De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2e ijkpunt najaar 2010 8 maandsrapportage, begroting en septembercirculaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2e ijkpunt najaar 2010 8 maandsrapportage, begroting en septembercirculaire."— Transcript van de presentatie:

1 2e ijkpunt najaar 2010 8 maandsrapportage, begroting en septembercirculaire

2 Ontwikkelingen voor 2010 en 2011 Economische situatie Ombuigingen voorjaarsnota Alles is aan het veranderen: Algemeen Regelgeving Budgetten (planning) Projecten Organisatie Digitalisering # cliënten Type problemen Taken Arbeidsmarkt Mensen

3 Kortingen doeluitkeringen door rijk Korting WMO 2010: opvangen binnen budget Aantallen cliënten WWB kanteling: oriëntatie op werkgevers Bezoekersaantallen Cluster sociaal – ontwikkelingen 2010 (1)

4 Cluster sociaal – ontwikkelingen 2010 (2)

5 Cluster sociaal – ontwikkelingen 2010 (3)

6 Cluster sociaal – ontwikkelingen 2010 (4)

7 Clustur sociaal – ontwikkelingen 2010 (5)

8 Cluster sociaal – ontwikkelingen 2011 Ombuigingen uit voorjaarnota realiseren Participatienota Inburgering Doorontwikkeling van het onderwijsachterstandenbeleid Onderwijshuisvesting

9 welke risico's zijn er voor de komende jaren te onderkennen? en welke maatregelen zijn daarvoor genomen? Stapeling bezuinigingen bij zwakke groep Participatienota en economische situatie Talentontwikkeling + lid worden van een vereniging via de brede school Risico’s cluster sociaal

10 Planning en productie van de projecten Woningbouwvoorraad Veel heronderhandelingen bij projecten Gemeentelijke Rioleringsplan Cluster stad – ontwikkelingen 2010 (1)

11 Cluster stad – ontwikkelingen 2010 (2)

12 Cluster Stad – ontwikkelingen 2010 (3) projecten GRP

13 Terugloop in bouwvolume Realiseren extra parkeerplaatsen + aanpassing vergunningensysteem Duurzaamheidscore Ombuigingen NME voorgezet onderwijs Cluster stad – ontwikkelingen 2011

14 welke risico's zijn er voor de komende jaren te onderkennen? en welke maatregelen zijn daarvoor genomen? Grondexploitaties Onderhoud openbare ruimte Eind 2012 programma zakkende bodem afgerond Dalende parkeeropbrengsten Risico’s cluster stad

15 Ontwikkeling van de regio (Zuidplas) Convenant samenwerking & ARHI procedure Veiligheid Legesinkomsten Financieringsfunctie Cluster bestuur – ontwikkelingen 2010 (1) (dienstverlening, veiligheid en bedrijfsvoering)

16 Cluster bestuur – ontwikkelingen 2010 (2)

17 Cluster bestuur – ontwikkelingen 2010 (3)

18 Veiligheid: inzetten op overlast en criminaliteit Cameratoezicht inzet Boa’s stadstoezicht in Waddinxveen Waddinxveen (ARHI procedure) Actieplan Stadsmarketing “5 beloften aan de burger” Project redesign Cluster bestuur – ontwikkelingen 2011

19 welke risico's zijn er voor de komende jaren te onderkennen? en welke maatregelen zijn daarvoor genomen? Onzekere ontwikkeling veiligheidsbeleving Teruglopende legesinkomsten Ontwikkeling van de zuidplaspolder loopt vertraging op Ambtelijke inzet ombuigingen Risico’s cluster bestuur

20 Samenvatting mutaties 2e ijkpunt 2010

21 Meerjarenperspectief 2010-2014


Download ppt "2e ijkpunt najaar 2010 8 maandsrapportage, begroting en septembercirculaire."

Verwante presentaties


Ads door Google