De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Toekomstdossiers EUROPA Marijke van Hees Bestuurlijk trekker Werkgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Toekomstdossiers EUROPA Marijke van Hees Bestuurlijk trekker Werkgroep."— Transcript van de presentatie:

1 1 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Toekomstdossiers EUROPA Marijke van Hees Bestuurlijk trekker Werkgroep Europa Zoetermeer, 30 september 2011 Werkgroep EUROPA

2 2 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Twee prioritaire EU-dossiers (en huidige fase besluitvorming) Europa 2020 (fase 4) Toekomst Cohesiebeleid (fase 3)

3 3 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Bestuurlijk commitment noodzakelijk Het Europa2020-bid van de G32 kent twee producten –De eerste steekt in op beleidsniveau en neemt het NHP als uitgangspunt. Vragen zijn: wat is bereikt, wat willen we nog bereiken, wat hebben we daarvoor nodig. Dit product wordt opgesteld samen met VNG, G4 en IPO. Van de G32-pijlers wordt input en denkkracht gevraagd. –De tweede steekt in op ambitieniveau. Vragen zijn: welke ambities hebben de G32 en hoe verbinden we deze “slim” met de EU-kerndoelen naar het voorbeeld van de digitale agenda. De pijlers moeten met deze vraag aan de slag. Wat willen we bereiken: Het EU-beleid en daarop gebaseerde EU-programma’s pro-actief beïnvloeden en de opbrengsten voor de G32 maximaliseren Ondanks serieuze pogingen is de opgeleverde analyse waarin ambities van G32 en EU2020 worden vergeleken nog onvoldoende stevig Gevraagd wordt om bestuurlijk committment en het vrijmaken van voldoende ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. De bedoeling is dat elke pijler één flagship “adopteert”

4 4 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Procesaanpak 1 ste spoor: beïnvloeding NHP –Experts uit pijlers geven antwoord op gestelde vragen. Op basis hiervan (alle koepels) wordt een samenvattende notitie gemaakt –Op 27 oktober vindt een workshop plaats voor experts uit de koepels op basis waarvan een gezamenlijke lobbyagenda wordt opgesteld

5 5 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Procesaanpak 2 de spoor: bijdrage G32 aan realisering EU-doelen –De eerder ingestelde coördinatiegroep (werkgroep Europa en enkele vertegenwoordigers uit de pijlers) heeft zich in de afgelopen weken laten informeren over de context (EU2020) en heeft daarna een eerste analyse gemaakt van de match tussen EU2020 en de pijlerprogramma’s. De groep blijft ook na 30 september een coördinerende rol vervullen. –Aan de pijlers is gevraagd tijd te reserveren (in en buiten hun pijlervergadering) om zich te laten informeren over hetgeen al is uitgezocht en een gezamenlijke bijdrage te leveren aan het beantwoorden van de vragen en het vormgeven van het EU2020-bid. Elke pijler “adopteert” één flagship. –Door de werkgroep Europa is schrijfcapaciteit ingehuurd om hetgeen door de pijlers werd ingebracht te verwerken in een handzaam document.

6 6 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Waarom doen we dit ? Bewustwording kansen die Europa biedt aan de steden Input strategische lobby nieuwe Europese programma’s (met name EFRO, ESF) Bid in de vorm van kansenkaarten: stimuleren visievorming en uitwisseling projectinitiatieven in samenwerking met G32 steden en partners buiten de G32

7 7 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Presentatie Europe2020-bid (concept) Vincent Ketelaars (ERAC) Zoetermeer, 30 september 2011

8 8 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Totstandkoming Opdracht aan Werkgroep Europa (16 juni): -Beleid: Nationaal Hervormingsprogramma -Ambitie: kerndoelen Europe2020 Doelen: Bewustwording kansen Europa Input strategische lobby Stimuleren ontwikkeling visies en projecten

9 9 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Europe2020: naar een slimme, duurzame en sociale groei! KerndoelStreefwaarde EU Streefwaarde NL Status NL (2009) Werkgelegenheid75%80%76,8% Aandeel besteding BBP aan OO&I3,0%2,5%1,8% Vermindering uitstoot drijfgassen (1990=100) - 20%- 16%94 Aandeel gebruik energie uit hernieuwbare bronnen 20%14%3,2% Verbetering energie-efficiëntie (gemeten in Megaton olie-equivalent) + 20%--174 Mtoe Aandeel vroegtijdig schoolverlaters10%8%10% Aandeel bevolking met tertiaire opleiding 40%45%41,4% Vermindering aantal inwoners onder armoedegrens -25% (- 20 miljoen pp.) - 15% (- 100.000 hh.) 618.000 huishoudens Slimme groei Inclusieve groei Duurzame groei

10 10 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Europe2020: flagship initiatives Keuzes G32 vanwege aansluiting op eigen beleidslijnen en publieke domein

11 11 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Innovatie Unie Steden zorgen voor bevordering van innovatie door: innovatief in te kopen, slimme specialisatie te ondersteunen, nieuwe financieringsinstrumenten in te zetten, schakelpunt te zijn tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

12 12 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Innovatie Unie

13 13 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Efficiënt gebruik van hulpbronnen Steden worden duurzamer door: spaarzaam te zijn, gericht te zijn op nieuwe energiebronnen, gedrag van verbruikers te sturen door communicatie.

14 14 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Efficiënt gebruik van hulpbronnen

15 15 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Nieuwe vaardigheden In de steden ontstaat aansluiting op de (regionale) arbeidsmarkt door: de dynamiek op de arbeidsmarkt te bevorderen, werkgevers te verleiden, eigen verantwoordelijkheid van burgers te stimuleren, het stellen van voorbeelden in het kiezen van eigen positie.

16 16 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Nieuwe vaardigheden

17 17 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Vervolg Bespreking in de drie pijlers Reacties: wijzigingen en aanvullingen Besluitvorming Algemeen Bestuur 24 november Seminar in Brussel met vertegenwoordigers Europese Commissie, rijk, Tweede Kamer en Europees Parlement → Benutting in lobby → Bijdrage aan programmaontwikkeling → Inspiratie en kruisbestuiving www.erac.nldrs. V.M.C. Ketelaars MBAvincentketelaars@erac.nl Boxtel, Amsterdammanager pijler Europa06 – 53 498 112


Download ppt "1 Europese Unie Regionaal Beleid – Werkgelegenheid, sociale zaken en insluiting Toekomstdossiers EUROPA Marijke van Hees Bestuurlijk trekker Werkgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google