De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. Van VAR naar DBA BNO Kring Noord voorlichtingsbijeenkomst Modelovereenkomsten 29 april 2016 Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. Van VAR naar DBA BNO Kring Noord voorlichtingsbijeenkomst Modelovereenkomsten 29 april 2016 Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

2 Van VAR naar DBA BNO Kring Noord voorlichtingsbijeenkomst Modelovereenkomsten 29 april 2016 Groningen

3 De VAR tot 1 mei 2016 VAR Vrijwarende werking Bewijs ondernemerschap maart 2016BNO | Van VAR naar DBA3

4 Waarom sleutelen aan de VAR? -Arbeidsmarkt politiek -Schijnzelfstandigheid / schijnconstructies -Behoefte aan kwalificatie arbeidsrelaties -Ondernemersfaciliteiten maart 2016BNO | Van VAR naar DBA4

5 Afschaffing van de VAR Eerste stap eind 2014 BGL Beschikking Géén Loonheffing mislukt maart 2016BNO | Van VAR naar DBA5

6 maart 2016BNO | Van VAR naar DBA6

7 maart 2016BNO | Van VAR naar DBA7

8 DBA: zekerheid vooraf -DBA = Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties -Werken met modelovereenkomsten -Zekerheid over loonheffingen -Zekerheid voor opdrachtgevers en opdrachtnemers -Periode voor 5 jaar maart 2016BNO | Van VAR naar DBA8

9 Modelovereenkomst niet verplicht -Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn niet verplicht gebruik te maken van een modelovereenkomst -Overduidelijk ondernemer, dan geen overeenkomst -Bedoeld voor situaties bij twijfel over aard arbeidsrelatie (vgl. VAR: was ook niet verplicht) maart 2016BNO | Van VAR naar DBA9

10 Modelovereenkomsten minder administratieve lasten -Geen jaarlijkse aanvraag > 1 x per 5 jaar -Geen aparte overeenkomst voor elke opdracht -Overeenkomsten hoeven niet eerst aan belastingdienst te worden voorgelegd Algemene modelovereenkomsten op belastingdienst.nl zijn geschikt voor alle typen opdrachten, ongeacht branche of beroep maart 2016BNO | Van VAR naar DBA10

11 Modelovereenkomsten inhuur blijft even makkelijk -Grens tussen ondernemerschap en dienstverband verandert niet -Kan het nu niet? Dan straks ook niet -Mag het nu? Dan straks ook - Let op: Modelovereenkomst geeft ZZP-er geen garantie te worden aangemerkt als zelfstandige voor belastingdienst, dit wordt getoetst bij zijn aangifte Inkomstenbelasting maart 2016BNO | Van VAR naar DBA11

12 Modelovereenkomsten: herstel balans -Gedeelde verantwoordelijkheid tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers -Afspraken en relatie vooraf geregeld -Verbetering handhaving Belastingdienst maart 2016BNO | Van VAR naar DBA12

13 Wanneer twijfel over arbeidsrelatie? -3 kenmerken van een dienstbetrekking: 1.Gezagsverhouding; 2.Verplichting tot persoonlijke arbeid 3.Loon -Ontbreekt één van deze kenmerken, dan is er in beginsel geen sprake van dienstbetrekking maart 2016BNO | Van VAR naar DBA13

14 Modelovereenkomsten Algemene modelovereenkomsten Belastingdienst BNO modelovereenkomsten ontwerpopdrachten 1.Geen werkgeversgezag 2.Vrije vervanging 3.Tussenkomst 1.Geen werkgeversgezag 2.Vrije vervanging 3.- maart 2016BNO | Van VAR naar DBA14

15 Basisbepalingen -Basisbepalingen (geel gearceerd) in modelcontracten op belastingdienst.nl bevatten de kenmerken van ‘werken buiten dienstverband’ -Deze moeten deel uitmaken van elke overeenkomst -Overige bepalingen in branche gerelateerde modelovereenkomsten mogen niet beperkend of verruimend werken maart 2016BNO | Van VAR naar DBA15

16 Basisbepalingen maart 2016BNO | Van VAR naar DBA16

17 Geen gezagsverhouding -Opdrachtnemer is vrij om de invulling en uitvoering van de opdracht zelfstandig te bepalen, zonder leiding en toezicht van de opdrachtgever en niet verplicht om instructies van opdrachtgever op te volgen. -Opdrachtgever mag evt. aanwijzingen geven over het beoogde resultaat van de opdracht, niet over de wijze waarop de opdracht moet worden uitgevoerd. maart 2016BNO | Van VAR naar DBA17

18 Geen gezagsverhouding maart 2016BNO | Van VAR naar DBA18

19 Geen persoonlijke verplichting / vrije vervanging -Opdrachtnemer moet zich op eigen initiatief en zonder voorafgaande goedkeuring of instemming kunnen laten vervangen. -Onvoorwaardelijk (dus ook niet uit een ‘besloten pool’) -Opdrachtgever mag alleen weigeren op objectieve en noodzakelijke criteria, die vooraf overeengekomen moeten zijn (toegestane criteria: beroeps-specifieke vergunningen en certificaten, registratie in kwaliteits- of beroepsregister of een verklaring omtrent gedrag) maart 2016BNO | Van VAR naar DBA19

20 Geen persoonlijke verplichting / vrije vervanging maart 2016BNO | Van VAR naar DBA20

21 Beoogd gevolg invoering Modelovereenkomsten -Meer duidelijkheid over; hoe werken als én werken met flexwerkers in de praktijk ingevuld mag worden -Inhoud van de modelovereenkomst moet in praktijk ook nageleefd worden -Is dat het geval, dan zekerheid m.b.t. loonheffing maart 2016BNO | Van VAR naar DBA21

22 BNO Modelovereenkomsten ontwerpopdrachten -BNO Modelovereenkomst hoeft slechts 1x getekend door partijen en is vijf jaar geldig -BNO Modelovereenkomsten bevatten alleen bepalingen m.b.t. ‘werken buiten dienstverband’. -Voor nadere opdrachtafspraken gebruik maken van en verwijzen naar bestaande BNO overeenkomsten maart 2016BNO | Van VAR naar DBA22

23 Voorbereiding en implementatie -VAR 1 mei 2016 afgeschaft -Tot 1 mei 2016 voorlichting en afschaffing -1 mei 2016 tot 1 mei 2017 implementatietermijn -1 jaar lang WEL toezicht, maar focus op voorlichting -Wederzijdse inspanningsverplichting -VAR houdt vrijwarende werking totdat de wet is ingegaan maart 2016BNO | Van VAR naar DBA23

24 Voor meer informatie kijk op: -www.belastingdienst.nl/ozo ofwww.belastingdienst.nl/ozo -http://belastingdienst-in-beeld.nl/dossiershttp://belastingdienst-in-beeld.nl/dossiers -Contact BNO Advies: Kitty de Jong mr. Anouk Siegelaar maart 2016BNO | Van VAR naar DBA24

25


Download ppt "Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. Van VAR naar DBA BNO Kring Noord voorlichtingsbijeenkomst Modelovereenkomsten 29 april 2016 Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google