De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisartsverwijzingen naar de medische psychologie Gerdien Schuitemaker Klinisch psycholoog Antonius ziekenhuis Sneek 25 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisartsverwijzingen naar de medische psychologie Gerdien Schuitemaker Klinisch psycholoog Antonius ziekenhuis Sneek 25 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Huisartsverwijzingen naar de medische psychologie Gerdien Schuitemaker Klinisch psycholoog Antonius ziekenhuis Sneek 25 november 2013

2 2011 o 2011: Bestuurlijk Hoofdlijnen akkoord groei ziekenhuizen 2,5 % domein huisartsen Productie/inkomen van medisch specialisten eveneens gebudgetteerd

3 2013 o 2013: Nieuw Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord: groei ziekenhuizen in 2014 1.5% erna 1% zorgverzekeraars benoemen voor 2014 vele DOT zorgproducten als: niet meer vergoed/slechts % vergoed Voorbeelden: kleine chirurgische verrichtingen, oogmeting, obesitas, obstipatie Zorgverzekeraars stimuleren concentratie van zorg

4 Gevolgen voor de ziekenhuizen Bedreiging: krimp, verlies van specialismen/ afdelingen Kansen: Netwerkvorming danwel fusie

5 Gevolgen voor medische psychologie Bedreiging Krimp bij ongewijzigd beleid Kansen: Netwerkvorming dan wel fusie Nieuwe patientenstroom/ financiering aanboren

6 Waar bevinden “onze” patienten zich Bij de specialist: afnemend Bij de huisarts: toenemend oplossingsrichting: voor huisarts rechtstreekse verwijsmogelijkheid creëren

7 Ervaringen tot nu toe Sneek/Venlo/Gouda/Heerlen Huisartsen hebben behoefte aan deze mogelijkheid Huisartsen kunnen deze patiëntenpopulatie niet goed naar elders verwijzen Specialisten willen niet meer een doorgeefluik zijn voor nieuwe patiënten Zorgverzekeraars zien dat medische psychologie gewaardeerd wordt door huisarts en patiënten en kosteneffectief is

8 Concreter: de ervaringen in Sneek uitvoering : klinisch psychologen Positie: poortspecialisme Beschikbaar bedrag: € 85.000,= 2011: 45 nieuwe patiënten 2012: 71 nieuwe patiënten 2013: 130 nieuwe patiënten (eindejaarsverwachting) Gemiddeld aantal contacten: 5,4 -7; variatie: 1 – 25 Start: alleen huisartsen in Sneek Vanaf ’12: alle huisartsen in Zuidwest Friesland Vanaf ‘13: uitbreiding naar de Noordoost Polder

9 Indicaties: beperkt gestart: Bij volwassenen: SOLK (met name PDS en als cardiaal ervaren klachten) Reactieve emotionele klachten na OK en/of IC Bij kinderen: SOLK (met name onbegrepen pijn) Coping bij chronische ziekte Praktijk: alle verwezen medisch-psychologische indicaties worden geaccepteerd

10 Verdeling over productgroepen Chronische ziekten45% SOLK48% Gevolgen van en complicaties bij medische behandeling7% Hersenaandoeningen en neuropsychologie 0%

11 ROM GAF-scores bij aanvang gemiddeld: 53,2; bij afronding gemiddeld 69,3 ORS-SRS:ORS: bij aanvang gem. 19; bij afronding gemiddeld 28,7 SRS: gemiddeld 37,5

12 Bekostigingsstructuur: GGZ-DBC’s (Bij gebrek aan een betere)

13 Plannen voor 2014 Alle betrokkenen geven aan dat de pilot een structureel aanbod moet worden Discussie: bekostigingsstructuur? kosten effectiviteit in maat en getal? voorkomen dubbel financiering (specialist adviseert huisarts om naar medische psychologie te verwijzen….)

14 Afspraken in Sneek 2014 Te declareren maximum nog in onderhandeling, zowiezo hoger bedrag Bekostigingstructuur: Basisgeneralistische GGZ? Overleg met Rob Giel instituut over onderzoek kosten effectiviteit Huisarts kan pas naar medische psychologie verwijzen als patient niet bekend is bij de specialist voor deze klacht dan wel deze het contact minimaal ½ jaar geleden heeft afgesloten

15 Voorstel Pilots in meerdere ziekenhuizen: innovatie ketenzorg Onder regie van PAZ-bestuur o alle medische psychologie-indicaties o Start met kleine groep huisartsen o ROM-metingen uitvoeren (ORS-SRS; SCL-90?) o Vragenlijst over zorggebruik en productiviteitsverliezen bij psychische aandoeningen (TIC-P) o Tijdelijke (pilot) bekostigingsstructuur afspreken: aanneemsom per patient

16 Aanneemsom geprognosticeerde NZa-verrichtingen Nieuwe inschrijving Intake Contacten Gegevensbeheer Rapportage Consultatie Vermenigvuldigen met eigen uurtarief (inclusief kapitaalslasten?)

17 Alternatief: financiering binnen GGZ-kader Gespecialiseerde GGZ (DBC-GGZ) Basisgeneralistische GGZ (intenstief)

18 Werkwijze Vakgroep meldt initiatief pilot aan portefeuillehouder Vakgroep zoekt intern steun voor deze pilot (RvB) Vakgroep zoekt extern steun bij huisartsen (transmuraal coördinator/hagro/lokale huisartsvereniging o.i.d.) Vakgroep overlegt met vertegenwoordigers ziekenhuis en huisartsen met de grote zorgverzekeraars in de regio (inkopers ziekenhuis) Vakgroep spreekt regelmatige evaluatievergaderingen met alle partijen af (2-3 keer per jaar) Werkgroep financiering adviseert en faciliteert Portefeuillehouder: Joost Derwig, Rijnstate ziekenhuis Email: jderwig@rijnstate.nljderwig@rijnstate.nl

19 WIE DURFT??


Download ppt "Huisartsverwijzingen naar de medische psychologie Gerdien Schuitemaker Klinisch psycholoog Antonius ziekenhuis Sneek 25 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google