De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie Veldinitiatief passend onderwijs Zuid-Limburg Passend Onderwijs, een grenzeloze kans! MECC Maastricht: 11 november 2009 Kees Kuijs, Infopunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie Veldinitiatief passend onderwijs Zuid-Limburg Passend Onderwijs, een grenzeloze kans! MECC Maastricht: 11 november 2009 Kees Kuijs, Infopunt."— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie Veldinitiatief passend onderwijs Zuid-Limburg Passend Onderwijs, een grenzeloze kans! MECC Maastricht: 11 november 2009 Kees Kuijs, Infopunt Passend Onderwijs

2 Inhoud inleiding.... voortgang passend onderwijs... ? gevolgen/kansen.... wat is er nodig... ?

3 gevolgen/kansen voor (v)so..... * wegvallen verplichte besteding ab.... * verevening zorgmiddelen.... * ‘quotering’ (v)so-plaatsen....

4 gevolgen/kansen voor regulier onderwijs..... ‘Passend Onderwijs’ is niet: - inclusief onderwijs - opheffing speciaal onderwijs - einde samenwerkingsverbanden/REC’s

5 gevolgen/kansen voor regulier onderwijs..... * zorgbehoefte leerling uitgangspunt.... * leerkracht zèlf aan de slag.... * wat heeft de school/leerkracht dan nodig... ?

6 gevolgen/kansen voor regulier onderwijs..... * wat heeft school/leerkracht nodig... ?

7 gevolgen/kansen voor regulier onderwijs..... * wat heeft school/leerkracht nodig... ?

8 gevolgen/kansen voor regulier onderwijs..... * relativeren van zorgbehoefte... ! 5 % ?

9 gevolgen/kansen voor regulier onderwijs..... * relativeren van zorgbehoefte... ! * voor bepaalde groep zorgleerlingen wel degelijk ondersteuning nodig... ! *....

10 gevolgen/kansen voor regulier onderwijs..... * meer handen in de klas * klassenmanagement * handelingsbekwaamheid OMV * scholing omgang gedragsmoeilijke leerlingen * plaatsing in (v)so blijft mogelijk

11 verbetering kwaliteit po + vo + (v)so nieuwe wijze van zorgtoedeling: zorgzwaarte andere vormgeving ambulante begeleiding Voorwaarden realisatie passend onderwijs

12 Per 2012 Landelijk referentiekader leerlingenzorg zorgprofiel van iedere school handelingsgericht indiceren: zorgzwaarte bepalen inzicht in ondersteuning voor kind en leerkracht “middelen volgen leerling”: transparantie

13 nieuwe samenwerkingsvormen binnen en tussen onderwijssectoren goede samenwerking met jeugdzorg en CJ&G positie van ouders serieus nemen Voorwaarden realisatie passend onderwijs

14 Positie ouders.... ! ! ! !

15 regulier en speciaal onderwijs trekken sàmen op ontwerpen sàmen een continuüm passend onderwijs neem zèlf initiatief maken gebruik van beschikbare ondersteuning referentiekader – zorgzwaarte-instrumenten – Voorwaarden realisatie passend onderwijs

16 Ondersteuning realisatie passend onderwijs Ambitiekaarten Passend Onderwijs

17 Agenda’s PO-/VO-Raad + WEC-Raad.... infopunt Passend Onderwijs.... extra middelen invoering Passend Onderwijs.... Ondersteuning realisatie passend onderwijs

18 Wat betekent dit nu voor u... ? keuzes maken.... - als bestuur.... - als school/team.... - als AB’er....

19 Wat betekent dit nu voor u... ? - opstellen van schoolprofielen.... - maken van afspraken.... - gebruik maken van ondersteuning.... Maar óók:.......

20 Bekijk het eens van de andere.....


Download ppt "Conferentie Veldinitiatief passend onderwijs Zuid-Limburg Passend Onderwijs, een grenzeloze kans! MECC Maastricht: 11 november 2009 Kees Kuijs, Infopunt."

Verwante presentaties


Ads door Google