De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICC Module Muziek op School Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / instelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICC Module Muziek op School Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / instelling."— Transcript van de presentatie:

1 ICC Module Muziek op School Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / instelling

2 Programma bijeenkomst 1 Welkom Voorstelrondje Inventarisatie verwachtingen Actieve werkvorm 1: muziekstuk ontwerpen Pauze Actieve werkvorm 2: lied + dans Theorie Leerlijn Muziek Evaluatie en huiswerk

3 Cultuureducatie met kwaliteit 2012: advies Cultuureducatie van Onderwijsraad & Raad voor Cultuur: Geef scholen meer grip op de inhoud 2013: programma Cultuureducatie met Kwaliteit: De kwaliteit van door onderwijs en culturele instellingen aangeboden cultuureducatie goed in beeld krijgen en zeker stellen - Inhoudelijke basis - Professionalisering - Volgen en beoordelen van ontwikkeling van kinderen - Bijdrage van culturele instellingen aan curriculum

4 Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Er was: Kerndoel 54, 55 en 56 54De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 55De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 56De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Uitwerking in TULE: per domein, per kerndoel

5 Opdracht SLO: ontwikkel leerlijn cultuureducatie Kenmerken van goede cultuureducatie; Brengt de kennis, vaardigheden en attitude uitgesplitst naar leeftijd(categorie) in beeld; Relatie van het leergebied kunstzinnige oriëntatie met verwante leergebieden en vakken zoals 21st century skills, erfgoededucatie; Geen dwingend keurslijf -Inhoudelijk richting geven -Gemeenschappelijke taal

6 Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Meer specifiek: Compact (‘één A4-tje’) – bedoeld voor middenkader Kerndoel 54, 55 en 56 geïntegreerd Uitgaand van de kennisbases KO Passend bij TULE en CIS Uniformiteit: alle disciplines eenzelfde format

7 Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Format: het creatieve proces van de leerling - Oriënteren - Onderzoeken - Uitvoeren - Evalueren Reflectie tijdens alle fases

8 Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Muziekonderwijs vaak reproductief, daarom expliciet benoemd in onderbouwing:

9 Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Muzikale Domeinen Muziek maken (waar onder zingen) Muziek beluisteren Bewegen op muziek Muziek noteren

10 Klank-Vorm-Betekenismodel (KVB) Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie

11 Vakspecifieke competenties Muziek Compact Alle domeinen verwerkt (niet expliciet benoemd) Gebaseerd op KVB-model (niet expliciet benoemd) Muziekonderwijs vaak reproductief - productief muziekonderwijs expliciet uitgewerkt Cultuureducatie met Kwaliteit: Meer aandacht voor componeren en presenteren, i.v.m. inbedding van cultureel aanbieders

12 ICC Module Muziek op School Bijeenkomst 2 Datum Naam trainer / instelling

13 Programma bijeenkomst 2 Welkom en korte terugblik Uitwisseling huiswerkopdracht 1: Analyse muzieklessen Pauze Bespreken huiswerkopdracht 2: culturele omgeving in kaart brengen Digitale muziekmethodes Afsluiten en evalueren

14 http://www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie

15 Opzet leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie Deel 1 Uitgangspunten leerlijn (creatief proces) Deel 2Relaties -Wettelijke kaders -Relaties andere vakgebieden -Recente vak- en onderwijskundige onderwerpen Deel 3aKarakteristieken kunstdisciplines + onderlinge relaties Deel 3bLeerlijnen per kunstdiscipline, per bouw 1/2 3/4 5/6 7/8 eindcompetentie

16 Competenties voor de leerling: Generieke competenties voor gehele leergebied kunstzinnige oriëntatie Vakspecifieke competenties per discipline Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie

17 Hoe verder? De leerlijn kan diverse uitwerkingen krijgen die houvast bieden voor verschillende doelgroepen, zoals schoolbesturen, leraren, methodemakers en culturele instellingen landelijk niveau (macroniveau) Leerplankader/ leerlijn Kunstzinnige Oriëntatie PO het niveau van de school/instelling (mesoniveau) Regionale producten/ leerlijnen zoals de Culturele ladekast; raamleerplannen Mocca & andere lokale of regionale producten het niveau van de klas/groep (microniveau) Methode of lesmateriaal voor gebruik in de klas

18 Breaking News: Impuls Muziek Onderwijs Regeling FCP ‘Impuls Muziekonderwijs om de kennis en deskundigheid van mensen die voor de klas staan te vergroten. De regeling staat open voor alle scholen die hun deskundigheid willen vergroten. Scholen kunnen samenwerken met alle partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia. http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs met beschermvrouwe Koningin Máxima start een campagne voor muziekbeoefening. De campagne motiveert en inspireert leerlingen, scholen, leerkrachten en muziekinstellingen. www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuwsberichten/2015/juni/koningin-maxima-erevoorzitter-platform- ambassadeurs-muziekonderwijs/ www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuwsberichten/2015/juni/koningin-maxima-erevoorzitter-platform- ambassadeurs-muziekonderwijs/ Het Oranje Fonds is van plan om zijn programma Kinderen maken muziek tot en met 2017 voort te zetten. Rijk en private partijen investeren hiervoor tot en met 2020 een bedrag van 50 mln euro.


Download ppt "ICC Module Muziek op School Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / instelling."

Verwante presentaties


Ads door Google