De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductiedag Bacheloropleiding HW 18 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductiedag Bacheloropleiding HW 18 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Introductiedag Bacheloropleiding HW 18 september 2015

2 Programma Introductiedag Welkom (S. Van Uytbergen) Toelichting Onderwijs- en Examenreglement (R. Orens) Studie- en studentenbegeleiding (I. Van Melkebeke) ICT op de campus (E. van Stee) KU Loket – Collegerooster (D. Janssens) VGM (P. De Strijcker) Studentenvoorzieningen (J. De Vriendt) Studentenvereniging ABSOC (D. Paesbrugge)

3 TOELICHTING ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2015-2016 Dr. R. Orens Campusvicedecaan Onderwijs

4 Overzicht toelichting Onderwijs- en Examenreglement (OER) Context totstandkoming OER Beknopt overzicht terminologie Belangrijkste elementen voor jullie: o Flexibiliteit in studieprogramma o Studievoortgang (tolerantiemodel) Overzicht informatie en begeleiding

5 Context totstandkoming OER Het OER van KU Leuven Binnen KU Leuven bestaat de mogelijkheid tot aanvullingen bij en/of afwijkingen op het OER: o Per faculteit o Per locatie (= campus)  Bij consultatie van het OER, altijd goed opletten dat je de versie van de “juiste” faculteit en locatie aanklikt!

6 OER

7 Beknopt overzicht terminologie Opleidingsfase: o voorgestelde structurering van een opleiding (  vroegere “programmajaren”) Opleidingsonderdeel (OPO): o afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en examenactiviteiten, telt minstens 3 studiepunten (  vroegere “vakken”) Onderwijsleeractiviteit (OLA): o verdere opdeling van een opleidingsonderdeel, met een aantal studiepunten aan verbonden

8 Beknopt overzicht terminologie (2) Bacheloropleiding Opleidingsfase 1 Opleidingsfase 2 Opleidingsfase 3 - OPO A- OPO K- OPO X * OLA A1* OLA K1* OLA X1 - OPO B * OLA K2* OLA X2 * OLA B1 - OPO L * OLA X3 * OLA B2* OLA L1 - OPO Y - OPO C- … * OLA Y1 * OLA C1 - … - …

9 Beknopt overzicht terminologie (3) Soorten studietrajecten: o Modeltraject o Geïndividualiseerd studietraject

10 Beknopt overzicht terminologie (4) Modeltraject bacheloropleiding Opleidingsfase 1 Opleidingsfase 2 Opleidingsfase 3 - OPO A- OPO K- OPO X * OLA A1* OLA K1* OLA X1 - OPO B * OLA K2* OLA X2 * OLA B1 - OPO L * OLA X3 * OLA B2* OLA L1 - OPO Y - OPO C- … * OLA Y1 * OLA C1 - … - …

11 Beknopt overzicht terminologie (5) Modeltraject bacheloropleiding Opleidingsfase 1 Opleidingsfase 2 Opleidingsfase 3 - OPO A- OPO K- OPO X * OLA A1* OLA K1* OLA X1 - OPO B * OLA K2* OLA X2 * OLA B1 - OPO L * OLA X3 * OLA B2* OLA L1 - OPO Y - OPO C- … * OLA Y1 * OLA C1 - … - …

12 Beknopt overzicht terminologie (6) Geïndividualiseerd traject bacheloropleiding Opleidingsfase 1 Opleidingsfase 2 Opleidingsfase 3 - OPO A- OPO K- OPO X * OLA A1* OLA K1* OLA X1 - OPO B * OLA K2* OLA X2 * OLA B1 - OPO L * OLA X3 * OLA B2* OLA L1 - OPO Y - OPO C- … * OLA Y1 * OLA C1 - … - …

13 Beknopt overzicht terminologie (7) Studie-efficiëntie: Aantal verworven studiepunten binnen academiejaar Aantal feitelijk opgenomen studiepunten binnen academiejaar Cumulatieve studie-efficiëntie: Aantal verworven studiepunten binnen opleiding Aantal feitelijk opgenomen studiepunten binnen opleiding

