De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs: Een nieuwe werkelijkheid? STRATEGISCHE SESSIES (V)SO STRATEGISCHE SESSIES (V)SO Regio bijeenkomst April 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs: Een nieuwe werkelijkheid? STRATEGISCHE SESSIES (V)SO STRATEGISCHE SESSIES (V)SO Regio bijeenkomst April 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs: Een nieuwe werkelijkheid? STRATEGISCHE SESSIES (V)SO STRATEGISCHE SESSIES (V)SO Regio bijeenkomst April 2014

2 Passend Onderwijs| Een nieuwe werkelijkheid?  Scholen en besturen participeren in SWV-en  Landelijke gemiddelden zijn leidend voor financiering (verevening)  Kosten (en opbrengsten) SWV-en mede afhankelijk van verwijzing naar het (V)SO  (Veronderstelde) opnamecapaciteit (basisondersteuning) regulier onderwijs (waaronder SBO, PROO, LWOO) mede bepalend voor verwijzing naar (V)SO  Mogelijkheden voor en wensen naar een meer flexibele inzet van kwaliteiten van het (V)SO

3 Trends| Ook een nieuwe werkelijkheid?  Toenemende aandacht voor onderwijs opbrengsten in het (V)SO  Toezicht met meer focus op didactiek  Participatiesamenleving en eigen kracht  Meer preventief, minder curatief

4 Regionale verschillen| Doen er toe  Verevening  Krimp  Visie / ondersteuningsplan SWV  Kenmerken leerlingenpopulatie  Etc.

5 Strategische verkenning| Uitgangssituatie(s) Krimp Negatieve verevening Hoge ambities binnen het SWV voor wat betreft het niveau van basisondersteuning We krijgen minder leerlingen Verschijnselen (krimp, verevening, basisondersteuning) heffen elkaar op of komen niet voor. We houden ongeveer evenveel leerlingen Lage (realistische?) ambities binnen het SWV voor wat betreft het niveau van basisondersteuning Positieve verevening Groei van de basisgeneratie(s), er komen meer leerlingen in de schoolgaande leeftijd. We krijgen meer leerlingen

6 Strategische verkenning| Keuzes van SWV-en Het SWV maakt (graag) gebruik van de kennis en expertise van het (V)SO Er zijn afspraken met het SWV over de inzet van mensen en middelen uit het (V)SO t.b.v. leerlingen in het regulier onderwijs. Deze afspraken hebben een langdurig karakter en maken dat wij onze kennis en expertise makkelijk kunnen delen. Enkele besturen of scholen maken graag gebruik van de kennis en expertise van het (V)SO Er zijn afspraken met enkele besturen of scholen, die gebruik willen maken van onze mensen en middelen t.b.v. leerlingen op hun school of hun scholen. Deze afspraken hebben een langdurig karakter en zijn gericht op versterking van het regulier onderwijs. Er wordt geen gebruik gemaakt van de kennis en expertise van het (V)SO Er zijn geen afspraken over de inzet van onze kennis en expertise in het regulier onderwijs. Onze opdracht beperkt zich tot het verzorgen van goed (voortgezet) speciaal onderwijs van leerlingen met een TLV voor het (V)SO.

7 We krijgen minder leerlingen We houden ongeveer even veel leerlingen We krijgen meer leerlingen Strategische verkenning| Waar staan we? Het SWV maakt (graag) gebruik van de kennis en expertise van het (V)SO - Het verwachte aantal leerlingen neemt af - Er wordt een groot beroep gedaan op onze kennis en expertise - Het aantal leerlingen blijft gelijk - Er wordt een groot beroep gedaan op onze kennis en expertise - Het verwachte aantal leerlingen neemt toe - Er wordt een groot beroep gedaan op onze kennis en expertise Enkele besturen of scholen maken graag gebruik van de kennis en expertise van het (V)SO - Het verwachte aantal leerlingen neemt af -Er wordt door sommige besturen gebruik gemaakt van onze middelen en mensen. - Het aantal leerlingen blijft gelijk - Er wordt door sommige besturen gebruik gemaakt van onze middelen en mensen. - Het verwachte aantal leerlingen neemt toe. Er wordt door sommige besturen gebruik gemaakt van onze middelen en mensen. Er wordt geen gebruik gemaakt van de kennis en expertise van het (V)SO - Het verwachte aantal leerlingen neemt af - We delen geen kennis en expertise op basis van afspraken - Het aantal leerlingen blijft gelijk - We delen geen kennis en expertise op basis van afspraken - Het verwachte aantal leerlingen neemt toe - We delen geen kennis en expertise op basis van afspraken

8 We krijgen minder leerlingen We houden ongeveer even veel leerlingen We krijgen meer leerlingen Strategische verkenning| Wat gaan we doen? Het SWV maakt (graag) gebruik van de kennis en expertise van het (V)SO Enkele besturen of scholen maken graag gebruik van de kennis en expertise van het (V)SO Er wordt geen gebruik gemaakt van de kennis en expertise van het (V)SO

9 Strategische verkenning| Wat is onze uitdaging?  Hoe ga je kwaliteit leveren?  Hoe kun je elkaar daarbij helpen?

10 Strategische verkenning| Wat is onze uitdaging?  Wat ga je vanaf morgen doen?  Wie helpt je daarbij?  Wie help jij?


Download ppt "Passend Onderwijs: Een nieuwe werkelijkheid? STRATEGISCHE SESSIES (V)SO STRATEGISCHE SESSIES (V)SO Regio bijeenkomst April 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google