De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanleg N197 Westelijke Randweg Beverwijk Jon Bellis april 2009 Bewonersinformatie over het werk aan de Velsertraverse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanleg N197 Westelijke Randweg Beverwijk Jon Bellis april 2009 Bewonersinformatie over het werk aan de Velsertraverse."— Transcript van de presentatie:

1 Aanleg N197 Westelijke Randweg Beverwijk Jon Bellis april 2009 Bewonersinformatie over het werk aan de Velsertraverse

2 Programma 19.00Ontvangst 19.30Presentatie over werkzaamheden Velsertraverse 20.00Vragen, in de zaal 20.30Vragen, toelichting en uitleg in de Foyer 21.30Afronding

3 Doel van de avond Duidelijkheid verschaffen  Waarom, waar en wanneer werkt de provincie aan de Velsertraverse?  Wat betekent dit voor u?  Wat doen we om overlast te voorkomen?  Hoe houden wij u op de hoogte?

4 Tracé Westelijke Randweg Beverwijk De Westelijke Randweg Beverwijk / N197 is een nieuwe weg die vanaf het spoorwegviaduct op de Velsertraverse in de gemeente Velsen om Beverwijk loopt en in het noorden aansluit op de bestaande rotonde in de Rijksstraatweg in de gemeente Heemskerk.

5 Samenwerkende/meefinancierende partijen  Provincie Noord-Holland  Gemeente Beverwijk  Gemeente Velsen  Gemeente Heemskerk  Corus

6 Waarom legt de provincie deze weg aan?  De bebouwde kom van Beverwijk en Velsen-Noord ontlasten van doorgaand verkeer, waardoor in deze gemeenten de leefbaarheid en de verkeersveiligheid wordt vergroot  Ontsluiten van Corus en te ontwikkelen bedrijfsterreinen van Business Park IJmond

7 Wat gaan we doen? Aanleg nieuwe overweg bij de Velsertraverse Vanaf de aansluiting A22 tot Wenckebachstraat twee rijbanen met elk twee rijstroken Aparte rijstroken voor afslaand verkeer Rotondes bij aansluitingen met Zeestraat, Waterweg, Plesmanweg en Rijksstraatweg Voor fietsers aansluiting op het fietspad bij de Beecksanghlaan aan de noordzijde van de weg Aanleg van fietspad tussen Waterweg en Rijksstraatweg Fietsonderdoorgang bij Kleine Houtweg Parallelweg voor het autoverkeer vanaf de Creutzberglaan Flora en Fauna maatregelen

8 Stand van zaken Werkweg naar projectbureau N197 in Beverwijk is aangelegd Voorbereidende werkzaamheden gestart voor de aanleg van wegdeel Plesmanweg – rotonde Alkmaarseweg Momenteel bezig met verleggen van kabels en gas- en waterleidingen langs het gehele tracé Verkeersplan is gereed

9 Werkgebied 1: Velsertraverse

10 Beschrijving werkzaamheden Werkgebied 1 Velsertraverse – Wenckebachstraat Verplaatsen spoorwegovergang Velsertraverse Asfalteren Velsertraverse / Rijk de Waalweg Aanpassen aansluiting Wijkerstraatweg Aanpassen kruising Velserweg Aanpassen aansluiting Wenckebachstraat Opheffen spoorwegovergang Beecksanghlaan Aanpassen fietspaden

11 Planning werkgebied 1 Reguliere werkzaamheden: Uitvoering 1 e fase 5 mei tot 15 augustus Uitvoering 2 e fase 17 augustus tot eind oktober 2009 Weekend 1 augustus 2009 buitendienststelling spoor Corus (aanleg nieuwe spoorwegovergang) Weekeindafsluitingen: Ombouw fasering 15 en/of 22 augustus 2009 (voorlopig) Aanbrengen deklagen 31 oktober 2009 (voorlopig)

12 Hoofdlijnen verkeersplan 2-1 systeem: Op de Velsertraverse zijn 2 rijstroken Beverwijk in en 1 rijstrook Beverwijk uit beschikbaar voor het verkeer  Deze variant scoort het beste op doorstroming  Bereikbaarheid hulpdiensten, brandweer, route gevaarlijke stoffen en Connexxion is geregeld  Velsen, Beverwijk, Corus en de regio blijven bereikbaar

13 Omleidingen

14 Alternatieve autoroutes

15 Hoe gaan we te werk (fase 1)

16 Hoe gaan we te werk (fase 2)

17 Overlast beperken Overlast bij het aanleggen van de weg is onvermijdelijk. Wat doet de provincie om de overlast te beperken? Na overleg met gemeenten en Corus is gekozen voor een verkeerscirculatieplan met de beste doorstroming Uitwerking lokale invulling samen met belanghebbenden Extra businzet Connexxion Inzet Verkeersteam

18 De bereikbaarheid door de hulpdiensten is te allen tijde gegarandeerd. In geval van een calamiteit kunnen de hulpdiensten door het werkvak. Bereikbaarheid hulpdiensten

19 Bereikbaarheid openbaar vervoer Connexxion zet gedurende de gehele periode extra bussen in om aansluitingen te waarborgen. De bushaltes aan de Velsertraverse zullen gedurende de gehele uitvoeringsperiode buiten gebruik zijn. Lijn 77 van Connexxion zorgt voor de verbinding tussen Velsen-Noord en station Beverwijk In de periode 10 juli 2009 t/m 10 augustus 2009 zullen door de werkzaamheden van ProRail aan de Velserspoortunnel geen treinen rijden door de tunnel. Er worden extra bussen ingezet.

20 Monitoring verkeersplan Er is een verkeersteam onder leiding van de provincie Noord-Holland gevormd. In dit team zijn de drie gemeenten en Politie Kennemerland vertegenwoordigd. Taken Verkeersteam: Monitoren van de verkeerssituatie op en in de omgeving van de Velsertraverse Bijsturen van de verkeerssituatie door aanvullende maatregelen

21 Aanvullende maatregelen Bij stremmingen op en rond te Velsertraverse kan h et verkeersteam gebruik maken van de volgende maatregelen: Instellen van alternatieve rijroutes Inzetten van verkeersregelaars Dosering van verkeer m.b.v informatieborden op de rijkswegen Handmatige dosering verkeer met verkeerslichten

22 Weekeindafsluitingen Route Oostzijde (Velsen-Noord) Grote Hout- of Koningsweg – Pontweg – Concordiastraat (nieuw) –Basisweg - Lijndenweg Route Westzijde (Beverwijk) Wijckermolen – Viaductweg - Parallelweg

23 Communicatie met de omgeving De provincie zal de omgeving uitgebreid informeren door middel van: Advertenties/ berichtgeving in huis-aan- huiskranten en het Noord-Hollands Dagblad Bewonersinformatie in gedrukte vorm E-mailservice Informatiebijeenkomsten voor omwonenden en bedrijven

24 Meer informatie? Informatiebronnen: Internet: www.noord-holland.nl/projecten/n197www.noord-holland.nl/projecten/n197 Beantwoording van veelgestelde vragen vindt u op de website Vanaf medio april informatiecentrum bij projectbureau N197 Specifieke vragen? E-mail: N197@noord-holland.nl Telefoon: 0251-278 440, Marije van de Meulen (projectondersteuner)

25 Vragen ?


Download ppt "Aanleg N197 Westelijke Randweg Beverwijk Jon Bellis april 2009 Bewonersinformatie over het werk aan de Velsertraverse."

Verwante presentaties


Ads door Google