De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alles over de gewijzigde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alles over de gewijzigde"— Transcript van de presentatie:

1 Alles over de gewijzigde
wet- en regelgeving omtrent freelancers. Mirjam Bergsma

2 Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA)
Wat verandert er?

3 Agenda wet DBA Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
Verdwijning Verklaring arbeidsrelatie (VAR) Wet DBA op hoofdlijnen Toetsing Fictieve dienstbetrekkingen Samenvatting risico’s Modelovereenkomsten Mogelijkheden

4 Verdwijning VAR Waarom?
Handhaving lastig voor Belastingdienst: Met VAR wordt opdrachtgever gevrijwaard voor betalen van loonheffingen achteraf.

5 Wet DBA op hoofdlijnen

6 Wat wordt getoetst? Of er geen sprake is van arbeidsovereenkomst of fictieve dienstbetrekking waarop loonheffing moet worden toegepast. Voor toetsingskader 3 elementen van belang: 1) Arbeid (Verplichting persoonlijk te verrichten) 2) Loonbetaling én 3) Gezagsverhouding

7 Is er sprake van arbeid? Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.) kan geen persoonlijke arbeid aangaan. Een natuurlijk persoon kan dat wel. De persoon mag zich niet laten vervangen door een ander.

8 Is er sprake van loon? Loon = de vergoeding die verschuldigd is voor het verrichten van werkzaamheden. De omvang van het loon is niet relevant.

9 Is er sprake van gezag? Bevoegdheid aanwijzingen en instructies te geven t.a.v. de directe werkinhoud en de overige aspecten relatie (bijv. vakantie, werktijden) Veel factoren kunnen een aanwijzing zijn (dienstrooster, visitekaartjes, functioneringsgesprekken, vaste werkplek e.d.) Indien geen zeggenschap over wijze waarop het werk moet worden verricht, dan geen gezagsverhouding.

10 Aanwijzingen voor gezagsverhouding
Opdrachtgever bepaalt de werktijden Freelancer krijgt doorbetaald wanneer hij niet werkt, bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie Freelancer is verplicht zich te houden aan een werkrooster Freelancer is verplicht aanwijzingen van de opdrachtgever te volgen Freelancer is verplicht een bepaald (minimum) aantal uren te werken Freelancer verricht werkzaamheden op een (door de opdrachtgever bepaalde) vaste werkplek (bijvoorbeeld in het kantoor van de opdrachtgever) Freelancer is opgenomen in de interne telefoonlijst/ interne maillijst van opdrachtgever Freelancer moet toestemming vragen voor vakantiedagen

11 Vervolg aanwijzingen gezagsverhouding
Honorarium van de freelancer wordt gebaseerd op de CAO- schalen Binnen het bedrijf worden gelijksoortige werkzaamheden over het algemeen op basis van een arbeidsovereenkomst verricht Freelancer draagt niet de eindverantwoordelijkheid voor zijn werk en heeft niet het laatste woord Freelancer wordt beperkt in de mogelijkheden elders werk te verrichten Freelancer loopt geen ondernemersrisico Freelancer ontvangt een vaste onkostenvergoeding Freelancers ontvangt een periodieke betaling van het honorarium, in plaats van een prijsafspraak per opdracht

12 Fictieve dienstbetrekkingen
Minimaal 2 dagen per week werkzaam voor opdrachtgever (tenminste 30 dagen). Meer verdienen dan 40% van het wettelijk minimumloon. Uitsluiting fictie’s via AMvB.

13 Samenvatting stroomschema

14 Risico’s

15 Modelovereenkomsten Algemene modelovereenkomsten Belastingdienst: - Geen werkgeversgezag - Geen verplichting tot persoonlijke arbeid

16 Algemeen model Geen werkgeversgezag
Opdrachtgever Heeft geen bevoegdheid aanwijzingen te geven over wijze waarop opdracht moet worden uitgevoerd gaat uitdrukkelijk akkoord met werken voor andere opdrachtgevers

17 Algemeen model Geen verplichting persoonlijke arbeid
Opdrachtgever: mag vervanger alleen weigeren op grond van objectieve kwalificaties (bijv. beroepsspecifieke vergunningen/certificaten, verklaring omtrent gedrag) Kwalificaties moeten een direct en noodzakelijk verband hebben met de prestatie en niet met de persoon van de vervanger. Vervanging van uit een pool van aan opdrachtgever bekende personen is geen vrije vervanging!

18 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is een overgangsjaar
Transitiejaar 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is een overgangsjaar

19 Acties Inventarisatie freelancers (welke freelancers, bedragen, werkplek, instructies/gezagverhouding) Beoordeling samenwerking op criteria arbeid, loon en gezag Risicocategorieën aanbrengen freelancers Is er sprake van een fictief dienstverband? Of en zo ja met welke modelovereenkomsten te gaan werken .

20 Vervolg acties Besluiten of eigen modelovereenkomsten opgesteld worden (deze voorleggen Belastingdienst) Audit procedure vaststellen

21 Wat zijn de mogelijkheden?
Freelancer in dienst nemen (arbeidsovereenkomst). Modelovereenkomst afspreken. Tussenbureau (payrollbedrijf) inschakelen. Niet met deze freelancer gaan werken.

22 Vragen?


Download ppt "Alles over de gewijzigde"

Verwante presentaties


Ads door Google