De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB 23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB 23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB 23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. P. Poortinga uit Zeewolde Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. P. Poortinga uit Zeewolde 16:30 voorganger: ds. H.J. Boiten uit Amersfoort De collecte is bestemd voor de MERF. MERF staat voor Middle East Reformed Fellowship en is een organisatie, verbonden aan reformatorische kerken wereldwijd om de kerk in het Midden Oosten aan te moedigen en te versterken. Activiteiten zijn evangelisatie, bijbel onderwijs en -training en diaconale hulp.

4 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad heeft ter vervulling van de ambten voor ouderling en diaken de volgende broeders kandidaat gesteld: voor ouderling de broeders: Arnold van den Berg, Jan van Harten, René van Kleef, Richard de Kruijff, Henk Pielman, Meint Smit, André Verschelling en David de Wit. en voor diaken de broeders: Hilbert Branderhorst en Ard van Harten. De verkiezing zal DV plaatsvinden op zondag 8 mei, direkt aansluitend aan de morgendienst. Als u daarbij niet aanwezig kunt zijn kunt u een schriftelijke stem indienen bij Mark de Fouw in een gesloten envelop voorzien van uw leesbare naam en handtekening. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 24 april9 30 kinderclub 19 30 Best Life

6 Deze week zijn jarig: 24 april:zr Elke Lukkien zr Helen Semere 27 april:Aron Geertsema 29 april:br Edwin Kramer Chris Sollie 30 april:Karlo Koelewijn

7 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB 23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB 23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

9 Gezang 171: 1, 2, 3 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

10 Gezang 171: 1, 2, 3 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

11 Gezang 171: 1, 2, 3 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

12 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB 23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

13 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB 23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

14 Psalm 42: 1 1 Heer, een hert in dorre streken smacht niet sterker naar ’t genot van de koele waterbeken dan mijn ziel naar U, o God. Ja, ik dorst naar God, die leeft, God, die gunst en liefde geeft. Wanneer zal ik met de zijnen voor Gods aangezicht verschijnen?

15 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB 23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

16 NLB 310: 1, 2, 3, 4, 5 1 Eén is de Heer, de God der goden, wie buigt voor beelden wordt misleid. Ga op de weg van zijn geboden er is geen god die zo bevrijdt!

17 NLB 310: 1, 2, 3, 4, 5 2 Houd zijn naam hoog, houd die in ere, veracht, misbruik de hemel niet; dankbaar zal ieder respecteren zijn dag, zijn rust — gedenk, geniet!

18 NLB 310: 1, 2, 3, 4, 5 3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde niet onnadenkend in de wind. Dood nooit wie zich niet kan verweren — wie drift bemint wordt ziende blind.

19 NLB 310: 1, 2, 3, 4, 5 4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten, blijf trouw aan wie u liefde gaf. Diefstal kan geen geluk vergroten; neem niet uw naaste vreugde af.

20 NLB 310: 1, 2, 3, 4, 5 5 Leugen en laster? Valse goden! Begeerte baart slechts bitterheid. Ga op de weg van Gods geboden — er is geen god die zo bevrijdt!

21 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB 23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

22 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: Psalm23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

23 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

24 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB 23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

25 NLB 23c: 1, 2, 5 1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek; daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.

26 NLB 23c: 1, 2, 5 2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doet mij zijn wegen gaan, de paden van gerechtigheid, ter ere van zijn naam.

27 NLB 23c: 1, 2, 5 5 Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde, dag aan dag; en wonen zal ik in Gods huis zo lang ik leven mag.

28 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

29 Psalmen voor Nu 16 Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig; Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: Ik heb U nodig Heer. De rest is overbodig.

30 Psalmen voor Nu 16 De mensen hebben andere idolen En wringen zich voor hen in honderd bochten, Maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

31 Psalmen voor Nu 16 Mijn God, U vult mijn bord. U vult mijn beker: U hebt iets moois bedacht En straks is het van mij U houdt mijn hele leven in Uw handen En ik kom goed terecht Want dat hebt U gezegd

32 Psalmen voor Nu 16 De hele nacht lig ik Aan God te denken Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust Dan word ik blij En zeker van mijn redding Ik leef, ik leef naast God Ik val niet uit Zijn hand

33 Psalmen voor Nu 16 Want U zult mij Niet zomaar laten sterven; Ik hoef niet naar het graf Want U laat mij niet los. U wilt mij leren Waar ik het moet zoeken: Heel dicht bij U, mijn God, Zal ik gelukkig zijn

34 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

35 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

36 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

37 Liedboek 939

38

39

40

41

42

43 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

44 Gezang 182E 4-stemmig

45 Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: Psalm23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

46


Download ppt "Liturgieds. P. Poortinga uit Zeewolde Collecte: MERF Gezang171:1, 2, 3 Psalm42:1 NLB310:1, 2, 3, 4, 5 L. Psalm16: NLB 23c:1, 2, 5 Psalmen v Nu16: NLB939:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google