De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instrument of houding? Implementatie van regionaal en lokaal integraal volksgezondheidsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instrument of houding? Implementatie van regionaal en lokaal integraal volksgezondheidsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Instrument of houding? Implementatie van regionaal en lokaal integraal volksgezondheidsbeleid

2 De aanpak Analyse beginsituatie Wat willen we bereiken? Hoofddoel Stappen: a. analyse intern en extern b. uitvoering: - voorbereiding - startbijeenkomst - vervolgstappen lokaal en regionaal Beoogde resultaten

3 Beginsituatie Teveel (9) ambities geformuleerd in 2003. Gezondheidsbeleid lage politieke en ambtelijke prioriteit. Desondanks hoge prioriteit voor integraal gezondheidsbeleid vanaf 2006. geen geld voor preventie.

4 Wat willen we bereiken? Alle betrokken ambtenaren en afdelingshoofden zijn op de hoogte van de integrale en intersectorale aanpak lokaal gezondheidsbeleid. Er is voldoende draagvlak voor een integrale aanpak. Bij beleidsadviezen op andere beleidsterreinen dan volksgezondheid wordt rekening gehouden met gezondheidseffecten.

5 Doelstelling Zwijndrecht Door ontwikkeling en implementatie van een lokaal integraal volksgezondheidsbeleid… Gezondheidswinst behalen

6 Analyse intern Aanpalende beleidsvelden niet in beeld. Beleidsadvisering verkokerd. Geen inzicht in gezondheidseffecten. Gezondheidsbeleid lage prioriteit. Geen samenhang en samenwerking. Geen regie.

7 Analyse extern Netwerk in kaart gebracht. Gebrek aan samenhang en samenwerking. Efficiency en effectiviteit kan beter. Organisaties (bv. GGD) niet gewend aan opdrachtnemersrol.

8 De voorbereiding Draagvlak versterken. Persoonlijk contact. Vrijheid van handelen. Uren beschikbaar stellen.

9 Startbijeenkomst 1 Doel: bewustwording dat maatregelen op andere beleidsterreinen gevolgen hebben voor de gezondheid van de burger. Doelgroep: directeuren, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers

10 Startbijeenkomst 2 Succesfactoren:  Interactief in een gemoedelijke en vertrouwelijke sfeer  Inzicht in de ernst van de problematiek  Tijd beschikbaar gesteld  Management erkent belang ervan

11 Startbijeenkomst 3 Aandachtspunten na startbijeenkomst Beperkt aantal ambities Tempo hoog houden Betrek externe organisaties erbij Concrete vervolgstappen Handvatten RIVM leren gebruiken Resultaten workshops gebruiken

12 Vervolgstappen lokaal Ambtelijke werkgroep per thema Workshops Themabijeenkomst met raad

13 Succesfactoren Zwijndrecht 1 Drie integraal ontwikkelde projecten met externe partners op basis van collegebesluiten Beleidsadvisering minder verkokerd Zicht op gezondheidseffecten groeit

14 Succesfactoren Zwijndrecht 2 Succes in Zwijndrecht dankzij proactieve ondernemende ambtelijke inzet Cultuur op werkvloer verandert Management erkent het belang Bescheiden budget beschikbaar Inzet van interim als externe deskundige

15 Faalfactoren Zwijndrecht 1 Nog te weinig deskundigheid m.b.t. screening op gezondheidseffecten Integraal denken blijft moeilijk, zowel inhoudelijk als financieel Te weinig zicht op effectiviteit instrumenten

16 Faalfactoren Zwijndrecht 2 Nog niet alle aanpalende beleidsvelden doen mee De waan van de dag Invulling regierol: de juiste vraag op de juiste plek Gebrek aan financiën

17 Regionale aanpak 1 Aanleiding:  Projectencarrousel  Geen regionale samenhang en samenwerking  Regionalisering ambtelijke diensten  Gebrek aan geld en kennis over financiën

18 Regionale aanpak 2 Regionale ambtelijke werkconferentie met als thema: Wat blokkeert ons intern in gedrag? Wat heb je nodig aan competenties?

19 Regionale aanpak 3 Uitkomsten van werkconferentie: Probleem om invulling te geven aan IGB, planmatige en methodische aanpak Gebrek aan passende attitude: proactief, ondernemend, regisserend Gebrek aan wij – denken

20 Regionale aanpak 4 Onduidelijkheid over eigen rol als opdrachtgever. Te groot accent op eigen gemeentelijk belang

21 Ondersteuning door GGD 1 Procesmatige en inhoudelijke ondersteuning geven aan integraal volksgezondheidsbeleid. Toepassen GES Het opstellen regionale uitvoeringsplannen op concrete thema’s Informatiebehoefte harde criteria

22 Ondersteuning door GGD 2 Vergroten van kennis en inzicht m.b.t. IGB Attitudeverandering bij gemeenten,GGD en uitv. organisaties Training op procesmatig gebruik van instrumenten (bv. GES) Coaching op attitudeverandering


Download ppt "Instrument of houding? Implementatie van regionaal en lokaal integraal volksgezondheidsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google