De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Millingerwaard en Waalwaard Verplaatsing De Beijer Commissie Ruimtelijke Ordening en Water 9 januari 2013 Patricia van Eijndthoven / Jan van Dooren Projectleiders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Millingerwaard en Waalwaard Verplaatsing De Beijer Commissie Ruimtelijke Ordening en Water 9 januari 2013 Patricia van Eijndthoven / Jan van Dooren Projectleiders."— Transcript van de presentatie:

1 Millingerwaard en Waalwaard Verplaatsing De Beijer Commissie Ruimtelijke Ordening en Water 9 januari 2013 Patricia van Eijndthoven / Jan van Dooren Projectleiders Programma GGO / Waalweelde Programma Gelderse Gebiedsontwikkeling WaalWeelde

2 2 Waarom dit project? Millingerwaard: -Rivierverruiming, 9cm ↓ -én ruimtelijke kwaliteit, natuur + recreatie -VKA: vertrek De Beijer noodzakelijk -Oplevering 31/12/’15 Hoog water ‘93 en ‘95 PKB-RvdR 2015: 16000m3/sec

3 3 Verplaatsing Zand- en grindhandel De Beijer VKA-Millingerwaard: Vertrek De Beijer (uiterlijk 1/1/’15) Provinciaal belang: -Belang voor economie en werkgelegenheid -Watergebonden bedrijvigheid -Onteigening + alternatief Passend alternatief voor De Beijer: Waalwaard!

4 4 Vertrek De Beijer: 2 Trajecten Dossier de Beijer 1 Millingerwaard (incl. onteigenen de Beijer) 2 Waalwaard (inplaatsen de Beijer)

5 Inpassingsplan Millingerwaard -Vastgesteld door PS 25 april 2012, Beroep ingesteld door De Beijer -Uitspraak RvS 5/12/’12: - heroverweging, toevoeging planregel - overigens akkoord en onherroepelijk -Heroverwegingsbesluit (binnen 16 weken) PS febr. ’13 Onteigening Minnelijke verwerving: -In redelijkheid tot goede transactie komen (passend alternatief) -Onderhandelen op basis van volledige schadeloosstelling Onteigening: -Administratieve procedure: Verzoek aan Kroon → verzoekbesluit ter inzage tot half jan’13 → KB juli ‘13 -Gerechtelijke procedure: rechtbank spreekt onteigening uit en stelt hoogte volledige schadeloosstelling vast (juni/juli 2014) 1. Millingerwaard 5

6 locatie Waalwaard, hervestiging De Beijer 6

7 tijdontwikkelingacties 1 Mei ‘12Voorontwerp-IP Voorl. Advies cie m.e.r. Aanvullen MER en passende beoordeling JuniToelichting in statencie ROW 2 Aug.Ontwerp-IP WaalwaardAanvulling MER + GS- brief naar cie m.e.r 3 Sept./ Okt. Nwe geg’s veldinventarisatie Concept-advies cie m.e.r. Wijziging mitigatieplan 4 Nov/decProcedure ontwerp-IP + MER OPNIEUW Verwerken gegevens Nieuw mitigatieplan Vogeltellingen Second opinion Jan. 13Toelichting in statencie ROW 5 Mei ’13Ontwerp-IP Waalwaard (+ MER) ter inzage vervolgprocedure 2. Waalwaard, Stand van zaken Mer en IP 7

8 Voorlopig advies cie m.e.r.: Passende beoordeling niet voldoende: Significante negatieve effecten niet uit te sluiten Geen gegevens beschikbaar over periode na sluiting steenfabriek Suggesties om Waalwaard anders in te richten: loswal aan de Waal, geen nieuwe invaart, kleiner terrein Kritiek op verkeersafwikkeling: onacceptabele tijdelijke hinder zolang verbindingsweg niet gereed is 8 Ad. 1Mei ‘12 Voorontwerp-IP Voorl. Advies cie m.e.r. Aanvullen MER en passende beoordeling

9 9 Ad. 2Aug ‘12ontwerp-IP Voorl. Advies cie m.e.r. Aanvullen MER en passende beoordeling Aanvullingen: Aanvullen passende beoordeling: gegevens, veldbezoek, gebiedskennis In MER inrichtingskeuzes nader onderbouwen Bevoegd gezag (rws) Waterwet beoordeelt alternatieve locatie loswal Bevoegd gezag (prov) Nb-wet legt vergunbaarheid project vast In aanbiedingsbrief GS: waarom en kader project, inspanningen, rol commissie m.e.r., toelichting aanvullingen

10 10 Ad. 3Sept./Okt.Nwe geg’s veldinventarisatie Concept-advies cie m.e.r. Wijziging mitigatieplan Ontwikkelingen Mitigatie natuur kan niet worden gerealiseerd: eigenaar gronden werkt niet mee Aanvullende gegevens veldinventarisaties Concept-advies commissie m.e.r.: Commissie blijft van mening dat significant negatieve effecten op natuur niet zijn uit te sluiten Nogmaals suggestie om loswal aan de Waal te leggen Vraagteken bij optie inpassingsplan vestiging ander watergebonden bedrijf dan de Beijer Onacceptabele tijdelijke verkeershinder

11 11 Ad. 4Nov/decProcedure ontwerp-IP + MER OPNIEUW Verwerken gegevens Nieuw mitigatieplan Vogeltellingen Wijzigingen en aanvullingen in onderbouwing van IP in MER en passende beoordeling Vogeltellingen om effecten op natuur nader te onderbouwen Nieuw mitigatieplan Second opinion over natuuronderzoeken Bp-verbindingsweg vastgesteld SOK over verbindingsweg → opnieuw ontwerp IP vaststellen en ter inzage - Ieder kan kennisnemen van aanvullende onderbouwing in procedure - Voorkomen van verwarring met verschillende documenten

12 12 Ad. 5Mei ’13Ontwerp-IP Waalwaard (+ MER) ter inzage vervolgprocedure tijdInpassingsplan + MER Hoofdvergunning en Natuur (NB, FFW) en Water Omgevingsv ergunning (en overige) Mei’13Ontwerp-IP + MER ter inzage Voorbereiding hoofdvergunningen Voorbereiding verguningen Mei/jun ’13 Zienswijzen + Advies cie m.e.r. Sept/okt ‘13 Vaststelling IP door PS De Beijer vergunbaar Nov/dec/ ’13 Vergunningen verleend beroepsprocedure

13 Risico’s traject Waalwaard 1.Negatief advies cie m.e.r. 2.Vertraging in realisatie verbindingsweg 3.Vertraging in procedures 4.De Beijer koopt Waalwaard niet

14 Vragen? Discussie


Download ppt "Millingerwaard en Waalwaard Verplaatsing De Beijer Commissie Ruimtelijke Ordening en Water 9 januari 2013 Patricia van Eijndthoven / Jan van Dooren Projectleiders."

Verwante presentaties


Ads door Google