De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleid combinatieklassen Eerste Leidse Schoolvereniging CONCEPT Vragen ter verduidelijking direct Inhoudelijke vragen later.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleid combinatieklassen Eerste Leidse Schoolvereniging CONCEPT Vragen ter verduidelijking direct Inhoudelijke vragen later."— Transcript van de presentatie:

1 Beleid combinatieklassen Eerste Leidse Schoolvereniging CONCEPT Vragen ter verduidelijking direct Inhoudelijke vragen later

2 Waar komen we vandaan? Wat was onze Ambitie…? Dubbele bezetting qua klassen Kleine groepsgrootte Uitgangspunt gemiddeld 25 kinderen per klas Doel groeien naar 400 leerlingen = 16 groepen van 25 2

3 Wat bleek uit de praktijk? dubbele bezetting is niet haalbaar zelfs krimp nu minder dan 300 leerlingen (272) stabilisatie met lichte groei conclusie: een leerlingaantal van 400 is niet realistisch 3

4 Wat is hiervan de consequentie? 300 Leerlingen betekent per leerjaar 37.5 = 2 klassen van 19 Met onze vorm van ondersteuning is dit niet houdbaar: vakleerkrachten, Interne Begeleiding, Remedial Teaching enz. Onze conclusie is: Het is niet mogelijk om niet met combinatieklassen te werken. Combinatieklassen zijn noodzaak. 4

5 De vraag is meer? Hoe gaan we het inrichten? (zonder concessies te doen aan ons onderwijs) 5

6 Wat is ons uitgangspunt? De school heeft als primair doel dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Daarbij houden wij rekening met al zijn of haar talenten, mogelijkheden en beperkingen. 6 Hoe gaan we het invullen?

7 Combinatieklassen hoe gaan we het invullen? Werkgroep Heeft 3 jaar de ervaringen verzameld. Er is momenteel voldoende ervaring om beleid en uitgangspunten te formuleren. Alle ervaringen en de suggesties van de werkgroep combinatieklassen zijn in een beleidsstuk verwerkt. 7

8 Werkgroep Combinatieklassen De werkgroep bestaat uit: Roelie Smittenaar (interne begeleiding) Marloes Brouwer (leerkracht groep 5-6) Martine Spanjer (leerkracht groep 5) Nanette Donker (Leerkracht groep 8A). 8

9 Huidige ervaring met combinatieklassen geeft aan 1. Opleiding/scholing nodig voor leerkrachten. 2. Extra tijd nodig voor de voorbereiding en nawerk (35% naar 45%) 3. De combigroep 3-4 heeft extra ondersteuning nodig van 0,4 FTE 9 Wat hebben we nog meer geleerd?

10 Ervaring met combinatieklassen Groepsvorming en dynamiek de groep is het uitgangspunt Mogelijke afwijken bij een aantal activiteiten: -Groep 8 slot-activiteiten -Groep 6 kerstmusical -Groep 4 Toneelstuk Verdere uitwerking vinden we in de Q&A 10

11 Het ideale model? Groepinvulling Groep 1-2heterogene kleutergroepen Groep 3, 3-4 en 42 homogene groepen en 1 heterogene groep Groep 5, 5-6 en 62 homogene groepen en 1 heterogene groep Groep 7, 7-8 en 82 homogene groepen en 1 heterogene groep 11

12 De route naar het ideale model. Deze route vraagt om een aantal faciliteiten zodra de aantallen de 28 overschrijden. Bij groepen van 29 leerlingen: lichte ondersteuning door onderwijsassistent. Bij 30-33 leerlingen: dagelijkse ondersteuning onderwijsassistent. Bij 34+ leerlingen: twee groepen van maken. Tweelingen kunnen samen komen in een groep. Zij instroom is toegestaan tot 32 voor zover we kunnen sturen (aanname zij- instromers). Als we 3 jaar van te voren iemand wil instromen dan is het maximum 33. Binnen deze periode is de kans reëel dat iemand uitstroomt. 12

13 Hoe gaan we verdelen? Eerlijke verdeling jongens - meisjes Vriendschappen Leerlingen met extra zorg worden zo gelijk mogelijk verdeeld Voor sommige leerlingen is het beter dat ze niet bij elkaar in een groep zitten (gedrag, familie, …). De aantallen worden eerlijk verdeeld. In het geval van de keuze homogene groep of combinatiegroep, wordt er nog extra gekeken of de concentratie en zelfstandigheid geen grote belemmering is voor de leerling om in een combinatiegroep te zitten. 13

14 Vragen? Beleidsdocument met Q&A Wetenschappelijke artikelen http://passendonderwijsaanbod.slo.nl/organisatie/werkvorm en/groepering/ 14

15 Beleidsdocument met Q&A Vraag en antwoord 1. Waarom is er gekozen voor combinatieklassen en is het blijvend? 2.Zijn er al leerling resultaten bekend die de keuze rechtvaardigen? 3.Hebben de paralelklassen op dezelfde momenten pauze? 4. Is de klas of de leeftijdsgroep leidend? 5.Welke keuzes komen er op ons af in het onderwijsprogramma? 6.Waarom niet alleen maar combinatieklassen? 7.Waarom niet doorgroeien naar een dubbele bezetting per leerjaar? 8.Waarom niet doorgroeien naar een enkele bezetting per leerjaar? 9.Waarom niet doorgroeien naar een DUBBELE bezetting per leerjaar? 15

16 Eerste Leidse Schoolvereniging 19-05-2016 Einde Vragen? 16


Download ppt "Beleid combinatieklassen Eerste Leidse Schoolvereniging CONCEPT Vragen ter verduidelijking direct Inhoudelijke vragen later."

Verwante presentaties


Ads door Google