De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De grote lijn m.b.t. Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De grote lijn m.b.t. Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 1."— Transcript van de presentatie:

1 De grote lijn m.b.t. Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 1

2 Leerdoel module Je weet wat je waarom en hoe wel en niet met jongeren en hun omgeving moet aanvangen om ze binnen het kader van het strafrecht niet opnieuw met het strafrecht in aanraking te laten komen Aan het eind van de les vraag ik je wat je hebt geleerd….dus…

3 Agenda vandaag 1.Introductie kern van deze module over? de What Works beginselen en hun toepassing in de jeugdzorgketen ihkv het IVRK. 2. Wie is wie en wat neem je al mee aan kennis en ervaring? 3. Hoe gaan we dat verder doen, reader, toets en alle praktische vragen (ook over de rest van de minor).

4 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) Vier basisbeginselen: 1.het belang van het kind (art. 3) 2.het non-discriminatiebeginsel (art. 2) 3.het recht op leven, overleven en ontwikkeling van het kind (art. 6) 4.het recht van het kind op participatie (art. 12) Kennen: http://www.ivrk.nl/http://www.ivrk.nl/

5 Eerste dilemma: IVRK en de behoefte aan een veilige leefomgeving Eén oplossing is de gedachte dat het plegen van misdrijven ook het belang van jeugdigen niet is. Ook SW-ers (en TP?) dragen bij aan recidive vermindering.

6 Recidive onder jongeren Hoeveel % van de jongeren die vanwege een strafbaar feit een strafrechtelijke sanctie opgelegd hebben gekregen: Valt met ernstige recidive binnen een jaar in herhaling? Binnen 4 jaar in herhaling? http://www.wodc.nl/onderzoek/cijfers-en- prognoses/Recidive-monitor/Repris/index.aspx

7 Recidive onder jongeren Komt veel voor Meer dan bij volwassenen Is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven Terugdringen recidive is hoofddoel binnen de strafketen

8 Hoe ziet de jeugdstrafrechtketen er uit? http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/do c/criminele_jongeren/Factsheet-LIJ.pdf http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/do c/criminele_jongeren/Factsheet-LIJ.pdf Allemaal werken ze met het LIJ, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over wat werkt: De What Works beginselen geoperationaliseerd in diverse methodes van werken

9 What Works-beginselen 1. Risicobeginsel: wie (interventie afhankelijk van recidiverisico) 2. Behoeftebeginsel: wat (veranderbare factoren) 3. Responsiviteit: hoe (motivatie, leerstijl en (on-)mogelijkheden hiervan te profiteren) 4. Behandelmodaliteit (evidencebased) 5. Programma-intergriteit (getoetste theorie uitgevoerd volgens programma) 6. Professionaliteit (opleiding, training inter- en supervisie) RNR-Model, Risks, Needs Responsivity Assessement

10 Wie is wie ? Wat breng je mee aan stage en of relevante levenservaring?

11 Samenwerking, minor, module reader, toets e.a. praktische zaken Op tijd komen spreekt voor zich, eten en drinken gaat geluidloos als het stil moet zijn, praten en andere dingen doen graag buiten de les. Hadden jullie iets speciaals nodig? Over de minor: Vragen? Reader: vragen? Werken zeer zelfstandig. Vierdejaars minor op niveau 3. De lessen maken dat je de stof begrijpt, de stof moet je zelf leren.

12 Leerdoel module “Je weet wat je waarom en hoe wel en niet met jongeren en hun omgeving moet aanvangen om ze binnen het kader van het strafrecht niet opnieuw met het strafrecht in aanraking te laten komen” Schrijf op wat deze les hieraan heeft bijgedragen voor jou en wat dat betekent voor de volgende les over risicotaxatie bij jongeren (eigen leerdoel). Vertel mij wat je dus nodig hebt in de volgende les.


Download ppt "De grote lijn m.b.t. Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 1."

Verwante presentaties


Ads door Google