De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kaderstellende discussie Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Commissie EMG,19 maart 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kaderstellende discussie Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Commissie EMG,19 maart 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Kaderstellende discussie Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Commissie EMG,19 maart 2004

2 PVVP-proces Visie Mobiliteit (oktober 2003) Inhoudelijke accenten (vandaag) Sturingsfilosofie (juni 2004) Ontwerp PVVP (september 2004) Inspraak (okt – nov 2004) Definitief concept (februari 2005) Vaststelling (april 2005)

3 Evaluatie PVVP ‘98

4

5

6 Problematiek 2020 Economisch Bereikbaarheid economische centra –Groei mobiliteit 40% –Groei vertragingen 100% Betrouwbaarheid Congestie in en om de steden Afname fiets en OV

7 Problematiek (2) Sociaal- cultureel Toename onveiligheid Verplaatsingsvrijheid (barrières) OV in landelijk gebied Voorzieningenniveau platteland Leefbaarheid

8 Problematiek (3) Ecologisch CO 2 Lucht en geluid Doorsnijding landschap

9 Dilemma 1 Economie of duurzaamheid Nota Mobiliteit: ‘Economie bepalend’ Bestuursakkoord: ‘Balans economische – ecologische – sociale pijler’ Consequenties van keuze?

10 Dilemma 2 Schaalniveau Focus op (inter)nationaal: profileren van Noord-Brabant of regionaal: eigen problemen oplossen

11 Dilemma 3 ‘Mobiliteit mag’ Niet sturen maar faciliteren (betekent in de praktijk: ruim baan voor de auto) of Gericht stimuleren van vervoerswijze die voor de situatie het meest geëigend is (en waar nodig autogebruik ontmoedigen)

12 Dilemma 4 Van-deur-tot-deur Vertragingen oplossen, of voorspelbare aankomsttijden? Sturen op beleving of op reistijd?

13 Dilemma 5 Openbaar vervoer Prioriteit stedelijk gebied Binnen de stad: de fiets is logischer! Landelijk gebied: accepteren dat het minder wordt? Wat is minimaal nodig?

14 Dilemma 6 Verkeersveiligheid Groeiende mobiliteit: veiligheid onder druk (risico/km x vervoersprestatie)

15 Dilemma 7 Provinciale wegen Houden of bouwen?

16 Dilemma 8 Goederenvervoer Goederenvervoer of persoenenvervoer: Goederen: achterlandverbindingen Personen: korte afstanden grootste kansen

17 Dilemma 9 (Regionale) samenwerking Bepalen & uitvoeren wettelijke taken of Regisseren, organiseren, stimuleren, lobbyen, onderhandelen (incl. voor wat hoort wat)

18 PVVP-proces Visie Mobiliteit (oktober 2003) Inhoudelijke accenten (vandaag) Sturingsfilosofie (juni 2004) Ontwerp PVVP (september 2004) Inspraak (okt – nov 2004) Definitief concept (februari 2005) Vaststelling (april 2005)

19 Vervolg In juni in Cie EMG: Sturingsfilosofie Prioriteringsmethodiek Financieel kader Verdeling van middelen Daarna: ontwerp-PVVP, inspraak, enz.


Download ppt "Kaderstellende discussie Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Commissie EMG,19 maart 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google