De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOCUS OP LOP-WERKING Regio Mechelen SO Lamot - 15 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOCUS OP LOP-WERKING Regio Mechelen SO Lamot - 15 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 FOCUS OP LOP-WERKING Regio Mechelen SO Lamot - 15 mei 2009

2 Focus op LOP-werking - 15 mei Risicojongeren op vroegtijdige schooluitval Korte situering LOP SO Regio Mechelen Stad Mechelen

3 Focus op LOP-werking - 15 mei Risicojongeren op vroegtijdige schooluitval LOP SO Regio Mechelen Inschrijvingsrecht Opvolging definitief uitgesloten jongeren School- en studiekeuze Taalachterstand en ouderbetrokkenheid

4 Focus op LOP-werking - 15 mei LOP SO Regio Mechelen Korte voorstelling : algemeen Mechelen inw. / 7,2% vr ( 8,3% in 2009 / > 50% Marok.) Nieuwkomers (15% van tot n vr => 60% volgmigrant) 20% => Muizen, Hombeek, Leest, Heffen, Walem Allochtone bevolking: 1/3 vs ¼ <= 18 jaar en sterke concentratie binnenstad Etn. Herkomst OA LOP baO (2004): Mech 33% vs <=4% rand  Oude stad 39% vs Muizen (11%) en rest >= 5%)  Binnen oude stad: binnen de ring 48% % Geboorten in KA gezinnen: 14% % Leefloners: 9% St-K.-W /1,8% vr (17% nieuwk) /% geb KAgez 4%/ leefl. 1% Haacht / 1,4% vr (2% nieuwk) / % geb KAgez 2% / leefl 1% Keerberg / 6,9% vr (6% nieuwk)/ % geb KAgez 2%/ leefl 1%

5 Focus op LOP-werking - 15 mei LOP SO Regio Mechelen Korte voorstelling: onderwijs (0708) 33 scholen leerlingen S-K-W: 5 scholen 14%(3% b-stroom) Keerbergen4 scholen13%(17% b-stroom) Haacht4 scholen17%(13% b-stroom) Mechelen20 scholen55%(27% b-stroom) Verdeling over de onderwijsvormen ANK62 lln 1/2A4 313 lln 1 B/BVL704 lln ASO5 070 lln TSO3 673 lln KSO123 lln BSO2 133 lln Modulair241 lln DBSO276 lln BuSO440 lln

6 Focus op LOP-werking - 15 mei LOP SO Regio Mechelen Risicojongeren op vroegtijdige schooluitval Cijfers Steunpunt Studie- en schoolloopbanen (1999) 12,3% ongekwalificeerd (geen dipl SO of geslaagd in 6 e ljr SO /DBSO-Syntra) (2006) 14,5% => vooral bij jongens bijna 1 op 5 Verklaringen? – ook gelezen?  Deeltijds nooit uitgegroeid tot volwaardig alternatief? (middenstandsopl <)  Helft van verschillen in wat lln bereiken, te herleiden tot verschillen bij de start van het SO  SO als sorteermachine en overgangen tss OV als negatief te beschouwen (rol van een positieve studiekeuze?)  Toename allochtonen ? (geen harde bewijzen)  Weinig manvriendelijk onderwijs

7 Focus op LOP-werking - 15 mei LOP SO Regio Mechelen Risicojongeren op vroegtijdige schooluitval Schoolvertraging 1 e leerjaar SO (jongens) LOP20%(21%) Mechelen27%(31%) Haacht10%(11%) Keerbergen15%(18%) SKW7%(7%) GOK-indicatoren (2008) => 35% indicator / 33% GOK Studietoelagen (20%), TB (0%); gezinstaal (9%), laag opl. (22%), TL (0%) SKW (19%/18%) => 11%, 0%, 2%, 9%, 0% Keerbergen (28%/25%)=> 13%, 0%, 3%, 15%, 0% Haacht (21%/19%)=> 11%, 0%, 2%, 9%, 0% Mechelen (47%/44%)=> 28%, 0%, 15%, 31%, 0%  Grote schoolverschillen (18% - 84% indicator / 16%-83%) Definitieve uitsluitingen

