De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Workshop AIT en samenwerking opleidingen voor toekomstige professionals Gontien Wetselaar Marjan Hoogland Margaret van Ruitenbeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Workshop AIT en samenwerking opleidingen voor toekomstige professionals Gontien Wetselaar Marjan Hoogland Margaret van Ruitenbeek."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Workshop AIT en samenwerking opleidingen voor toekomstige professionals Gontien Wetselaar Marjan Hoogland Margaret van Ruitenbeek

2 Wat gaan we doen? Welkom, inleiding, aanleiding Voorstel & motivatie Beelden & ervaringen delen Acties & afspraken Afronding

3 Beelden bespreken & ervaringen delen: Ervaringen van de student via de beelden Ervaringen docent (enkele voorbeelden): -levert inzicht in eigen basiscommunicatie en vooral oog leren hebben voor het effect ervan (meer dan bezig zijn met gespreksvaardigheden, écht benieuwd zijn en écht afstemmen) -van probleemgericht en adviserend naar zoeken naar mogelijkheden en aandacht voor wat aanwezig is -ontwikkelingsgericht/vraag-/oplossings- (bewust van eigen norm en gericht op wat de situatie, de interactie vraagt om de ontwikkeling te kunnen ondersteunen van client, kind, leerling, ouder, professional) -Verbinden theorie uit verschillende leerjaren

4 Acties door samenwerking: Plannen basisboek/gedegen literatuur Scholing/borging kwaliteit docenten Feedback over en weer en dus ontwikkelkansen Certificaat voor de student

5 De module en de samenwerkingscondities/-afspraken (1): Op dit moment heeft AIT de volgende voorwaarden opgesteld om in aanmerking te komen voor een certificaat vanuit de Hogeschool: Op inhoud: min. theoretische achtergrond (geschiedenis, uitgangspunten, kern, werkwijze, theoretische onderbouwing) micro-analyse (op minimaal cluster 1 en 2 en maximaal op cluster 1 2 3 door beschrijven, patroon herkennen en betekenis geven) selectie maken (op basis van hulpvraag/doel/theorie-uitgangspunten vht/vib) maken van een opname (technisch filmen/doelgericht en hulpvraaggericht/uitgangspunten-theorie van vht/vib in acht nemend) review op eigen basiscommunicatie (of 100% gesuperviseerd en gericht op een aantal elementen zodat de kwetbaarheid/kracht van de beelden worden beperkt)

6 De module en de samenwerkingscondities/-afspraken (2): Op docent: vht/vib opgeleid of minimaal introductiecursus voor docenten gevolgd waarbij de docent heeft laten zien de theorie te kennen, adhv theorie een selectie te kunnen maken van beelden en hier een micro- analyse op kan maken, via een review de werkwijze kan laten zien. scholing via intern contactpersoon die contact onderhoud met AIT zodat nieuwe ontwikkelingen gevolgd worden over en weer. Dit contact kan ook een gezamenlijk contactmoment zijn met andere Hogescholen.

7 De module en de samenwerkingscondities/-afspraken (3): Praktisch (per jaar opnieuw contact): Gebruik maken van de algemene literatuur van AIT Per jaar aangeven hoeveel studenten, welke docenten lesgeven (mini databank) Per jaar curriculum/studentenhandleiding sturen naar AIT Per jaar aanvraag certificaat voor studenten aan AIT. AIT stuurt de digitale versie en de HS verzorgt zelf uitgave en stuurt AIT een lijst met de namen van de studenten van dat jaar die een certificaat hebben ontvangen. -Daarmee kunnen studenten de opleiding VHT of VIB starten zonder de introductie te volgen.

8 En nu? Acties? Vragen? Vervolg? Opmerkingen? Afsluiten! DANK!


Download ppt "Welkom! Workshop AIT en samenwerking opleidingen voor toekomstige professionals Gontien Wetselaar Marjan Hoogland Margaret van Ruitenbeek."

Verwante presentaties


Ads door Google