De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rioleringswerken Engstraat – Peerdsstraat – Jagersweg – Korte Straat – Meiberg – Molenberg Informatievergadering 3 - 30 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rioleringswerken Engstraat – Peerdsstraat – Jagersweg – Korte Straat – Meiberg – Molenberg Informatievergadering 3 - 30 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Rioleringswerken Engstraat – Peerdsstraat – Jagersweg – Korte Straat – Meiberg – Molenberg Informatievergadering 3 - 30 mei 2012

2 informatievergadering 3 Verloop van de avond >inleiding en doel >Stand van het dossier >projectvoorstelling >Nieuwe Rioolbeheerder >Grondverwervingen >Vragen ?

3 informatievergadering 3 Stand van het dossier Projectbegeleiding: Herman Thys

4 Stand van het dossier Herinneren we nog? Werken kaderen in een groter geheel >Wateroverlast straat Del >Rioleringsproject Begonialaan – woonwijk Biesakker >Rioleringsproject Molenberg >Rioleringsproject Meidoornstraat >Rioleringdproject Engstraat – Jagersweg

5 Stand van het dossier Nieuwe voorwaarden Europese kaderrichtlijn afval- en oppervlaktewater - Zuiver grond- en oppervlaktewater tegen 2015 VLAREM - Ladder van Lansinck Vlaamse milieumaatschappij - Maximaal gebruik van maatregelen aan de bron - Subsidie riool = 2DWA riool + op privé afkoppelen

6 Stand van het dossier - Gemengd rioleringsstelsel Oppervlakte- water gemengd rioleringsstelsel naar RWZI hemelwaterriool afvalwaterriool

7 Stand van het dossier - Gescheiden rioolstelsel Woningen: 65 % Straat: 35 % naar RWZI afvalwaterstelsel RWA-put oppervlakte- water infiltratieunit OF Hemelwaterafvoer Afvalwaterleiding

8 Stand van het dossier Plan van aanpak −Gemeente deed belofte 2DWA riool en afkoppeling −Een enquête −Gratis ter beschikking stellen van afkoppelingsdeskundige −Aanstellen van een onderhandelaar grondverwervingen

9 Stand van het dossier −Aangepast ontwerp (riolering) = ingediend −Ontwerp van de bovenbouw (wegen) = aangepast −Rooilijnen = aangegeven −Afkoppelingsdeskundige = aangevangen −Onderhandelaar grondverwervingen = aangevangen −Bodemonderzoek = afgerond −Bouwvergunning = ingediend −Rioolbeheer = operationeel sinds 1 januari 2012

10 Stand van het dossier −Gewestbijdrage riolering = toegekend 12 mei 2011 −3 jaar tijd om eindafrekening in te zenden

11 Verder verloop van het project −Ondergronds brengen van nutsleidingen = Nog −Goedkeuring gemeenteraad en Gouverneur = Nog −Aanbesteding en aanduiden aannemer: 2012 ? −Infovergadering 4 vóór uitvoering met planning - 2012 ?

12 Informatie –Deze informatie vind je terug in de informatiemap –Kan je vinden op de website van de gemeente Meerhout (www.meerhout.be) bij ‘nieuws’www.meerhout.be –Kan je opvragen bij de dienst Projectbegeleiding


Download ppt "Rioleringswerken Engstraat – Peerdsstraat – Jagersweg – Korte Straat – Meiberg – Molenberg Informatievergadering 3 - 30 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google