De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WONENPLUS NOORD-HOLLAND. Samenwerkingsverband van 8 welzijnsorganisaties, die WonenPlus in hun dienstenpakket hebben. 1,4 fte (24 uur directeur/projectleiderschap,

Verwante presentaties


Presentatie over: "WONENPLUS NOORD-HOLLAND. Samenwerkingsverband van 8 welzijnsorganisaties, die WonenPlus in hun dienstenpakket hebben. 1,4 fte (24 uur directeur/projectleiderschap,"— Transcript van de presentatie:

1 WONENPLUS NOORD-HOLLAND

2 Samenwerkingsverband van 8 welzijnsorganisaties, die WonenPlus in hun dienstenpakket hebben. 1,4 fte (24 uur directeur/projectleiderschap, 16 uur secretariaat, 8 uur communicatie). Huisvesting: 2 dagen ruimte in de Alkenhorst, rest flexibel ingevuld. Begroting van € 100.000 uitgaven, waarvan ¾ personele kosten. Inkomsten: ¼ via contributies aangesloten organisaties, rest via subsidie gezamenlijke projecten. ENKELE “FEITJES”

3 Netwerkcontacten, belangenbehartiging en lobby Innovatie Onderlinge versterking en zingeving Dienstverlening Scholing, kwaliteit en herkenbaarheid FUNCTIE WPNH

4 Praktische dienstverlening bij kwetsbare burgers Ondersteuning en begeleiding Vrijwilligers Abonnees Sterkte wortels in de gemeente / wijk Veelal onderdeel van een welzijnsorganisatie KENMERKEN WONENPLUS

5 Klussen in en om het huis Hulp bij het huishouden (studenten) Hulp bij administratie en belasting (Samen) boodschappen doen en winkelen Eettafels Ontmoeting en zingeving Culturele activiteiten (uitjes, leeskringen) Persoonlijk vervoer Respijtactiviteiten BREED SCALA ACTIVITEITEN

6 WonenPlus als onderdeel dienstenpakket van welzijnsorganisatie Welzijn Bergen Welzijn Heiloo WonenPlus Welzijn Welzijn Stede Broec MEE & de Wering Welzijn Bloemendaal Regionale Stichting WonenPlus Noord-Holland-Midden WonenPlus Alkmaar WELZIJNSWERK

7 Gezondheidsthema’s Eenzaamheid Depressie Overgewicht (On)gezonde leefstijl (On)veiligheid S1 Verpleegkundige Mantelzorg (Langdurig) lichamelijke/ psychische klachten Ouderenmishandeling Dementie Welzijnsactiviteiten Ontmoeting Zin Geving Samen wandelen Bewegen Burencontact (buurtcirkels) Respijtactiviteiten (Samen)boodschappen doen Culturele activiteiten (uitjes / leeskringen) Vrijwilligerswerk ZORG ONTMOET WELZIJN

8 Samenredzaam / Vrijwilligerscoaches (net afgerond, vraagt om verdere “uitrol”) Samenkracht Welzijn op recept HUIDIGE INNOVATIES

9 Ondersteuning van 1.650 kwetsbare ouderen versterken van eigen kracht en sociale netwerk. Gezamenlijke project van alle 8 aangesloten organisaties Vanuit gezamenlijk gedragen visie, materialen en methode Periode 1 oktober 2015 t/m 31 december 2016 Subsidie van ZonMw SAMENKRACHT

10 Rol van WPNH bij Samenkracht Ontwikkeling Visie Methode Persoonlijk Plan Samenkracht Processtappen Standaarden (foldermateriaal, vragen en antwoorden, conceptberichten) Evaluatie en afronding Proces en borging Basistraining vrijwilligers Thematische bijeenkomsten consulenten (inhoudelijk en procedureel) Projectleidersoverleg “Audits” op locatie (dossiervorming en inzicht deelnemers) SAMENKRACHT

11 Een van de projectdoelstellingen van Samenkracht 20% van de deelnemers komt via verwijzing eerstelijnszorg (huisartsen, wijkverpleegkundigen, sociale wijkteams) S1 verpleegkundigen SAMENKRACHT

12 WELZIJN OP RECEPT

13 SPRONG WONENPLUS

14 VAN VERBAZING NAAR……

15 Welzijn: Ontlast zorg Mens is meer dan ‘ziekte’ Draagt bij aan vermindering van klachten Biedt levenszin en geluk Draagt bij aan verbreding sociaal netwerk / zinvolle contacten Biedt ruimte voor wederkerigheid (betekenisvol voor de ander) Ontlast de mantelzorg Heeft aandacht voor gezonde leefstijl SAMENSPEL ZORG EN WELZIJN

16 WAT HEEFT S1 VERPLEEGKUNDIGE NODIG OM SPRONG NAAR WELZIJN TE MAKEN? S1 EN SPRONG NAAR WELZIJN

17


Download ppt "WONENPLUS NOORD-HOLLAND. Samenwerkingsverband van 8 welzijnsorganisaties, die WonenPlus in hun dienstenpakket hebben. 1,4 fte (24 uur directeur/projectleiderschap,"

Verwante presentaties


Ads door Google