8 Focus op LOP-werking - 15 mei LOP SO Regio Mechelen Risicojongeren op vroegtijdige schooluitval Definitieve uitsluitingen (groei-index) Schooljaar (ook einde schooljaar!) Schooljaar Schooljaar Schooljaar  93% door een Mechelse school  1,2% v/d lln die schoollopen in het LOP  72% toegeleid naar een nieuwe school

9 Focus op LOP-werking - 15 mei LOP SO Regio Mechelen Inschrijvingsrecht Officiële weigeringen Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar (2 dossiers draagkracht elders uitgesl) Schooljaar (1 dossier draagkracht elders uitgesl) Evaluatie Beperkt aantal scholen tijdens inschrijvingsperioden/start schooljaar (0708) 8-tal scholen meldden 128 weigeringen (waarvan 80% door 2 scholen) Tijdens schooljaar aangroei tot 14 scholen => capaciteit /draagkracht? Decretale criteria (GOK, elders def. uitgesl, problematisch afwezigheden): werkt niet <> schoolfiche – draagkracht via kwantitatieve /kwalitatieve criteria Vrint – mogelijkheid volmelding met max. capaciteit op niveau van adm. groep  CLB sterk vragende partij ter ondersteuning van hun toeleidingsopdracht  Scholenveld: geen gemeenschappelijke inschrijvingsperioden maar tijdig inschrijven & transparantie

10 Focus op LOP-werking - 15 mei LOP SO Regio Mechelen Opvolgen definitieve uitsluitingen via de BC Officiële weigeringen bij aanvang schooljaar gering Opvolging / monitoring problematische leerlingen niet de ‘echte’ opdracht van deze cel? Focus: Jongeren definitief uitgesloten tijdens / op het einde van het schooljaar  >>> carousseljongeren: draaiboek voor opvang tijdelijk niet-schoolbare jongeren Niet-ingeschreven leerplichtige jongeren (i.s.m. de gemeenten) Spijbelende jongeren zonder school (i.s.m. de jeugdbrigade politie) Uitbreidingen Samenwerkingsafspraken met gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdzorg rond ‘warme overdracht’ Samenwerking met Meldpunt Discriminatie Mechelen bij klachtenbehandeling rond discriminatie in het onderwijs

11 Focus op LOP-werking - 15 mei LOP SO Regio Mechelen School- en studiekeuze (begeleiding) optimaliseren (0607) Clausulerings- en attesteringsbeleid Nood aan duidelijke school- en studieprofielen Studieaanbod verruimen: harde nijverheid Herwaarderen TSOBSO (perceptie, stages, doorstromen AM => Resoc) Financiële drempels (reële drempels, perceptie, zelfevaluatie, schooltoelagen, onbetaalde schoolrekeningen) Samenwerking met LO Taalachterstand en ouderbetrokkenheid Belang van een opvangbeleid voor neveninstromers Belang van peereducation bij keuzebegeleiding Duidelijke taakafspraken tussen scholen en CLB Alternatieve trajecten voor drop-outs (PrOS)

12 Focus op LOP-werking - 15 mei LOP SO Regio Mechelen Taalachterstand en ouderbetrokkenheid Taal Ouders in (inter)actie (i.s.m. CTO, HvN & basiseducatie) NT2-lessen voor jarigen door CVO Visieontwikkeling (wat wel/ niet – leerdoelen – evaluatie) + 16-jarigen? Frans / Engels Zomerklassen AN voor jarigen Taalstimulering >>> NT2 / Nederlands als instructietaal Aanbod schoolvakanties tijdens schooljaar? Ouderbetrokkenheid EHBH >>> empowerment ouders Vormingsessies met ouders & leerkrachten rond hoe omgaan met tieners en wat als het moeilijker wordt


Download ppt "FOCUS OP LOP-WERKING Regio Mechelen SO Lamot - 15 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google