14 Beknopt overzicht terminologie (8) Voorbeeld: o 2015-2016: student schrijft in voor 60 studiepunten in bachelor, verwerft creditbewijzen (= score van 10 of meer op 20) voor 30 studiepunten o 2016-2017: student schrijft in voor 60 studiepunten in bachelor, verwerft creditbewijzen voor 45 studiepunten  studie-efficiëntie 2015-2016 = 30 / 60 = 50%  studie-efficiëntie 2016-2017 = 45 / 60 = 75%  cumulatieve studie-efficiëntie 2016-2017 = (30 + 45) / (60+60) = 75 / 120 = 62,50%

15 Belangrijkste elementen voor jullie Flexibiliteit studieprogramma Studievoortgang (tolerantiemodel)

16 Flexibiliteit studieprogramma Opleidingsmodel: o Bacheloropleiding (180 studiepunten) Student stelt studieprogramma in beginsel vrij samen MAAR: o Opleidingsfasen blijven bestaan in bachelor: Opleidingsfase 1 (verplicht bij 1 ste inschrijving in bachelor) Opleidingsfase 2 Opleidingsfase 3 o Rekening houden met bepaalde beperkingen

17 Flexibiliteit studieprogramma (2) Beperkingen aan vrije samenstelling studieprogramma o Maximaal 72 studiepunten per academiejaar o Opgelegde volgtijdelijkheden

18 Opgelegde volgtijdelijkheden Wat is een volgtijdelijkheid? Soorten volgtijdelijkheid: o Strenge volgtijdelijkheid o Soepele volgtijdelijkheid o Gelijktijdigheid o Diplomavolgtijdelijkheid Volgtijdelijkheden staan bij elk OPO vermeld in ECTS-fiche (programmagids)

19 Opgelegde volgtijdelijkheden (2) Voorbeeld: OPO ‘Onderzoeksmethoden 3’ o Volgtijdelijkheden: ‘Onderzoeksmethoden 1’: strenge volgtijdelijkheid ‘Onderzoeksmethoden 2’: soepele volgtijdelijkheid

20 Studievoortgang (tolerantiemodel) Wanneer geslaagd voor opleiding? o Geslaagd voor alle opleidingsonderdelen (score ≥ 10/20) OF o Minimaal 50% als gewogen percentage EN o Geen niet-tolereerbare onvoldoendes EN o Maximaal 10% tolereerbare onvoldoendes op feitelijk opgenomen studiepunten van de opleiding EN o Voldoen aan subfacultair opgelegde tolerantieregels (zie subfacultaire aanvulling bij art. 81§1 OER)

21 Studievoortgang (tolerantiemodel) (2) “Tolereerbare onvoldoendes”? – Algemene regels o Score van 8/20 of 9/20 o Student beslist zelf over behoud, mits Maximaal 10% van feitelijk opgenomen studiepunten van opleiding (= in beginsel 18 studiepunten in bacheloropleiding) Minimaal 50% cumulatieve studie-efficiëntie Tot 60 studiepunten zijn verworven in bacheloropleiding, voor zover de tolereerbare onvoldoendes maximaal 12 studiepunten bedragen o (Nultolerantie in masteropleiding, uitgezonderd 9/20 op 1 OPO en 68%)

22 Studievoortgang (tolerantiemodel) (3) “Tolereerbare onvoldoendes”? – Subfacultair opgelegde beperkingen o Nultolerantie voor het ‘Eindwerk: bedrijfsproject’

23 Studievoortgang (tolerantiemodel) (4) Belang van minimaal 50% cumulatieve studie-efficiëntie o Vereiste om toleranties te kunnen inzetten o Indien twee opeenvolgende academiejaren < 50%: weigering tot verdere inschrijving o Geen mogelijkheid tot derde inschrijving (“trissen”) voor afzonderlijke opleidingsonderdelen, indien drempel niet wordt gehaald Indien minder dan 30% cumulatieve studie-efficiëntie o Inschrijving voor dezelfde opleiding geweigerd voor het eerst volgende academiejaar

24 Overzicht informatie en begeleiding Informatie: o Onderwijs- en Examenreglement + (sub)facultaire aanvullingen: https://www.kuleuven.be/onderwijs/oer/2015/  vervolgens kiezen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en voor ‘Antwerpen’ als locatie ‘’ o Programmagids met ECTS-fiches van afzonderlijke opleidingsonderdelen: https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_5325797 5.htmhttps://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_5325797 5.htm Begeleiding: Studietrajectbegeleider: Dhr. Dirk Janssens (janssens.dirk@kuleuven.be)


Download ppt "Introductiedag Bacheloropleiding HW 18 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google