De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgang project rechtmatigheid Rekeningcie. d.d. 2 september 2005 T. Schulpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgang project rechtmatigheid Rekeningcie. d.d. 2 september 2005 T. Schulpen."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgang project rechtmatigheid Rekeningcie. d.d. 2 september 2005 T. Schulpen

2 IInhoud presentatie Doel project Aanpak & voortgang Risico’s & wat helpt

3 II Doel a.Volledig en voldoende specifiek normenkader 2005 zodanig dat accountant tot rechtmatigheidsoordeel 2005 kan komen b.Goedkeurende accountantsverklaring op onderdeel rechtmatigheid over boekjaar 2006

4 IIIAanpak & planning Fase 1: planning a.Opstellen normenkader 2005: gereed 1 september, vaststelling PS december

5 b. Screenen interne regelgeving op onderdelen - actualiteit - naleefbaarheid - hardheidsclausules - misbruik en oneigenlijk gebruik bepalingen

6 * Screening PS verordeningen 1 september, PS besluit december *Screening GS verordeningen 1 december, GS besluit december

7 Fase 2: a.Vertaling van interne en externe regelgeving naar processen / proces update (voor 31-12-05). Prioritering o.b.v. risicoinventarisatie b.Hierbij onderkennen risico’s en treffen beheersmaatregelen voor rechtmatig handelen (voor 31-12-05)

8 Fase 3: verrichten interne controle om rechtmatig handelen aan te tonen a.2005: risicoinventarisatie (sept), hierop afgestemde interne controles (okt/dec  feb) b.2006 ev: permanente activiteit op basis van uitkomsten fase 2 en hierop te baseren intern controleplan

9 Fase 4: borgen van bereikte resultaten in fasen 1 t/m 3 (permanente activiteit)

10 IIIVoortgang Fase 1a: normenkader -gereed: * van 151 naar 354 ! * grote inzet bedrijfsbureau’s, middelen en Ernst en Young - aangereikt aan Deloitte voor beoordeling

11 Fase 1b: screenen interne regelgeving -PS gereed -GS loopt: - ontzettend veel (181) = risico - organisatorische maatregelen & - prioritering obv risicoinventarisatie

12 Fase 2: vertaling regelgeving in processen: gestart - bedrijfsbureau’s gestart met inventarisatie processen en maken plannen van aanpak

13 Fase 3 (I.C.) en 4 (borging): nog niet aan de orde

14 IV Risico’s en wat helpt Risico’s: a.Gigantische omvang regelgeving b.Jaar 2005 = lopend jaar (onomkeerbaarheid)

15 Wat helpt: a.Normenkader 2005/2006 v.w.b. interne regelgeving beperken tot: 1. Voorwaardencriterium - doelgroep - hoogte - duur

16 2. Begrotingscriterium 3. M en O criterium

17 En nog niet: Voorwaardencriterium: -termijnen -administratieve bepalingen -bevoegheden -bewijsstukken

18 b. Hardheidsclausule en het op basis hiervan achteraf kunnen repareren -zowel op basis van uitkomsten IC -als op basis van controle accountant

19 Hartelijk dank voor uw komst


Download ppt "Voortgang project rechtmatigheid Rekeningcie. d.d. 2 september 2005 T. Schulpen."

Verwante presentaties


Ads door Google