De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisartsverwijzingen naar de medische psychologie: doen of niet doen? Gerdien Schuitemaker Klinisch psycholoog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisartsverwijzingen naar de medische psychologie: doen of niet doen? Gerdien Schuitemaker Klinisch psycholoog."— Transcript van de presentatie:

1 Huisartsverwijzingen naar de medische psychologie: doen of niet doen? Gerdien Schuitemaker Klinisch psycholoog

2 De zorgwereld om ons heen verandert snel 2011: Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord: groei ziekenhuizen maximaal 2½ % domein huisartsen groeit Productie/honorarium medisch specialist gebudgetteerd

3 2013: Nieuw Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Groei ziekenhuizen max. 1,5% in 2014, daarna 1 % Zorgverzekeraars benoemen voor 2014 nog meer “overbodige producten” die niet meer/slechts een deel ervan, vergoed worden Voorbeelden: kleine chirurgische verrichtingen, oogmeting, obesitas, obstipatie Zorgverzekeraars stimuleren concentratie van zorg ziekenhuizen zullen verschillende zorgprofielen krijgen Voorbeelden: concentratie hartrevalidatie v.s. cardiale ingrepen concentratie electieve zorg v.s. complexe zorg

4 2014 Verandering organisatie en financiering GGZ, eerstelijnspsychologie en poh-ggz Van GGZ gespec. GGZ (GGGZ) e.l. NAARGen. basis-GGZ (GBGGZ) huisarts poh-GGZ (HA+POH) Verwijzing naar GGGZ slechts bij een hoog risico en/of hoge complexiteit bij vermoeden van DSM-benoemde stoornis

5

6 Generalistische Basis GGZ: 4 zorgzwaarteproducten Kort: (±300 min) max. 453,79 (lichte ernst, laag risico, enkelvoudig beeld) Middel (±500 min) max. 773,19 (matige ernst, laag-matig risico, enkelvoudig beeld) Intensief (±750 min) max. 1212,41 (ernstige problematiek, laag-matig risico, enkelvoudig beeld) Chronisch (±750 min) max. 1118,96 (chronische problematiek, laag-matig risico, veelal onderliggende persoonlijkheidsproblematiek, doel is stabiliteit)

7 DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) (-/- 5,55%) Voorbeelden Diagnostiek 100 t/m 199 min: 291,82 Behandeling kort 0 t/m 99 min: 133,07 100 t/m 199 min: 318,67 200 t/m 399 min: 612,74 vanaf 400 min: 1.022,32 Depressie 250 t/m 799 min: 1.276,22 800 t/m 1799 min: 2.486,14 Angst 250 t/m 799 min: 1.248,94 800 t/m 1799 min: 2.557,65 Somatoforme 250 t/m 799 min: 1.287,64 800 t/m 1799 min: 2.559,93

8 Conclusie De tarieven van de generalistische Basis GGZ zijn niet kostendekkend voor de medische psychologie

9 Naast G-GGZ en B-GGZ: versoepeling en uitbreiding van POH-GGZ functie: Huisarts kan (deel)budget gebruiken om gespecialiseerde GGZ-zorgverlener te raadplegen (psycholoog, psychiater, etc.) Prestatie “onderlinge dienstverlening t.b.v. consultatie POH-GGZ”: tarief afspreken  kansen voor medische psychologie

10 2015 Transitie jeugdzorg en jeugd GGZ van het Rijk, de provincies en de zorgverzekeraars naar de Gemeentes Transitie gaat gespaard met forse bezuinigingen (minimaal 20%) Het is nog onduidelijk hoe gemeentes gaan inkopen: criteria? procedures? kwaliteitseisen? gevolgen voor verwijzingen naar kinderartsen medische psychologie?

11 2015: einde fiscaal ondernemerschap vrijgevestigd specialisten goodwill probleem loondienst? aandeelhouderschap? regio coöperatie? honorarium wordt onderdeel van ziekenhuisbudget en deel is variabel  verdringing

12 Gevolgen voor de medische psychologie Krimp bij ongewijzigd beleid doordat - Huisartsen minder patiënten zullen verwijzen naar ziekenhuizen en meer zelf doen met poh-ondersteuning - DOT zorgproducten “slanker” worden - Zorgtaken door concentratie veranderen (bv. uitbreiden hartrevalidatie danwel stoppen) Gemeentes moeten op inkoop jeugdzorg/jeugd GGZ Bezuinigen: groei verwijzingen kinderen en jeugd naar ziekenhuizen?

13 Strategische opties Niets doen  krimp medische psychologie Netwerken formeren tussen vakgroepen (specialistische) opleidingen veilig stellen formatie organiseren waar de zorg plaatsvindt werken op meerdere locaties werkwijzen/protocollen afstemmen Nieuwe patiëntenstroom aanboren:  medisch psychologische problematiek bij huisarts - patient

14 Noodzakelijke voorwaarden voor huisartsverwijzingen Bekostiging  kiezen van structuur: - pilot-financiering (gebaseerd op aanneem- som voor NZa-verrichtingen) - GGGZ - GBGGZ - POH-GGZ tarief Goede verankering behouden in ziekenhuis - bij specialist bekende patient moet door specialist verwezen worden als DOT nog niet half jaar is afgesloten

15 Vervolg: noodzakelijke voorwaarden voor huisartsverwijzingen Helder gepositioneerd aanbod Tweedelijns gespecialiseerd: specialistisch niveau waarborgen Kosteneffectief m.b.t. medische en maatschappelijke kosten: meten met TIC-P Goede kwaliteitsparameters: Richtlijnen; ROM; PM prestatie-indicatoren?

16 Vervolg: noodzakelijke voorwaarden voor huisartsverwijzingen Meetbare doelstellingen afspreken met RvB en zorgverzekeraars Aantal verwijzingen Producten Kwaliteit/kosteneffectiviteit Regelmatige tussenevaluaties met projectgroep Soort dienst en tarief afspreken met huisartsen i.v.m. POH-GGZ

17

18


Download ppt "Huisartsverwijzingen naar de medische psychologie: doen of niet doen? Gerdien Schuitemaker Klinisch psycholoog."

Verwante presentaties


Ads door Google