De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Diplomaruimte en leerkrediet Informatie voor studenten Schakelprogramma: Master of Science in de Psychologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Diplomaruimte en leerkrediet Informatie voor studenten Schakelprogramma: Master of Science in de Psychologie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Diplomaruimte en leerkrediet Informatie voor studenten Schakelprogramma: Master of Science in de Psychologie

2 2 Diplomaruimte Wat is de diplomaruimte? Cumulatieve studie-efficiëntie Toleranties Meer weten?

3 3 Wat is de diplomaruimte? Opleiding = Bachelor, Master, Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s of SLO Opleidingsmodel Tot en met 2008-2009Vanaf 2009-2010 Programmajaarmodel Opleidingsmodel Schakelprogramma = 1 opleiding Master = 1 opleiding Inschrijven in programmajaren Inschrijven voor een opleiding Jaarlijkse deliberatie Eén deliberatie op het einde van de opleiding

4 4 Wat is de diplomaruimte? Duidelijk vastgelegd standaardtraject –Garantie op volgbaar uur- en examenrooster Opm.: vervroegde examenplanning! (“IER”) –Evenwichtige spreiding over semesters –Aanduiding van opleidingsfase bij elk opleidingsonderdeel –Afwijken van het standaardtraject: volgtijdelijkheid Voorbeelden van situaties schakel (1 jaar): Deeltijds studeren Schakel nog niet volledig afgerond  je kan niet starten met je masterproef. Eenvormige Structuur

5 Standaardtraject schakel PSY 5

6 Standaardtraject master PSY 6

7 7 Wat is de diplomaruimte? Volgtijdelijkheidsvoorwaarden: –Strenge volgtijdelijkheid: credit behaald of tolerantie ingezet voor opo A voor je opo B mag opnemen –Soepele volgtijdelijkheid: opo A gevolgd voor je opo B mag opnemen –Gelijktijdigheid: opo A minstens tegelijk met opo B opnemen in je studieprogramma –Diploma: diploma opleiding 1 behaald hebben om opo A op te nemen in opleiding 2 (vb. masterproef en masterstage) Voortgangsvereiste: –Je mag opo C enkel opnemen als je nog maximaal x aantal studiepunten moet verwerven om het diploma/getuigschrift te behalen (vb. masterstage) Volgtijdelijkheid

8 8 Wat is de diplomaruimte? Volgtijdelijkheid

9 9 Wat is de diplomaruimte? Volgtijdelijkheid

10 10 Cumulatieve studie-efficiëntie? Duidelijke informatie na elke examenperiode (zie studievoortgangsdossier) Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) als centrale parameter CSE=

11 11 Cumulatieve studie-efficiëntie Léon neemt 49 studiepunten op in zijn ISP. Hij slaagt voor alle vakken.  100% cumulatieve studie-efficiëntie. Doris neemt 49 studiepunten op in haar ISP. Ze slaagt voor alle vakken, behalve voor 2. Bvb. Sociale psychologie 2 van 4 studiepunten en Statistiek voor psychologen 2 van 8 studiepunten. (49-12)/49  75,5% cumulatieve studie-efficiëntie. Voorbeelden

12 12 Cumulatieve studie-efficiëntie Evert neemt 49 studiepunten op. Hij slaagt voor twee vakken. Bvb. Functieleer 2 van 5 studiepunten en Methoden van onderzoek van 8 studiepunten. 13/49  26,5% cumulatieve studie-efficiëntie. Jef zit in het schakelprogramma PSY (49 studiepunten), maar is vrijgesteld voor bvb. ontwikkelingspsychologie 2 (4 studiepunten) Hij is niet geslaagd voor een vak van 4 studiepunten. (45-4)/45  91% CSE Voorbeelden

13 13 Cumulatieve studie-efficiëntie Een cumulatieve studie-efficiëntie ≥ 50% is van belang bij: Bewaken van de eigen studievoortgang Ter-inschrijving: –CSE ≥ 50%: ter-inschrijving wordt toegestaan. –CSE < 50%: weigering tot ter-inschrijving. Quater-inschrijving voor een opo is niet mogelijk. Bij niet slagen na een ter-inschrijving, krijg je een weigering van 5 jaar voor inschrijving aan de KU Leuven Aantal studiepunten dat je mag opnemen Toleranties (zie verder) Waarvoor?

