De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis “Beschermwaardige bomen en herziening kapverordening”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis “Beschermwaardige bomen en herziening kapverordening”"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis “Beschermwaardige bomen en herziening kapverordening”

2 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Aanleiding  Deregulering  Beschermen van waardevolle bomen  Aanpassing APV

3 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Criteria score bomen  Boomsoort  Stamdiameter  Levensverwachting  Ruimtelijke betekenis  Cultuurhistorische betekenis

4 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis

5 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Bomen komen in aanmerking wanneer ze mini- maal 65 punten scoren (max. 100 pt.) Daarnaast worden monumentale bomen altijd op de beschermwaardige bomenlijst geplaatst.

6 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis “Beschermwaardige bomen” Totaal: 322 bomen grondgebied gemeente Sint Anthonis 2 categorieën -Beschermwaardige bomen -Monumentale bomen Eigendom -Gemeentelijk 227 stuks - Particulier 94 stuks

7 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Regelgeving Binnen de bebouwde kom:  Voor “beschermwaardige bomen” geldt een kapverbod. (omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien sprake is van een onaanvaardbaar veiligheidsrisico)  Alle (particuliere) bomen kunnen zonder omgevingsvergunning worden gekapt.  Voor het kappen van gemeentelijke bomen is wel een omgevingsvergunning nodig (openbaar belang)

8 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Regelgeving Buiten de bebouwde kom:  Voor “beschermwaardige bomen” geldt een kapverbod. (omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien sprake is van een onaanvaadbaar veiligheidsrisico)  Alle bomen zijn omgevingsvergunningplichtig (maatwerk)  Uitzondering geldt voor houtopstand in tuinen of erven behorende bij woningen die zich bevindt op een afstand van max.50 mtr. gemeten vanaf één of meer gebouwen.

9 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Regelgeving Buiten de bebouwde kom: Veelal is het kappen van houtopstand hier maatwerk. Denk aan Boswet en Flora en Faunawet. Gemeente kan hierin adviseren Genoeg mogelijkheden om bomen in buitengebied te beschermen op grond van de APV.

10 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Aanvullende regelgeving In art. 4:11 lid 3 “kapvergunning” van de APV is geregeld dat de omgevingsvergunning kan worden geweigerd op grond van:  de natuurwaarde van de houtopstand  de landschappelijke waarde van de houtopstand  de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon  de beeldbepalende waarde van de houtopstand  de cultuurhistorische waarde van de houtopstand  de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand  andere redenen van milieubeheer.

11 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Na instemming gemeenteraad zullen eigenaren van een beschermwaardige boom worden benaderd waarbij de mogelijk- heid voor bezwaar en beroep bestaat.

12 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Financiële aspecten (jaarlijks)  In de oude (bestaande) situatie jaarlijks ca. 80 kapvergunningen (nu omgevingsvergunning) te verlenen.  In de nieuwe situatie zullen nog ca. 20 omgevingsvergunningen worden verleend  Ambtelijke besparing ca.120 uur a € 40,=/uur is € 4.800,=  Minder leges bedrag van € 900,=  Totale structurele besparing is € 3.900, =

13 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis AFBEELINGEN BESCHERMWAARDIGE – EN MONUMENTALE BOMEN

14 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 9 2 st. Aesculus carnea (rode paardekastanje) Standplaats: Lepelstraat bij kerk in Wanroij

15 informatiebijeenkomst mei 2010 SB/ R. Schleedoorn Registratienummer 15 1 st. Fagus sylvatica “Atropunicea” (Bruine beuk) Standplaats: Kerkplein in Wanroij Monumentale boom Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis

16 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 18 1 st. Fagus sylvatica “Atropunicea” (Bruine beuk) Standplaats: Millseweg 2 Wanroij

17 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 20 4 st. Sequoiadendron giganteum (Mammoetboom) Standplaats: Hank 21in Wanroij

18 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 22 1 st. Platanus acerifolia (Gewone plataan) Standplaats: Molenstraat 20 Wanroij

19 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 25 7 st. Tilia europaea (Hollandse of gewone linde) Standplaats: Lindenplein/Lindenlaan in Wanroij

20 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 28 1 st. Salix alba “Tristis” (Treurwilg) Standplaats: Dorpsstraat 17 in Ledeacker

21 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 34 1 st. Fagus sylvatica “Atropunicea (Bruine beuk ) Standplaats: Schoolstraat 5 Westerbeek

22 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 35 71 st. Tilia europaea (Hollandse of Gewone linde) Standplaats: Park bij Kloosterstraat en P. Eymardstraat in Stevensbeek

23 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 37 12 st. Tilia europaea (Gewone- of Hollandse linde) Standplaats: Kloosterstraat 2 in Stevensbeek

24 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 42 1 st. Fagus sylvatica “Atropunicea” Standplaats: Kloosterstraat 1 in Stevensbeek

25 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 49 8 st. Quercus robur (Zomereik) Standplaats: Dokter Verbeecklaan Sint Anthonis

26 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 58 4 st. Platanus acerifolia (Gewone plataan) Standplaats: Lepelstraat 7 Sint Anthonis

27 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 70 1 st. Tilia europaea (Hollandse linde of Gewone linde) Standplaats: Loonseweg 27 Westerbeek

28 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Registratienummer 63 78 st. Tilia europaea (Gewone of Hollandse linde) Standplaats: De Brink te Sint Anthonis

29 Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis Dank voor uw aandacht. Vragen ? Opmerkingen?


Download ppt "Informatiebijeenkomst raad 22 nov. 2010 SB/ R. Schleedoorn Beschermwaardige bomen gemeente Sint Anthonis “Beschermwaardige bomen en herziening kapverordening”"

Verwante presentaties


Ads door Google