisch  Systematisch Collectieve leerprocessen Gedeeld leiderschap Wanneer is ‘scholing’ effectief?

25 Dus wat en hoe geleerd? Wat? praktijkkennis, routines, autonomie Nodig koppeling met theoretisch inzicht Hoe? reflectie dissonantie feedback, dialoog, samenwerking cyclisch onderzoek

26 Performance verbeteren vereist Nieuwsgierigheid Passie Autonomie, vrijheid, zelfsturing Zin in leren en onderzoek Geloof in eigen kunnen Prestatieafspraken Centrale sturing Gehoorzaamheid Kwaliteitscontrole, toezicht Verantwoording Gestandaardiseerde toetsen Kennisontwikkeling vereist Spanning

27 4. Hoe geven we vorm aan leraarsnesten?

28 Eisen aan samenwerking: partners in leren Naar partners in leren Onderzoek naar effecten 10 jaar PDS  95% blijft in het beroep  Betere leraren Veroorzaakt door:  Betere samenwerking

29 Eisen aan opleidingschool en - instituut Capaciteiten: Persoonlijke Interpersoonlijke Organisatorische Facetten PLG (Verbiest, 2008)

30 Integratie praktijk – theorie  Integreren werkt (Brouwer & Korthagen, 2005; Schelfhout, 2006)  Realistisch opleiden (VESIt)  Wie ontwerpt curriculum  Opleiding (4C/ID-model, meester-gezel)  Lerende (Verbeterteams, cops) Eisen aan curriculum

31 Eisen CoP: cyclisch werken

32 Interpretatie door alle collega’s Samen bekijken & borgen Samen uitvoeren Eisen CoP: cyclisch werken

33 Verdieping naar theorie. Bepalen hoe te kijken? Interpretatie door alle collega’s Samen bekijken & borgen Afwegen van keuzemogelijkheden Verdieping naar theorie: mogelijke verklaringen? Samen uitvoeren Eisen CoP: cyclisch werken

34 leerkracht mentor schoolopleiderinstituutsopleider Eisen lerarenopleiders Studieloopbaan -begeleider schoolleiderexterne expert interne begeleider a.s.

35 Dus eisen vormgeving  Partners in leren  PLG  Integratie T & P  CoPs: cyclisch werken  Lerarenopleiders

36 In de nesten werken  Vele condities die van belang zijn  Bijdrage lectoraat  Programmalijnen  Leraarsnesten  Curriculum  Lerarenopleiders

37 2025 ‘Limburg is de slimste regio ter wereld’

38 Dankwoord


Download ppt "In de nesten werken Opleiden van leraren op de werkplek Dr. Paul Hennissen De Nieuwste Pabo."

Verwante presentaties


Ads door Google