De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOP BIEZENMORTEL 1e discussiebijeenkomst 15 jan.2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOP BIEZENMORTEL 1e discussiebijeenkomst 15 jan.2008."— Transcript van de presentatie:

1 DOP BIEZENMORTEL 1e discussiebijeenkomst 15 jan.2008

2 Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur AGENDA

3 Burgers: Geven een oordeel over hun dorp Denken na over de toekomst Doen voorstellen voor acties Wat is een dorpsontwikkelingsplan?

4 Gaat om leefbaarheid Objectieve gegevens Subjectieve meningen (beleving) Maar ook mensen activeren Wat is de betekenis van een dorpsontwikkelingsplan?

5 Elementen van leefbaarheid Welzijn /sociaal klimaat (bevolkingssamenstelling, gemeenschapszin, verenigingsleven) Wonen en woonomgeving Voorzieningen (winkels, zorg en dienstverlening, cultuur, sport, horeca, recreatie) Natuur, landschap en milieu Verkeer en vervoer Werken en bedrijvigheid Relatie burger-overheid Elementen van leefbaarheid

6 De stappen 1.Instellen klankbordgroep (inwoners, gemeente, PON) 2.Verzamelen feitelijke gegevens 3.Verzamelen meningen en oplossingen (enquêtes en 1 e bijeenkomst) 4.Presenteren en bespreken mogelijke acties (2 e bijeenkomst) 5.Aan de slag met actieprogramma De Stappen

7 Enquête inwoners 15/16 november verspreid 26-29 november opgehaald 457 exemplaren terug 909 inwoners Biezenmortel 16+ Respons totaal: 50%

8 Enquête oud-inwoners 20 december brief/mail aan 215 oud- inwoners van 25-35 jaar Insturen voor 3 januari 2008 10 exemplaren terug

9 Absolute aantallen 1 januari BiezenmortelGemeente 2002150514137 2003150014043 2004149514037 2005147513914 2006145513833 Bevolking Biezenmortel

10 Leeftijdsopbouw Biezenmortel

11 Geslacht Man: 50,1% Vrouw: 49,9% Leeftijd 16-29 jaar: 20,4% 30-54 jaar: 50,3% 55+: 29,3% Achtergrondkenmerken respondenten

12 Deel van het dorp Binnen de bebouwde kom: 62,4% Buiten de bebouwde kom: 37,6% Biezenmortel geboren/opgegroeid Ja: 38,9% Nee: 61,1% ¼ < 10 jaar ¼ 10-20 jaar ½ > 20 jaar Achtergrondkenmerken respondenten

13 TROTS op het dorp: 62% Van degenen die zijn opgegroeid in Biezenmortel: 71,1% Van degenen die niet zijn opgegroeid in Biezenmortel: 55,7% Trots op het dorp

14 Rapportcijfers

15

16 Wonen Wil verhuizen binnen 5 jaar Ja: 25% Nee: 75%: Verhuizen omdat –persoonlijke redenen: 50% –te weinig voorzieningen: 50% –woning voldoet niet: 22% –behoefte aan zorg: 19% Waar naar toe? Biezenmortel: 39% (47 respondenten + 8 oud-inwoners) Ander dorp gemeente Haaren: 11% Andere gemeente: 50% Verhuisplannen respondenten

17 Wonen Voorkeur voor: Kopen51% (+ 2 oud-inwoners) Huren 11% Bouwkavel 20% (+ 6 oud-inwoners) Weet niet/geen voorkeur18% Prijsklasse: Minder dan €160.000,--9 % € 160.000,-- tot € 200.000,--49% € 200.000,-- tot € 275.000,--20% € 275.000,-- tot € 325.000,--4 % € 325.000,-- tot € 400.000,--9 % Meer dan € 400.000,--9 % Woonwensen respondenten

18 Wonen Type woning Vrijstaande woning33% 2 onder 1 kapwoning27% rijtjeswoning 7 % Grondgebonden seniorenwoning11% Appartement 7 % Woonzorgcomplex 9 % Verzorgings- of verpleeghuis 1 % Woonwensen respondenten

19 Voorzieningen -Cadeauwinkel Oase (Prisma) -De Gied (supermarkt Prisma) -Bakker Geerts -Franciscusschool -Peuterspeelzaal ‘t Ukke Pukkie -Kinderdagverblijf ‘t Eerste Stapje -Gemeenschapshuis de Vorselaer -Sportpark Roeltjesdijk -Scoutinggebouw De Paraplu -Bibliobus Voorzieningen in Biezenmortel

20 Voorzieningen Vervolg -Postagentschap -Markt (slager, groenteboer) -Café ‘t Gommelen -Café De Rustende Jager -4 campings -Manege Prisma -Conferentiecentrum Beukenhof -Kerk -Boerderijwinkel Van Rijswijk Voorzieningen in Biezenmortel

21 Dagelijkse boodschappen Udenhout: 89,7% Andere dorpskern Haaren: 3,7% Prisma: 0,3% Elders: 6,4% Afstand een probleem: –Nee: 82% –Ja: 18% Dagelijkse boodschappen

