De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwbouw zwembad BIO 9 april 2013. Doel van de presentatie Informatie verstrekking over: Projectorganisatie. Stand van zaken project /planning. Stichtingskosten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwbouw zwembad BIO 9 april 2013. Doel van de presentatie Informatie verstrekking over: Projectorganisatie. Stand van zaken project /planning. Stichtingskosten."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwbouw zwembad BIO 9 april 2013

2 Doel van de presentatie Informatie verstrekking over: Projectorganisatie. Stand van zaken project /planning. Stichtingskosten. Communicatie. Definitief ontwerp (presentatie door Jakko Koenis). Vragen en discussie.

3 Projectorganisatie Stuurgroep (adviseert bestuurlijk opdrachtgever, stelt documenten vast t.b.v. college): –Bestuurlijk opdrachtgever (wethouder). –Ambtelijk opdrachtgever (hoofd afd. RMO). –Projectleider nieuwbouw. –Projectsecretaris. –Projectleider sportstichting (ad hoc). –Directeur 2521Gewoon Zwemmen. –Voorzitter KNZB. –Medewerker Concern financiën. –Bestuurslid sportstichting (z.s.m.)

4 Projectorganisatie Projectgroep (adviseert projectleider, coördineert en stemt activiteiten af en bereidt besluiten stuurgroep voor): –Projectleider. –Projectsecretaris. –Architect. –Projectleider 2521 ’Gewoon Zwemmen’. –Bedrijfsleider sportcentrum Blokweer. –Vertegenwoordiger Natte Groep. –Diverse vakspecialisten (ad hoc).

5 Stand van zaken / planning  Initiatieffase  Raadsbesluit 8 november 2011, keuze voor nieuwbouw.  Keuze voor 2521-concept in samenhang met sportstichting.  Onderzoeksopdracht duurzaamheid en PPS.  Definitiefase  Projectopdracht 6 maart 2012 (college).  Projectplan (stuurgroep)  Voorbereidingskrediet 27 maart 2012 (raad).  Ontwerpfase  Vaststelling voorlopig ontwerp, 18 december 2012 (college).  Vaststelling definitief ontwerp, 5 maart 2013 (college).  Onderzoek duurzaamheid en PPS, 19 maart 2013 commissie. Grondgebied.  Ontwerp buitenruimte, mei 2013.

6 Stand van zaken / planning  Voorbereidingsfase  Vaststelling uitwerkingsplan Hof & Singel, 19 maart 2013 (college).  Aanvraag omgevingsvergunning, ingediend 15 maart 2013.  Vaststelling aanbestedingsstrategie (nationaal met voorselectie / ondershands), februari 2013.  Bestekken en tekeningen => controle.  Tijdelijke maatregelen.  Kredietaanvraag, 23 april 2013 (raad).  Omgevingsvergunning, mei 2013.  Gunning eind juni 2013.

7 Bestemmingsplan Hof & Singel

8 Stand van zaken / planning  Realisatie fase  Bouwrijp maken / tijdelijke maatregelen, mei t/m juli 2013.  Uitvoering bouwwerkzaamheden, oplevering tweede half jaar 2014.  Sloop huidige zwembad en inrichten buitenruimte, tweede half jaar 2014.  Nazorgfase  Overdracht project aan beheerorganisatie, 1 e kwartaal 2015.  Evaluatie, tweede kwartaal 2015.

9 Stichtingskosten Raming november 2011 € 5.558.000 Raming februari 2013 € 5.577.000 –Voorbereidingskrediet € 497.000 –Kredietaanvraag € 5.080.000

10 Communicatie (onderdeel communicatieplan) 28 november 2012: bewonersavond: presentatie / bespreken VO. December en januari: Overleg bewoners Veenmos DO. Inkijk en lichthinder. Reflectie gevelbeplating Kleurstelling gevelbeplating 25 maart 2013: Terugkoppeling DO en bespreken ontwerp buitenruimte met bewoners Veenmos. Zomer 2013: Bewonersavond, voor start uitvoering.

11 Definitief ontwerp nieuwbouw zwembad Presentatie door Jakko Koenis.


Download ppt "Nieuwbouw zwembad BIO 9 april 2013. Doel van de presentatie Informatie verstrekking over: Projectorganisatie. Stand van zaken project /planning. Stichtingskosten."

Verwante presentaties


Ads door Google