De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Anorexia nervosa en vrouwenhulpverlening’ Tijdschrift voor psychotherapie Auteur: Greta Noordenbos Bron illustratie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Anorexia nervosa en vrouwenhulpverlening’ Tijdschrift voor psychotherapie Auteur: Greta Noordenbos Bron illustratie:"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Anorexia nervosa en vrouwenhulpverlening’ Tijdschrift voor psychotherapie Auteur: Greta Noordenbos Bron illustratie: http://www.toonpool.com/cartoons/anor exia_82436

2 Cultuurhistorische en seksespecifieke benadering Waarom komt anorexia nervosa vooral bij meisjes en vrouwen in de westerse samenleven voor? Waarom komt anorexia nervosa vooral bij meisjes en vrouwen in de westerse samenleven voor? Er is in onze westerse maatschappij een verschuiving in de positie van de vrouw en een de toenemende socialisatie. Er is in onze westerse maatschappij een verschuiving in de positie van de vrouw en een de toenemende socialisatie. Er zijn seksespecifieke factoren in de waardering, ontwikkeling en beleving van het vrouwelijke lichaam. Er zijn seksespecifieke factoren in de waardering, ontwikkeling en beleving van het vrouwelijke lichaam.

3 Veranderingen in de socialisatie en positie van vrouwen: Nieuw vrouwbeeld van de onafhankelijke zelfstandige vrouw, we leven in een periode waarin het vrouwelijk ideaalbeeld opschuift in de richting van het mannelijk ideaalbeeld, terwijl het omgekeerde niet of nauwelijks plaatsvindt. Nieuw vrouwbeeld van de onafhankelijke zelfstandige vrouw, we leven in een periode waarin het vrouwelijk ideaalbeeld opschuift in de richting van het mannelijk ideaalbeeld, terwijl het omgekeerde niet of nauwelijks plaatsvindt. Normverschuiving op vlak van seksualiteit: aangemoedigd worden via allerlei tijdschriften, maar toch het risico lopen een slet of hoer genoemd te worden. Normverschuiving op vlak van seksualiteit: aangemoedigd worden via allerlei tijdschriften, maar toch het risico lopen een slet of hoer genoemd te worden.

4 Problemen in de zelfbeleving Om negatieve gevoelens te uiten, openlijk voor hun standpunten uit te komen en conflicten of kritiek te uiten. Om negatieve gevoelens te uiten, openlijk voor hun standpunten uit te komen en conflicten of kritiek te uiten. Ze ervaren een sterke discrepantie tussen hoe ze zijn en hoe ze graag zouden willen zijn. Ze ervaren een sterke discrepantie tussen hoe ze zijn en hoe ze graag zouden willen zijn.

5 De waardering van het vrouwelijk lichaam in de westerse cultuur. De confrontatie met het slankheidideaal leidt ertoe dat veel meisjes en vrouwen in onze cultuur ontevreden zijn over de omvang van hun lichaam en gaan lijnen. Lijnen om te vermageren blijkt in de westerse cultuur zo veelvuldig voor te komen dat het min of meer normaal is geworden. De confrontatie met het slankheidideaal leidt ertoe dat veel meisjes en vrouwen in onze cultuur ontevreden zijn over de omvang van hun lichaam en gaan lijnen. Lijnen om te vermageren blijkt in de westerse cultuur zo veelvuldig voor te komen dat het min of meer normaal is geworden. Bron foto: www.nieuwblad.be

6 Lichaamsbeleving bij vrouwen met anorexia nervosa Ze hebben vaak ten aanzien van hun lichaam een extreem dualistische denkwijze waarbij ze duidelijk scheiding maken tussen hun ‘zelf’ en hun ‘lichaam’. Ze hebben vaak ten aanzien van hun lichaam een extreem dualistische denkwijze waarbij ze duidelijk scheiding maken tussen hun ‘zelf’ en hun ‘lichaam’. Bron illustratie: http://www.andreadams.com/the_cartoon_express_m odel.htm

