De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anne Tiemersma directeur / bestuurder Hans van der Veen hoofd sector Front Office 058 – 234 77 77 Stichting Bibliotheken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anne Tiemersma directeur / bestuurder Hans van der Veen hoofd sector Front Office 058 – 234 77 77 Stichting Bibliotheken."— Transcript van de presentatie:

1 Anne Tiemersma directeur / bestuurder a.tiemersma@sbmf.nl Hans van der Veen hoofd sector Front Office h.vanderveen@sbmf.nl 058 – 234 77 77 Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân

2 Lezen, leren en informeren Bibliotheken Midden-Fryslân Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân, juni ’16

3 Uitgangspunt “Vrijheid, welvaart en de ontplooiing van samenleving en individu zijn fundamentele menselijke waarden. Deze kunnen alleen worden gerealiseerd door goed geïnformeerde burgers, die in staat zijn hun democratische rechten uit te oefenen en een actieve rol te spelen in de samenleving. Constructief deelnemen aan het maatschappelijk leven en meewerken aan het vormgeven van de democratie zijn afhankelijk van voldoende opleiding en van vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie. De openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept een essentiële voorwaarde voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen.” Uit: Unesco Manifest Openbare Bibliotheken

4 Unesco manifest Kern: Constructief deelnemen aan het maatschappelijk leven en meewerken aan het vormgeven van de democratie zijn afhankelijk van voldoende opleiding en van vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie

5 Missie en doel Missie: “Wij willen in een dynamisch proces van vernieuwing en ondernemingszin een elementaire positie innemen in het voorzien in de maatschappelijke behoeften van burgers aan kennis en educatie, cultuur, recreatie en sociale ontmoeting. Wij zetten daarom in op een efficiënte en doelgerichte organisatie, die gebruik maakt van nieuwe technologie en van de netwerkorganisaties in provinciaal en landelijk verband. Wij creëren een open en uitdagend werkklimaat met veel kans op een persoonlijke ontplooiing en appelleren sterk aan de betrokkenheid en optimale inzet van alle medewerkers.” Doel: Het belangrijkste doel voor de Stichting Openbare Bibliotheek Midden-Fryslân is dat meer inwoners profijt gaan hebben van de openbare bibliotheek.

6 Bestaansrecht Digitale wereld vs analoge bibliotheek Vrije toegang voor iedereen Informatiemakelaar Leespromotie - voor de jeugd - toenemend voor volwassenen - vrijetijdslezen is de drijvende kracht achter geletterdheid en taalvaardigheid Mediawijsheid

7 Organisatie Stichting Raad van Toezicht Directeur / bestuurder –Managementteam Sector Frontoffice, Sector Innovatie en Ondersteuning –Sectoroverleg Vestigingshoofden Facilitaire Dienst

8 Beleidsplan “Boekwerk en meer… Beleidsplan uit 2009 Borging minimale kwaliteit - branchenormen - certificeringseisen Spreiding Marketing - gebruikersprofielen - collectieprofielen Laaggeletterdheid Mediawijsheid

9 Cijfers 2009 Tytsjerksteradiel 1 bibliobus 3 vestigingen 7 FTE 11 medewerkers 8.400 leden 26% inwoners lid 40% gebruikers 139.000 bezoekers 73.000 banden 342.000 uitleningen 920.000 budget 167.000 inkomsten 723.000 gem.subsidie 17.000 andere subsidie 13.000 reserves

10 Per vestiging in 2009 BurgumHurdegarypGytsjerkBibliobusTotaal Leden4.3121.4821.4931.1098.396 Bezoekers82.53826.56929.983139.090 Mediabezit34.58616.63817.5084.64573.377 Uitleningen181.08563.92463.57633.169341.754 Openingsuren37,515 22 Tevredenheid*7,97,8 * Volgens klanttevredenheids onderzoek 2009

11 Financiering Subsidie gemeenten Contributies Tarieven en leengelden Overige Provinciale bijdrage via Bibliotheek Service Fryslân in natura (ongeveer € 0,50 per inwoner!)

12 Kader Wet specifiek cultuurbeleid Bibliotheekcharter 2009 - 2012 - afspraken tussen Rijk, Provincies en Gemeenten over taakverdeling Bibliotheekwet vanaf 2013? Onderwerpen voor wetgeving in willekeurige volgorde: (niet volledig) Taakverdeling tussen de bestuurslagen; Spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen; Bekostiging van bibliotheekvoorzieningen; Fysieke en digitale netwerken; Interbibliothecair leenverkeer; Kwaliteit (certificering);

13 Financiële bedreigingen Minder subsidie gemeenten Hogere tarieven Bibliotheekservice Hogere tarieven Bibliotheek.nl Branche- en certificeringseisen Toenemende kosten ict Minder inkomsten door: - minder verhuur internet, cd’s en dvd’s - minder contributie

14 Samenwerking 1 Provinciaal –Bibliotheekservice (facilitair / kenniscentrum) –Tresoar (topfunctie / provinciale pas) –Fries Bibliotheken Netwerk (provinciale pas) Landelijk –Inkoop boeken, databases, leenrecht

15 Samenwerking 2 Culturele instellingen - speel-o-theek - Nut Overzicht van bibliotheek Burgum Scholen en VVE - kinderboekenweek - leesprogramma's - klassikaal lenen - cursus Open Boek voor leescoördinatoren

16 Boekm@il Jaarlijks 10 titels Ook titels voor zwakke lezers Groepen 5/6 Bespreken via e-mail en sms Contact tussen verschillende scholen Alle kinderen doen mee Leerkrachten enthousiast Kinderen: leuker dan kinderboekenweek

17 Laaggeletterdheid Leesvaardigheid 12 jarigen - 15 – 20% onvoldoende leesvaardig - 42% leest nooit een boek Laaggeletterdheid - 10% inwoners is laaggeletterd - 36% daarvan is werkloos Voorkomen is goedkoper dan genezen, de bibliotheek kan hier een grote rol in spelen!

18 Medewerkers Voortdurende scholing: - Mediawijsheid - Web 2.0 toepassingen - Presentatietechnieken Digitale ontwikkelingen en innovatie Werken met groepen: - peuters - schoolkinderen - jongeren - volwassenen (leesclubs, workshops) Spin in het lokale netwerk

19 Ontwikkelingen Zelfbediening –RFID en betaalautomaten Marketing –Klantgroepen (bv. welvarende genieters, jonge ouders) Retailconcept –Inrichting frontale presentatie –Assortiment collectieprofielen –Service individuele behoeften en wensen Digitale bibliotheek - Landelijk ontwikkeld, tarief per inwoner

20 Wensen van mensen Openingstijden Nooit genoeg niet op de goede tijden Nieuwe boeken Nooit genoeg

21

22 Uitdagingen Automatisering – niet meer lokaal Databanken – afkoop toegangsrechten Online gebruik – internet als medium E-books / e-muziek – investeringen en rechten

23 Bedankt voor uw aandacht. Vragen?


Download ppt "Anne Tiemersma directeur / bestuurder Hans van der Veen hoofd sector Front Office 058 – 234 77 77 Stichting Bibliotheken."

Verwante presentaties


Ads door Google