De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze “license to operate”. Voor onze medewerkers, aannemers en omgeving hanteren wij strikte veiligheids-, gezondheids- en milieunormen. Het veiligheidsbeleid van Gasunie kenmerkt zich dan ook door een proactieve benadering ter voorkoming van ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties.

3 Algemene regels Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Gasunie. Voor sommige werkzaamheden stelt Gasunie de installatie of het installatiedeel eerst veilig. Altijd geldt dat je de situatie op de locatie waar je gaat werken zo snel mogelijk moet leren kennen; wie/wat bevindt zich waar? Is de installatie in gebruik? Lees je werkvergunning nauwkeurig en overtuig je ervan dat de beheersmaatregelen zoals omschreven in de werkvergunning daadwerkelijk aanwezig of uitgevoerd zijn. Als iets je niet duidelijk is, vraag het de verstrekker van de werkvergunning. Tref dan de voorzorgsmaatregelen die horen bij het werk dat je gaat uitvoeren. Blijf altijd alert tijdens het werk. Bij twijfel: altijd vragen of leg desnoods het werk stil.

4 Systemen onder hoge druk Gas wordt onder hoge druk door de producenten en handelaren (shippers) in onze leidingen gebracht. De druk in ons Hogedrukgasnet (HTL) bedraagt 66 tot 80 bar(e) en in een enkel geval ook meer dan 100 bar(e). Om het transport over grote afstanden mogelijk te maken, wordt met behulp van compressorstations het gas weer op de gewenste druk gehouden. Op de Meet- en Regelstations (M&R- stations) wordt de druk gereduceerd van ca 66 bar(e) naar 40 bar(e). Tevens wordt hier het stofje aan het aardgas toegevoegd dat gas zijn specifieke geur geeft. De leidingen met het aardgas onder een druk van 40 bar noemen we de Regionale Transport Leidingen (RTL). Op de afleverstations, ofwel de Gasontvangstations (GOS), wordt de gasdruk verder gereduceerd naar een druk die de aangeslotene wenst. Dit kan variëren van ca 20 bar tot 3 bar. In alle leidingen en systemen op locaties en installaties kan gas of een ander medium, zoals stikstof, onder hoge druk voorkomen.

5 Wat te doen tijdens werkzaamheden (beheersmaatregelen) Verzeker je ervan dat bij het openen van installatie-delen, leidingen, een vat of tank waar je aan gaat werken, vrij is van vloeistof, gas en/of druk Controleer deze slangen, bevestigingen, koppelingen en beveiligingsvoorzieningen voor gebruik (bijvoorbeeld veiligheidslijnen, de zogenaamde Whip checks of kabels) Gebruik hydraulisch/pneumatisch gereedschap op de voorgeschreven wijze Rol slangen die je niet gebruikt op en berg ze direct op Kijk of de werkvergunning volledig is ingevuld Kijk in de werkvergunning welke maatregelen moeten worden getroffen Kijk in de werkvergunning welk gereedschap gebruikt moet en mag worden Meld lekkages direct aan de locatieverantwoordelijke of je contactpersoon/vergunningverstrekker. Raak het lek of het gelekte product nooit aan en neem zelf geen actie.

6 Oorzaken van ongevallen en incidenten met hoge druk Onvoldoende kennis van systeem Niet specifiek vrijgeven van het werk Niet duidelijk aanwijzen van de betreffende leiding Niet vrij geschakeld systeem Niet vergrendelen van de afsluiters Aannames dat het wel bekend is Handelen op routine (“we doen het altijd zo”) Geen goede of incomplete werkomschrijving op de werkvergunning Onduidelijke instructie Wat zijn de gevaren bij lekkages? Alle gassen/vloeistoffen Persoonlijk letsel Schade aan materialen en het milieu Giftige gassen/vloeistoffen Persoonlijk letsel bij inademing of contact Schade aan het milieu

7 Brandbare gassen/vloeistoffen Explosiegevaar bij gas-/luchtmengsel dat ontstoken kan worden door b.v. open vuur, statische elektriciteit of een andere ontstekingsbron Ernstig persoonlijk letsel bij inademing of contact Ernstige schade aan het milieu Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Maak altijd gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik ze op de voorgeschreven wijze en houd ze in goede staat. Zo bescherm je jezelf: voorgeschreven antistatische- en vlamvertragende kleding veiligheidsschoenen helm veiligheidsbril persoonlijke gasdetectie handschoenen Voor werkzaamheden met een specifiek risico kunnen extra beschermingsmiddelen worden voorgeschreven. Deze maken dan deel uit van de werkvergunning.


Download ppt "Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze."

Verwante presentaties


Ads door Google