22 Niet-dagelijkse boodschappen -Zorg (huisarts, tandarts enz) vooral Udenhout -Kinderopvang, peuterspeelzaal, activiteiten voor ouderen enz. vooral Biezenmortel -Bibliotheek, sport- en verenigings- activiteiten in Biezenmortel, Udenhout en elders Niet-dagelijkse boodschappen

23 –Sport: biljart, gym, paardrijden, tennis, voetbal, yoga, judo/JiuJitsu,Volleybal –Pluimvee en duivenvereniging –Scouting De Paraplu –Heemkunde ‘t Schoor –Muziek: Andantino, jongerenkoor Bimoza, kinderkoor de Mortelnootjes, De Ademhappers, Franciscuskoor, seniorenkoor Ons Genoegen –Carnavalsvereniging De Kleuven –Diverse buurtverenigingen –KBO –Toneelvereniging Jong van Geest –Welfare –Stichting Biezenmortelse Dag Aanwezige verenigingen

24 Lid in Biezenmortel: 56,6 % Buiten Biezenmortel: 35,4 % Omdat: -niet aanwezig in Biezenmortel: 61% -contacten buiten Biezenmortel: 39% Respondenten lid van vereniging

25 Doet u vrijwilligerswerk? Ja: 29,2 % Nee: 70,8 % Problemen: Nee: 71,6% Ja: 28,4% Te weinig vrijwilligers Te weinig waardering door leden/gemeente Vrijwilligers Biezenmortel

26 Doe ik al: 61% Zou ik willen doen: 14% Wil ik niet: 25% Eigen bijdrage aan sfeer/contact

27 13,6 % voelt zich niet altijd veilig Verkeersonveiligheid: 50% Vandalisme en vernielingen: 43% Slechte verlichting: 42% Diefstal uit woningen: 27% Veiligheid

28 47,9% vindt verkeersveiligheid slecht Te hard rijden: 73% Drempels: 48% Slechte ontsluiting zwaar verkeer: 45% Weinig ruimte fietsers: 42% Te veel doorgaand vrachtverkeer: 39% Verkeersveiligheid

29 40,7% niet tevreden Hondenpoep:58% Parkeerprobleem: 38% Geen ontmoetingsplaats voor jeugd: 36% Vandalisme en vernielingen: 29% Onvoldoende veilige fietsroutes: 27% Openbare ruimte

30 Zelfstandig ondernemer:17% (74 respondenten) Voldoende mogelijkheden voor ondernemers? Ja: 10,9% Nee: 36,7% Belangrijkste reden: geen bedrijfsruimte: 46% Ondernemerschap

31 Bent u tevreden over de communicatie? Ja: 30% Nee: 38% Heeft u klachten over wachttijden? Ja: 35% Nee: 31% Is de gemeente voldoende klantgericht? Ja: 22% Nee:46% Komt de gemeente afspraken na? Ja: 20% Nee: 32% Communicatie met gemeente

32 Woningbouw ( starters, senioren, continue bouwstroom, betaalbaar) winkels en voorzieningen (buurtsuper, diverse winkels, cafetaria, café, pin, bieb, sociale voorzieningen en medische diensten) sfeervol dorpshart (sfeer, levendigheid, ontmoeting, terras ) verkeer en OV (verbindingen, buurtbus, bereikbaarheid dorp, sluipverkeer, zwaar verkeer, drempels en sluizen weg, parkeren) Recreatie en sport (ruimte voor jeugd, meer activiteiten, diverse sporten, betere sportaccommodatie, toerisme, speelvoorzieningen Gemeente (eerlijke politiek, kundig, van “nee tenzij” naar “ja mits”) Dorpsgemeenschap (openheid, meer samenwerking en burgerinitiatief) Relatie Prisma-dorp (wozoco op Prisma, winkel Prisma in dorp) beheer en onderhoud (hondenpoep, schone bossen, onderhoud wegen, inzameling huisafval, wateroverlast buitengebied) ruimte voor bedrijven (uitbreidingsruimte, verplaatsing, kleinschalige bedrijvigheid) “het is goed zo” (tevreden, zelf gekozen hier te wonen) Leefbaarheid verbeteren

33 Discussie In groepjes Per onderwerp: –Wat is het probleem/doel –Wat is oplossing op korte termijn –Wat is oplossing op lange termijn –Wie verantwoordelijk of initiatief –Wie betrokken bij uitvoering –Wanneer Onderwerpen naar keuze Afsluiting 22.15 uur Discussie

34 Hoe verder? Rapportage uitkomsten en opstellen actieprogramma 2e discussieavond 20 feb. 2008 Eindrapportage met actieprogramma Maart 2008 aanbieden aan gemeentebestuur Hoe verder


Download ppt "DOP BIEZENMORTEL 1e discussiebijeenkomst 15 jan.2008."

Verwante presentaties


Ads door Google