De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opgericht in 2004 en bestaat uit : sympathisanten, adviseurs, gidsen, experts en doeners. Mensen die op een of andere wijze ooit hun medewerking hebben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opgericht in 2004 en bestaat uit : sympathisanten, adviseurs, gidsen, experts en doeners. Mensen die op een of andere wijze ooit hun medewerking hebben."— Transcript van de presentatie:

1 Opgericht in 2004 en bestaat uit : sympathisanten, adviseurs, gidsen, experts en doeners. Mensen die op een of andere wijze ooit hun medewerking hebben toegezegd aan de doelstelling, missie en werkwijze van MEGA. De stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam MEGA

2 "Verbreding van de belangstelling voor, verdieping van kennis over, toezien op, de militaire infrastructuur van Amsterdam e.o. in het algemeen en de Stelling van Amsterdam in het bijzonder." De doelstelling:

3 MEGA tracht dit te verwezenlijken door: 1. Het doen van historisch onderzoek en verzamelen en doorgeven van historisch en actuele informatie; 2. Het geven van voorlichting en het uitwisselen van gegevens, tijdens trainingen, rondleidingen, excursies, lezingen en tentoonstellingen; 3. Het doorgeven van publicaties in druk of op elektronische wijze om zo het militair erfgoed breed maatschappelijk onder de aandacht te brengen;

4 MEGA tracht dit te verwezenlijken door: 4. Zo nodig het verwerven, veilig stellen of beheren van roerende objecten om het behoud ervan te verzekeren en daarnaast verval of aantasting van het erfgoed trachten te voorkomen; 5. Ondersteunen van andere groeperingen die eenzelfde doel nastreven, waarbij MEGA zo nodig een adviserende, coördinerende of centraliserende rol vervult. 6. Dit geldt ook bij clustering of juist spreiding van activiteiten teneinde de publieke belangstelling te vergroten.

5 Een landschap waarin het militair erfgoed gevarieerd en extensief gebruikt wordt, publiek laagdrempelig toegankelijk is, op een wijze waarbij de authentieke kenmerken en de samenhang zodanig bewaard blijven dat de militair-historische betekenis zichtbaar blijft. De medewerkers die zich hiervoor inzetten doen dit belangeloos. De kosten voor instandhouding van de stichting en voor het realiseren van bovenstaande activiteiten worden binnengehaald door “vrijwillige” donatie te vragen aan partijen die door de inzet van MEGA-medewerkers een min of meer commercieel doel nastreven. De missie :

6 1. Digitaal informatiepunt Stelling van Amsterdam (database) 2. Papierenversie historische kaart 3. Bijeenkomst deskundigheidsbevordering gidsen / vrijwilligers. 4. Subsidieverstrekking en "makelaarsrol" MEGA daarbij. 5. Opzetten “Stellingwacht” Speerpunten komende tijd


Download ppt "Opgericht in 2004 en bestaat uit : sympathisanten, adviseurs, gidsen, experts en doeners. Mensen die op een of andere wijze ooit hun medewerking hebben."

Verwante presentaties


Ads door Google