De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 nov 2012 De rol van de GGD bij CBRNe Jan Woldman, Joyce Nellissen, Debby Jochems.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 nov 2012 De rol van de GGD bij CBRNe Jan Woldman, Joyce Nellissen, Debby Jochems."— Transcript van de presentatie:

1 1 nov 2012 De rol van de GGD bij CBRNe Jan Woldman, Joyce Nellissen, Debby Jochems

2 1 nov 2012 GGD en CBRNe 2 Medische milieukunde bij de GGD RR De afdeling Medische Milieukunde zet zich in voor een gezonde leefomgeving voor alle inwoners in het werkgebied. -Bewoners kunnen terecht met vragen en klachten over milieu in relatie tot gezondheid. -De afdeling adviseert gemeenten en gemeentelijke diensten op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en beleid omtrent o.a. luchtkwaliteit en geluidshinder.

3 1 nov 2012 GGD en CBRNe 3 Medische milieukunde bij de GGD RR -De afdeling speelt ook een rol in de nazorg bij incidenten met gevaarlijke stoffen. -En levert als regionaal kenniscentrum op contractbasis expertise en ondersteuning aan andere GGD’en in de provincie Zuid-Holland. -> ook bij andere GGD-en in Nederland is dit veelal zo geregeld.

4 1 nov 2012 GGD en CBRNe 4 Gezondheidskundige advisering gevaarlijke stoffen Nazorg fase -> advisering door medisch milieukundig adviseur van de GGD Acute fase van een incident -> advisering door Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)

5 1 nov 2012 GGD en CBRNe 5 MMK advisering acute fase -> GAGS GAGS adviseert bij CBRNe-incidenten, o.a. over: - gezondheidsrisico’s korte en lange termijn - maatregelen ter bescherming van de gezondheid (SOE, deco, etc.) -inhoudelijke input voor voorlichting en crisiscommunicatie -gedragsadviezen / handelingsadviezen bevolking -inschakelen van externe deskundigen

6 1 nov 2012 GGD en CBRNe 6 Inzet GAGS In het geval van incidenten en rampen: - 24/7 (telefonisch) beschikbaar. - specialistische kennis over de gezondheidsrisico’s en over de beoordeling daarvan in acute situaties. - gezondheidskundig advies als mensen blootgesteld (kunnen) worden aan gevaarlijke stoffen. - nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer die metingen kunnen verrichten en met het medisch personeel ter plaatse.

7 1 nov 2012 GGD en CBRNe 7 GAGS in Zuid-Holland provinciaal geborgd GAGS-pool Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -7 piketfunctionarissen (waarvan 3 ook werkzaam als medisch milieukundig adviseur bij de GGD) Overeenkomst overige veiligheidsregio’s Zuid-Holland -> ook bij andere veiligheidsregio’s in Nederland zo geregeld. Wettelijke verantwoordelijkheid GAGS dossier verschuift per 1 jan 2013 van GHOR naar GGD. Worden nu (overdrachts)afspraken over gemaakt.

8 1 nov 2012 GGD en CBRNe 8 Voor wie en met wie? Advies t.b.v. alle getroffenen en betrokkenen -Direct getroffenen -Burgers -Bestuur -Hulpverleners Netwerk -> Verbindende schakel van de inhoudelijke GAGS expertise met regionale netwerk (multidisciplinair en witte keten)

9 1 nov 2012 GGD en CBRNe 9 Netwerk GAGS

10 1 nov 2012 GGD en CBRNe 10 Voorbeelden (1) “C-casus” Brand in een appartementencomplex in Rotterdam. -7 appartementen die nacht tijdelijk ontruimd. -Veel bewoners op vakantie. -Grote rookontwikkeling. 3 slachtoffers met rookinhalatie naar ziekenhuis. -1 appartement onbewoonbaar, 6 appartementen na goed ventileren (en schoonmaak) weer bewoonbaar -Onrust onder bewoners in de straat.

11 1 nov 2012 GGD en CBRNe 11 Voorbeelden (2) “C-casus” Mensen onwel tijdens zwemmarathon in Stellendam - Barbecue met aansluitend zwemmarathon (competitie element); lokaal evenement. - Steeds meer zwemmers vallen uit (misselijk, branderige ogen). - Metingen AGS geven geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen. - Enkele zwemmers worden door ambu gezien. Veel deelnemers zijn al naar huis.

