De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afstudeerkring Effectief afstuderen Tom Zwolman Matthijs Hammer Patrick Witteveen Dominic Stremmelaar Tom Tijink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afstudeerkring Effectief afstuderen Tom Zwolman Matthijs Hammer Patrick Witteveen Dominic Stremmelaar Tom Tijink."— Transcript van de presentatie:

1 Afstudeerkring Effectief afstuderen Tom Zwolman Matthijs Hammer Patrick Witteveen Dominic Stremmelaar Tom Tijink

2 Programma Voorstelronde De afstudeerkring – Wat is het en waarom van belang? – Hoe ziet de invulling eruit? Inhoudelijk onderwerp: Probleemstelling Visualisering van het vraagstuk Best Practices

3 Voorstelronde

4 De afstudeerkring: Wat is het en waarom van belang? Effectief afstuderen, first time right uitvoeren: “Binnen 1 semester een kwalitatief goed (praktijk)onderzoek uitvoeren en rapporteren naar tevredenheid van student, bedrijfsbegeleider en Saxionbegeleider ”.

5 De afstudeerkring: Hoe ziet de invulling eruit? De ‘setting’ – Max. 21 studenten – Iedere student heeft 1 begeleider – Per begeleider max. 7 studenten (‘collega’s’) – Tijd, plaats en ‘kadans’ Communicatie – Blackboard: inhoudelijke stukken De bijeenkomsten – Voorbereiden Vrijdags om 12:00uur staat uitwerking op Blackboard -Deel I : Waar staan we in het proces? (hele groep) -Deel II: ingeleverde werk bespreken (in drie groepen) -Deel III: Onderwerp volgende bijeenkomst toelichten en Best Practices delen (hele groep)

6 Deel I: Waar staan we in het proces?

7

8

9 Deel II: (Ingeleverde) werk bespreken Vraagstuk onderling bespreken door middel van visualisatie.

10 Deel III: Onderwerp volgende bijeenkomst Document: “Toelichting op het maken van een onderzoeksplan.pdf” Het onderzoeksplan bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Document Onderzoeksplan (rapportage) 2. Probleemstelling 3. Inhoudelijke oriëntatie 4. Doelstelling 5. Onderzoeksvraag en deelvragen 6. Onderzoeksontwerp Volgende keer: De probleemstelling & inhoudelijke oriëntatie Inleveren: Donderdag vóór12:00uur op Blackboard

11 Rapportage Toelichting en best practices: -11 pagina’s is dus teveel -Begin met de inhoudsopgave -Het is een onderzoeksplan: je kunt dus afwijken, maar…communiceer! -Inhoudelijke oriëntatie: -begint (al) bij de probleemstelling -Verwijs vanaf dag 1 volgens APA (beknopte handleiding bijvoorbeeld op http://itswww.uvt.nl/lis/es/apa/apa-handleiding.pdf en https://www.utwente.nl/psy/afstudeerweb/Formulieren/050426%20samenvat ting%20APA/ )  voorbeeld volgende slide http://itswww.uvt.nl/lis/es/apa/apa-handleiding.pdf https://www.utwente.nl/psy/afstudeerweb/Formulieren/050426%20samenvat ting%20APA/

12 Zo eenvoudig is het…

13 Probleemstelling (1/2) Toelichting en best practices: Bronvermelding ‘Trechter’ Gesprekken Interview, meerdere bronnen (mensen en data) Indicatie in getallen mogelijk? Externe ontwikkeling (mede) aanleiding voor het interne vraagstuk? Aanleiding te visualiseren? (trend, tabel)

14 Probleemstelling (2/2) Toelichting en best practices: Stel de vraag: “Wat zijn de consequenties als het vraagstuk net wordt opgepakt?”. Indicatie in getallen mogelijk? Afbakening: wat wordt opgeleverd? En waar levert dit een bijdrage aan?  in de doelstellingen komen we hierop terug

15 Inhoudelijke oriëntatie (1/2) Toelichting en best practices: Het wiel niet opnieuw uitvinden, kennisopbouw en praktische handvaten vinden. Vergelijkbaar onderzoek  theorie/model/methode  techniek “Er is geen vergelijkbaar onderzoek, want situatie is uniek”  kijk een niveau hoger. Inhoudelijke oriëntatie is geen apart hoofdstuk te zijn.

16 Inhoudelijke oriëntatie (2/2) Toelichting en best practices: Zoekstrategie ≠ literatuurlijst Definities: maak zelf een keuze en hou hier consequent aan vast “Labellen” van het vraagstuk  Kijk nog eens terug in het curriculum


Download ppt "Afstudeerkring Effectief afstuderen Tom Zwolman Matthijs Hammer Patrick Witteveen Dominic Stremmelaar Tom Tijink."

Verwante presentaties


Ads door Google