14 14 Cumulatieve studie-efficiëntie Voor 2010-2011: voltijds (54-66) of deeltijds (25-35) Vanaf 2010-2011: –tussen 25 en 66 SP –cumulatieve studie-efficiëntie ≥ 50%  meer dan 66 studiepunten mogelijk Aantal Studiepunten

15 15 Toleranties Toleranties i.p.v. deliberatie  zelf kiezen om al dan niet in te zetten, in je studievoortgangsdossier Voorwaarden: –ten minste 50% cumulatieve studie-efficiëntie –enkel 8/20 of 9/20 (7 of minder is niet tolereerbaar!) –Voldoende tolerantiekrediet –Tolereerbaar vak (vb. masterproef is niet tolereerbaar) Bij hernemen van onvoldoende: garantie op behouden van hoogste cijfer (enkel binnen academiejaar!) Wat?

16 16 Toleranties Tolerantiekrediet = 10% van het aantal studiepunten. Vrijstellingen tellen niet mee voor de bepaling van het tolerantiekrediet! Master = nultolerantie Tolerantiekrediet

17 17 Toleranties Hoe?

18 18 Toleranties Doris schrijft voor het eerst in voor het schakelprogramma PSY (49 SP). TK: 10% van 49 = 4,9  5 SP. Januari: Psy indiv. versch. 2: 5/20 en Ontw. Psy 2: 3/20 Juni: Human Biology: NA en Functieleer 2: 6/20 September: Psy indiv. versch. 2: 5/20, Ontw. Psy 2: 12/20, Human Biology: 14/20, Functieleer 2: 8/20 Psy indiv. versch. 2 = 4 SP en Functieleer 2 = 5 SP (49-9)/49  81,6% cumulatieve studie-efficiëntie. Kan tolerantie inzetten voor Functieleer 2  resterend TK = 0 SP Voorbeelden

19 19 Toleranties Michael schrijft zich in voor het schakelprogramma PSY. Vrijstelling voor opo Methoden van onderzoek (8 SP) Opleiding van 49 - 8 studiepunten  10% van 41= 4,1  4 SP tolerantiekrediet. (stel dat de vrijstelling een opo was van 4 SP, dan 4,5 en TK wordt 5) Juni: Gedragsneurowetenschappen 2: 8/20 (4 SP). Cumulatieve studie-efficiëntie 90,2%  tolerantie mag. Tweede zit: garantie op behoud tolereerbaar cijfer. September: Gedragsneurowetenschappen 2: 13/20  Michael hoeft geen tolerantie in te zetten, behoudt dus zijn volledige leerkrediet en verwerft credits voor alle opleidingsonderdelen. Voorbeelden

20 20 Toleranties Laatstejaars: beslissen of examencommissie toleranties mag toekennen (begin tweede semester)  Aangeven in je studievoortgangsdossier ! Schakelprogramma = 1-jarige ‘opleiding’ (jullie zijn dus allemaal ‘laatstejaars’ van het schakelprogramma) Hoe?

21 21 Meer weten? https://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte/index.h tmlhttps://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte/index.h tml

22 Website diplomaruimte 22

23 ISP Ten laatste 10 oktober doorsturen Alleen opleidingsonderdelen aanvinken die je dit academiejaar opneemt! Slechts 1x doorsturen Vragen: ISP-verantwoordelijke Claudia De Broyer

24 24 Leerkrediet Wat? Meer weten?

25 25 Leerkrediet Sinds 2008-2009: een puntensysteem om de studievoortgang van de student te bewaken Een pakket van studiepunten dat een student kan inzetten voor een inschrijving: –Startsaldo: 140 studiepunten –Geslaagd: het leerkrediet wordt opnieuw aangevuld –Niet geslaagd voor een opo (dus ook bij inzetten tolerantie): de ingezette studiepunten kwijt –Eerste 60 VERWORVEN studiepunten: dubbel terug –Na eerste masterdiploma: -140 studiepunten –Leerkrediet wordt meegenomen naar een andere instelling Voor wie? Alle studenten die zich inschrijven voor een initiële bachelor- of masteropleiding met een diploma- of creditcontract (NIET voor schakelprogramma) Wat?

26 26 Leerkrediet Verandering van studierichting Generatiestudenten –voor 1 december veranderen  geen verlies van leerkrediet –tussen 1 december en 15 maart veranderen  verlies van leerkrediet voor opo’s 1 ste semester + jaaropo’s –na 15 maart veranderen  verlies van het volledige leerkrediet Wat?

27 27 Meer weten? http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ www.studentenportaal.be

28 Website leerkrediet 28

29 Bereken je eigen leerkrediet 29

30 Nog vragen? Indien later nog vragen: - Neem eerst een kijkje op het Studentenportaal PPW: http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal - Indien nog steeds vragen: marieke.swerts@ppw.kuleuven.be marieke.swerts@ppw.kuleuven.be 30


Download ppt "1 Diplomaruimte en leerkrediet Informatie voor studenten Schakelprogramma: Master of Science in de Psychologie."

Verwante presentaties


Ads door Google