De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Lokale ondersteuningsstructuur huiselijk geweld en kindermishandeling in samenwerking met lokale sociale teams en veilig thuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Lokale ondersteuningsstructuur huiselijk geweld en kindermishandeling in samenwerking met lokale sociale teams en veilig thuis."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Lokale ondersteuningsstructuur huiselijk geweld en kindermishandeling in samenwerking met lokale sociale teams en veilig thuis.

2

3 De burger Eigen kracht Sociaal netwerk Algemene voorziening

4 DOEN! Team 4 sociale wijkteams Doen bestaat uit JGZ, AMW, WMO, WWB consulent, buurtwerkers en een wijkverpleegkundige. Eén gezin één plan

5 Specialistenschil Gespecialiseerde zorg Consult

6 Specialistentafel Ronde tafel bespreking Voorzitter specialistentafel

7 Op- en afschalingsmodel met betrekking tot onveiligheid.

8 Steunpunt Huiselijk geweld NOP -Lokaal steunpunt binnen de gemeente -Geen acute zorg -Hulpvraag in kader van (dreigend) hg/km -Regievoerder Tijdelijk Huisverbod -Geen onderzoekstaak -Preventietaak -Interventieoverleg

9 Interventieoverleg Het overleg is tweeledig: -Lokale professionals kunnen een casus inbrengen -Zorgmeldingen die na interne triage door Veilig Thuis afgeschaald zijn.

10 Deelnemers interventieoverleg -Steunpunt Huiselijk Geweld NOP -JGZ (ZONL) -GGD (JGZ / Vangnet en advies) -Politie -Medewerker Veilig Thuis -Een SAVE-werker -Specialist Jeugdhulp

11 Cijfers Interventieoverleg Tot 17 november 122 casussen Meer dan de helft van de casussen worden door het lokale steunpunt opgepakt. Casussen worden ook in tweetallen opgepakt. Korte lijnen met elkaar.

12 Veilig Thuis Wordt ingeschakeld bij acute zorg zoals: -Eergerelateerd geweld -Vermoeden seksueel misbruik -Terugkerende agressie en geweld -Jeugdige brengt zichzelf in gevaar -Fysiek geweld tijdens de zwangerschap -Bij doodsbedreigingen en verwondingen

13 Veilig Thuis Frontoffice: -Consultatie en advies -Vertrouwensarts Crisisteam

14 SAVE (Samen Veilig Flevoland) Doel: Jeugdbeschermingsmaatregelen (waar mogelijk) voorkomen. Wanneer SAVE: Onveilige situaties Weinig motivatie of mogelijkheden bij cliëntsysteem

15 Vragen ?


Download ppt "Welkom Lokale ondersteuningsstructuur huiselijk geweld en kindermishandeling in samenwerking met lokale sociale teams en veilig thuis."

Verwante presentaties


Ads door Google