De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie - Awbz-begeleiding. Hoe is het nu? De Kanteling; de vraag achter de vraag Eigen verantwoordelijkheid ook in financiële zin Sociale netwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie - Awbz-begeleiding. Hoe is het nu? De Kanteling; de vraag achter de vraag Eigen verantwoordelijkheid ook in financiële zin Sociale netwerk."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie - Awbz-begeleiding

2 Hoe is het nu? De Kanteling; de vraag achter de vraag Eigen verantwoordelijkheid ook in financiële zin Sociale netwerk betrekken

3 Waarom veranderen? Zelfredzaamheid en participatie dichtbij de burger organiseren Financiële houdbaarheid Het vergroten van de betrokkenheid in de samenleving

4 Nieuwe wetten Verantwoordelijkheid Rijk: Wet langdurige zorg Verantwoordelijkheid zorgkantoren: Zorgverzekeringswet Verantwoordelijkheid Gemeenten: Wmo 2015

5 Wat komt er naar de gemeente Extramurale begeleiding incl. vervoer (korting 25%) Onafhankelijke cliëntondersteuning bieden Wijkverpleegkundige Sociaal team Huishoudelijke hulp (korting 40%) Beschermd wonen (via centrumgemeente Zwolle) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg; 1457 personen) en Compensatie eigen risico (CER; 1552 personen) Mantelzorgcompliment

6 Welke doelgroep? Lichamelijke beperking Verstandelijke beperking Zintuiglijke beperking Psychosociale problematiek Binnen de doelgroep grote verscheidenheid aan beperkingen

7 Aantallen Vormen van ondersteuningAantallen zorgkantoor 2013 Groepsbegeleiding PGB41 incl. vervoer 9 zonder vervoer Begeleiding individueel PGB56 Kortdurend verblijf PGB26 Groepsbegeleiding ZIN58 incl. vervoer 6 zonder vervoer Begeleiding individueel ZIN68 Kortdurend verblijf ZIN3

8 Financiën Decentralisatiebudget: € 2.494.419,- (incl. bezuiniging) Budget Individuele voorzieningen € 780.351,-

9 Hoe pakken we het aan? Regionaal denktank en mogelijk samenwerken Overgangsregeling; in gesprek met de cliënt Algemene voorzieningen en maatwerkvoorziening In gesprek met de zorgaanbieders Beleidsnota en Wmo-verordening laten vaststellen

10 Risico’s Kwetsbare groep met diversiteit aan (complexe) zorgvragen Tijd; Beperkte invoeringstijd tot 1 januari 2015, de wet is nog niet vastgesteld Geld; Veel PGB’s waardoor reductie van 25% in het overgangsjaar moeilijk wordt Communicatie; gegevens ontbreken om in overleg met te cliënt te gaan voor passend aanbod in overgangsjaar

11 Vragen, opmerkingen en suggesties


Download ppt "Decentralisatie - Awbz-begeleiding. Hoe is het nu? De Kanteling; de vraag achter de vraag Eigen verantwoordelijkheid ook in financiële zin Sociale netwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google