7 Uitgangspunten van vrouwenhulpverlening bij eetstoornissen 1. Ontwikkelen van een positief zelf- en lichaamsbeeld 2. Centraal stellen van zichzelf in plaats van de ander 3. Ontdekken en uit durven spreken van eigen wensen en behoeften 4. Krijgen van inzichten in de fucntie van het afwijkende eetgedrag 5. Leren ervaren van het lichaam als deel van zichzelf en als bron van kracht 6. Rechtstreeds leren vragen wat ze nodig hebben 7. Aan durven gaan van conflichten en leren uiten van negatieve gevoelgens 8. Doorbreken van dwangmatig gedrag 9. Op eigen voorwaarde aan durvan gaan van relaties 10. Leren ervren dat in ralaties kracht en kwetsbaarheid samen kunnen gaan en autonomie en afhankelijkheid elkaar niet uitsluiten

8 Verbetering van de zelfbeleving Er wordt getracht het eigen gevoel, de eigen wensen en verwachtingen van vrouwen als uitgangsput te nemen. Er wordt getracht het eigen gevoel, de eigen wensen en verwachtingen van vrouwen als uitgangsput te nemen. In behandeling kan men er niet vanuit gaan dat de betrokkene reeds bij de intake goed weet wat ze wil en haar hulpvraag duidelijk kan formuleren. In behandeling kan men er niet vanuit gaan dat de betrokkene reeds bij de intake goed weet wat ze wil en haar hulpvraag duidelijk kan formuleren. Eigen wensen en behoeften leren uiten als deze mogelijk conflict op kunnen leveren met anderen, omdat ze hiermee vaak de grootste moeilijkheid hebben. Eigen wensen en behoeften leren uiten als deze mogelijk conflict op kunnen leveren met anderen, omdat ze hiermee vaak de grootste moeilijkheid hebben.

9 Verbetering van de lichaamsbeleving Heel veel vrouwen in onze cultuur zijn opgevoed met het idee dat hun lichaam er vooral is voor de andere, maar niet voor zichzelf. Heel veel vrouwen in onze cultuur zijn opgevoed met het idee dat hun lichaam er vooral is voor de andere, maar niet voor zichzelf. Bij vrouwenhulpverlening staat niet het uiterlijk, maar de innerlijke beleving van het lichaam centraal. Bij vrouwenhulpverlening staat niet het uiterlijk, maar de innerlijke beleving van het lichaam centraal. In de behandeling wordt vaak met hele simpele oefeningen begonnen. In de behandeling wordt vaak met hele simpele oefeningen begonnen.

10 Werkwijze bij vrouwenhulpverlening Voorkeur om in groepsverband te werken. Voorkeur om in groepsverband te werken. Het geven van hulp door iemand die de problemen van de hulpvraagster aan den lijve heeft ondervonden, een ervaringsdeskundige. Het geven van hulp door iemand die de problemen van de hulpvraagster aan den lijve heeft ondervonden, een ervaringsdeskundige. Om in aanmerking te komen voor vrouwenhulpverlening moet men wel bereid zijn om verandering aan te gaan en de verantwoordelijkheid voor verandering van het gewicht, het denken, voelen en handelen. Om in aanmerking te komen voor vrouwenhulpverlening moet men wel bereid zijn om verandering aan te gaan en de verantwoordelijkheid voor verandering van het gewicht, het denken, voelen en handelen.

11 Centrale thema’s 1. Het eetgedrag 2. Lichaamsbeleving 3. Identiteit en zelfvertrouwen 4. Nabijheid en seksualiteit 5. Relatie met de ouders

12 Aandacht voor individuele verschillen en het effect van de behandeling Een groepsgerichte benadering kan met zich mee brengen dat er onvoldoende aandacht geschonken wordt aan allerlei mogelijke verschillen tussen mensen met eetstoornissen. Een groepsgerichte benadering kan met zich mee brengen dat er onvoldoende aandacht geschonken wordt aan allerlei mogelijke verschillen tussen mensen met eetstoornissen. Van Outsem maakt een onderscheid tussen verschillende achterliggende motieven voor anorexia. Van Outsem maakt een onderscheid tussen verschillende achterliggende motieven voor anorexia. Evalueren in welke mate de therapie baat heeft en welke vorm van nazorg wenselijk is. Evalueren in welke mate de therapie baat heeft en welke vorm van nazorg wenselijk is.

13 Einde 1 BaSW Yamina Dihi


Download ppt "‘Anorexia nervosa en vrouwenhulpverlening’ Tijdschrift voor psychotherapie Auteur: Greta Noordenbos Bron illustratie:"

Verwante presentaties


Ads door Google