12 1 nov 2012 GGD en CBRNe 12 Voorbeelden (3) Diverse kinderen op een school onwel. - Oorzaak zou een hepatitus B injectie zijn geweest - OvDG belt:: betreft een ROC. Twee leerlingen hebben echt allergische reactie agv injectie: die hebben anti-histamine tabletten gekregen en zijn weer rustig. Rest lijkt MPI. - Voorstel van ambu-vpk is om inentingen te laten stoppen en alle leerlingen die injectie hebben gehad een anti-histamine tablet te geven ter geruststelling en iedereen uit elkaar te halen. Kan dat geen kwaad?

13 1 nov 2012 GGD en CBRNe 13 Voorbeelden (4) “R”-casus, 2007 Bij Gorinchem bestelwagen met 800 kg radioactief materiaal van de weg gehaald. Brandweer voert metingen uit. -> Wat betekent dit voor mensen die langs de bus hebben gelopen?

14 1 nov 2012 GGD en CBRNe 14  Bestelwagen met 800 kg medisch materiaal onderweg van Petten naar België. Onderweg eenzijdig ongeval -> wagen op trailer geplaatst en vervoerd. Staat nu in Gorinchem.  Inhoud:Molybdeen-99 en allerlei ampullen. Goed ingepakt; verpakking lijkt niet kapot.  AGS heeft metingen uitgevoerd.  Omstanders: brandweer, politie, medewerkers bergingsbedrijf en ANWB, chauffeur + bijrijder van de bestelbus.

15 1 nov 2012 GGD en CBRNe 15 Advies GAGS:  AGS ter plaatse mondelinge toelichting over hoeveelheid straling die rond de bus is gemeten. Eerste indruk: geen effecten voor de gezondheid te verwachten.  GAGS zal betrokkenen schriftelijk informeren. Overdracht naar GGD/MMK: -> Indien betrokkenen (aanvullende) vragen hebben, rechtstreeks telefonisch contact willen.

16 1 nov 2012 GGD en CBRNe 16 Knelpunten? Zijn er mogelijke knelpunten op CBRNe-gebied voor de GGD? Zo ja, hoe zouden we die kunnen oppakken? -binnen GGD? -binnen je eigen regio? -landelijk?

17 1 nov 2012 GGD en CBRNe 17 Medische milieukunde in GROP Rotterdam-Rijnmond Inschakeling proces MMK -> bij situaties met gevaarlijke stoffen waarbij de leefomgeving van bewoners negatief kan worden beïnvloed. Eerste signaal (meestal tijdens kantooruren): - Burger -Andere afdeling binnen de GGD, Directeur Publieke Gezondheid, crisiscoördinator GROP -Andere (gemeentelijke) dienst, Milieudienst - GAGS -Andere GGD in Zuid-Holland

18 1 nov 2012 GGD en CBRNe 18 Medische milieukunde in GROP Rotterdam-Rijnmond Taken en verantwoordelijkheden crisisfunctionarissen -Advisering rondom nazorg en eventueel uitvoering van gezondheidsonderzoek -In acute situaties (bijvoorbeeld tijdens GRIP) vindt advisering op medisch milieukundig gebied vooral plaats door de GAGS van de Veiligheidsregio -Overdrachtsafspraken m.b.t. taken van dienstdoende GAGS naar medisch milieukundig adviseur -Taakkaarten in werkdocument GROP

19 1 nov 2012 GGD en CBRNe 19 Medische milieukunde in GROP Rotterdam-Rijnmond Informatielijnen -Verkrijgen van informatie tijdens en direct na crisis om taken uit te voeren -> overdrachtsafspraken met GAGS. -Netwerk regulier MMK / netwerk GAGS GGD / … -> interne en externe contactlijst MMK bij werkdocument GROP

20 1 nov 2012 GGD en CBRNe 20 Medische milieukunde in GROP Rotterdam-Rijnmond GAGS overdrachtsdocument -Meldingen buiten kantooruren die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten (inschakeling GAGS via GGD of via MKA) -Incidenten met gevaarlijke stoffen waarbij gezondheidsklachten kunnen optreden en waarbij de mogelijkheid bestaat dat de GGD in actie moet komen -> meldingen -> verdere afhandeling nazorg - Vraag die bij GGD of GAGS binnenkomt en die qua karakter meer thuis hoort bij de ander


Download ppt "1 nov 2012 De rol van de GGD bij CBRNe Jan Woldman, Joyce Nellissen, Debby Jochems."

Verwante presentaties


Ads door Google